Нов софтуер за бордови уреди за автомобил


Водач на товарен автомобил обслужва OBU в товарен автомобил.
Берлин,

От днес започва разпространението на нов софтуер за повече от 1,2 милиона вградени бордови уреда за автомобил. Бордовите уреди за автомобил (On-Board Units, OBUs) за събиране на пътни такси получават актуализацията автоматично чрез мобилната мрежа. За целта подлежащите на облагане с пътна такса товарни автомобили от 7,5 тона допустимо общо тегло не трябва да посещават сервиз. Предприятията и водачите също не трябва да предприемат мерки.

Чрез актуализацията на софтуера на OBU информацията на бордовите уреди за автомобил е по-еднозначна и ясна. Нова функция е, че водачите може да задействат приключване на каса и така да приключат сметките на текущото пътуване. Така сумите на пътните такси са налични своевременно – обикновено най-късно след 30 минути – в клиентския портал под „Неотчетени пътувания“ за последващо отчитане.

Прехвърлянето на данни за пътните такси се обозначава чрез малък символ с антена. Когато символът изгасне, прехвърлянето е завършено.

Също така съобщенията за неизправност се показват по-еднозначно: Кратка последователност от звукови сигнали, които се повтарят на пет минути, сигнализират на водача, че събирането на пътни такси е неизправно. Също така светодиодът мига в червено.

В този случай водачите също носят задължение за намеса!

Трябва да бъде намерено най-близкото място за паркиране или почивка и да се извърши ново запалване на автомобила. Ако след запалването на автомобила съобщението за грешка се появи отново, то се потвърждава върху OBU чрез „OK“. Накрая пътната такса трябва да се регистрира чрез приложението директно от товарния автомобил или онлайн от диспонента и трябва да се посети сервизен партньор.

За да може сервиза на сервизния партньор да идентифицира и отстрани грешката бързо, в менюто точка „Информация“ е допълнена с разширена информация. Чрез по-бързата диагностика и отстраняване на неизправности предприятията спестяват време и пари.

Ако превозно средство с допустимо общо тегло под 7,5 тона е на пътя и съответно не е облагаемо с пътна такса, се появява друга индикация. На дисплея се показва „DE MAUTFREI“ (DE НЕОБЛАГАЕМ С ПЪТНА ТАКСА). Светодиодът продължава свети – за разлика от досега – в зелено, тъй като OBU е технически изправен.

Въпроси и отговори:

Къде да открия допълнителна информация?

Допълнителна информация може да намерите в ръководството за експлоатация на бордовия уред за автомобил. Освен това са всеки тип OBU има онлайн ръководство.

И двата източника на информация може да се намерят на уебсайта на Toll Collect.

Защо светодиодната индикация за сигнализиране на необлагаеми с пътна такса превозни средства се промени изведнъж?

Зеленият светодиод винаги сигнализира, че OBU е технически изправен независимо дали товарният автомобил е с общо тегло над или под 7,5 тона. Червеният светодиод сигнализира, че е налична неизправност. Индикацията е пригодена към европейския стандарт.

OBU някога ще показва ли отново сумите на пътната такса?

Работи се по алтернативни платформи за крайни устройства за бъдещето. При това ще обърнем внимание на това, че за транспортните и логистичните предприятия е важен лесният и прозрачен контрол на възникналите пътни такси. Дали това е възможно и как конкретно ще изглежда, ще стане ясно в хода на работите.

Контакти

Ще се радваме да ни се обадите или да ни изпратите имейл.

Пресцентър

Вашите лица за контакт