Отчитането на пътна такса предоставя данни за движението

Анонимизираните данни от системата за събиране на пътни такси предлагат ценна информация за статистиката и управлението на движението


Въздушна снимка на автомагистрала с интензивен трафик

Информация за движението на товарни автомобили

Генерираните от системата за събиране на пътни такси данни позволяват детайлирана информация в анонимизирана форма относно движението на товарни автомобили за превозни средства и комбинации от превозни средства над 7,5 тона допустимо общо тегло по немските федерални автомагистрали. В рамките на отчитането на пътна такса се събират анонимизирани данни, които, според най-новия регламент в Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG), могат също да се използват целите на статистиката и управлението на движението.

Анимация показва разпределението на маршрута

Вижда се, че ок. 80 процента от подлежащото на облагане с пътна такса движение преминава по около 20 процента от пътната мрежа. Анимацията показва например за дадена седмица, освен допълнителната статистическа информация, разпределението на честотата на преминаване по пътната мрежа в течение на деня и седмицата. При това поведението при каране по подлежащата на облагане с пътна такса пътна мрежа, както и влизането и излизането от германските граници също може да бъдат оценени, както и честотата на преминаване на отделни пътни отсечки или регионални особености. Големият обем на движението по важните връзки изток-запад може да се види особено добре при изобразяването на транспортните потоци.

Изискване: актуални данни за отсечка

Мрежата от автомагистрали и федерални шосета не е фиксирана. Тя се променя постоянно, така че за правилното облагане с пътна такса данните за отсечките трябва да се въвеждат постоянно и да се актуализират. Необходимите за целта картографски данни, информацията за зониране и местните дадености на пътната мрежа трябва да бъдат включени в данните с висока степен на актуалност.