Отчитането на пътна такса предоставя данни за движението

Анонимизираните данни от системата за събиране на пътни такси предлагат ценна информация за статистиката и управлението на движението


Въздушна снимка на автомагистрала с интензивен трафик

Информация за движението на товарни автомобили

Генерираните от системата за събиране на пътни такси данни позволяват детайлирана информация в анонимизирана форма относно движението на товарни автомобили за превозни средства и комбинации от превозни средства над 7,5 тона допустимо общо тегло по немските федерални автомагистрали. В рамките на отчитането на пътна такса се събират анонимизирани данни, които, според най-новия регламент в Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG), могат също да се използват целите на статистиката и управлението на движението.

Анимация показва разпределението на маршрута

Вижда се, че ок. 80 процента от подлежащото на облагане с пътна такса движение преминава по около 20 процента от пътната мрежа. Анимацията показва например за дадена седмица от месец април 2022 г., освен допълнителната статистическа информация, разпределението на честотата на преминаване по пътната мрежа в течение на деня и седмицата. При това поведението при каране по подлежащата на облагане с пътна такса пътна мрежа, както и влизането и излизането от германските граници също може да бъдат оценени, както и честотата на преминаване на отделни пътни отсечки или регионални особености. Големият обем на движението по важните връзки изток-запад може да се види особено добре при изобразяването на транспортните потоци.

Изискване: актуални данни за отсечка

Мрежата от автомагистрали и федерални шосета не е фиксирана. Тя се променя постоянно, така че за правилното облагане с пътна такса данните за отсечките трябва да се въвеждат постоянно и да се актуализират. Необходимите за целта картографски данни, информацията за зониране и местните дадености на пътната мрежа трябва да бъдат включени в данните с висока степен на актуалност.