Процедура при възможни нарушения, свързани с пътната такса


Товарен автомобил се преминава покрай синя контролна колона на Toll Collect по федералнo шосе.

Получихте Предварително уведомление от Тип 1 от нас. Това означава:

Броят на осите, теглото или класът на вредните емисии е бил зададен неправилно по време на пътуването и разликата до вече платената пътна такса ще бъде събрана впоследствие.

Имате две възможности:

  • Ако се съгласявате с Предварителното уведомление, преведете сумата за последващо събиране на германската Федерална служба за товарен автотранспорт (BAG) в рамките на седем дни от получаване на известието. Задължително посочете касовия код. Касовият код ще откриете на първата страница на известието.
  • Ако не се съгласявате с Предварителното уведомление, изпратете мотивите си и копие от талоните на моторното превозно средство и ремаркето на mautkontrolle@toll-collect.de .

Разяснения по Предварително уведомление Тип 1 (PDF, 218 KB)