Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Процедура при възможни нарушения, свързани с пътната такса


Товарен автомобил се преминава покрай синя контролна колона на Toll Collect по федералнo шосе.

Получили сте Предварително уведомление от тип 1 от нас. Това означава:

от тип 1 от нас. Това означава:

Броят на осите, теглото или класът на вредните емисии са били зададени неправилно по време на пътуването и разликата до вече платената пътна такса ще бъде събрана впоследствие.

Имате две възможности:

  • Ако сте съгласни с предварителното решение, преведете сумата за последващо събиране на Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) в рамките на седем дни от получаване на известието. Задължително посочете касовия код. Касовият код ще откриете на първата страница на известието.

  • Ако не сте съгласни с предварителното решение, изпратете мотивите си и копие от талоните на моторното превозно средство и ремаркето на mautkontrolle@toll-collect.de.

Разяснения относно Предварително уведомление тип 1

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603