Процедура при възможни нарушения, свързани с пътната такса


Товарен автомобил се движи по контролен мост

Получихте Предварително уведомление от Тип 2. Това означава:

Бордово устройство (OBU)

Ако използвате бордови уред за автомобил (OBU), може да не е записал никакви данни за пътна такса. Една от причините за това може да бъде напр. изразходваната кредитна сума. Може да проверите кои пътувания са записани правилно във Вашата спецификация на отделните пропътувани отсечки.

Ще проверим за Вас Вашите отчетени пътувания, ако ни съобщите действително пропътуваната(ите) отсечка(и) във формуляра за даване на становище и го изпратите на mautkontrolle@toll-collect.de .

Ръчни регистрации през приложението и онлайн

Ако сте направили ръчна регистрация, може да сте пътували извън срока на валидност на Вашата регистрация или да сте използвали пътища, различни от тези, които сте регистрирали. Неправилно въведен регистрационен номер на МПС също може да е източник на грешка.

Ще проверим Вашата регистрация, ако изпратите копие от квитанцията си за регистриране в системата на mautkontrolle@toll-collect.de . Моля допълнително да ни съобщите действително пропътуваната(ите) отсечка(и) във формуляра за даване на становище.