Tržní požadavek

Následně jsou uvedeny všechny tržní požadavky. Na nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek nebude brán zřetel.