Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

  • Volání z Německa:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volání ze zahraničí:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Zaokrouhlení

Mýto k zaplacení se vypočítá podle ujetých úseků. Úseky byly stanoveny Spolkovou republikou. Všechny úseky a délky úseků jsou zveřejňovány Spolkovým úřadem pro nákladní dopravu (BAG) na adrese www.mauttabelle.de .

Mýtné se vypočítá jednotlivě pro každý úsek a zaokrouhlí obchodním způsobem na dvě místa za desetinnou čárkou. Teprve potom se částky mýta všech úseků sečtou. Tím se může placené mýtné lišit od očekávaného. Pro vysvětlení tohoto jevu slouží následující příklad:


Tabulka se zaokrouhlenými částkami mýtného

 

Centrum stahování

Formuláře, brožury, návody k použití a mnoho dalšího

K centru stahování

Máte dotazy?

Máte dotazy? Nahlédněte tedy do naší rozsáhlé databáze otázek a odpovědí

K otázkám a odpovědím

K začátku stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603