Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

  • Volání z Německa:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volání ze zahraničí:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení o přístupnosti platí pro zveřejněnou aplikaci TC-Partner společnosti Toll Collect GmbH.

Jako subjekt veřejného sektoru ve smyslu směrnice (EU) 2016/2102 se snažíme zajistit, aby naše aplikace byla z důvodu provádění směrnice (EU) 2016/2102 v souladu s ustanoveními spolkového zákona o rovnosti postižených osob (Behindertengleichstellungsgesetz - BGG) a nařízení o přístupné informační technice (BITV 2.0).

Stav kompatibility s požadavky BITV

Požadavky na přístupnost vyplývají z § 3 odst. 1 až 4 a § 4 nařízení BITV 2.0, které bylo vydáno na základě § 12 písm. d) zákona BGG.

Kontrola dodržování požadavků provádí v doprovodné fázi vývoje certifikovaný zkušební orgán na základě testu podle nařízení BITV.

Z důvodu kontroly aplikace zatím nesplňuje výše uvedené požadavky, a to kvůli níže uvedeným nesrovnalostem. Toll Collect má v úmyslu aplikaci znovu spustit a tím také odstranit výše uvedená omezení přístupnosti.

Alternativní texty

V některých případech zatím chybí alternativní texty pro ovládací prvky, objekty a grafiky.

Ovládací prvky

Interaktivní ovládací prvky jako odkazy a tlačítka nemají vždy názvy a role, které by screenreader dokázal rozpoznat. Ani stav ovládacího prvku není identifikovatelný.

Zobrazené obsahy

Obsahy, který jsou zobrazeny pomocí kurzoru nebo klávesnice, nelze identifikovat.

Formuláře

V současné době ještě nelze formuláře zpřístupnit v bezbariérové podobě v plném rozsahu. Popisky jednotlivých polí ve formuláři nejsou rozpoznatelné a nejsou propojené s příslušnými vstupními poli. U polí, která se týkají přímo uživatele, chybí aktuálně funkce Autocomplete. U některých formulářů se musí zadat sled znaků, takzvaný CAPTCHA. Pro takové druhy CAPTCHA na bázi obrázků nejsou k dispozici žádné alternativní texty.

Prvky struktury HTML

Struktura nadpisů aktuálně není aktuálně optimalizovaná pro screenreader. Seznamy nejsou vyznačeny tak, aby byly pro screenreader čitelné.

Syntaxe HTML

Syntaxe HTML není optimalizovaná pro screenreader.

Kontrast

Kontrastní poměr u některých nadpisů, tlačítek, odkazů v plynulém textu a polí ve formuláři nesplňuje požadavek 4,5:1 resp. 3:1. Na některých místech jsou problémy s kontrastem, i když aplikaci spustíte v černobílém režimu.

Ovladatelnost klávesnice

Výběr jazyka nelze ovládat pomocí klávesnice. Opakující se obsahové bloky navíc nelze přeskočit pomocí klávesnice. Fokus klávesnice není jednoznačně patrný nebo neexistuje. Pořadí záložek je v některých případech chybné. Může se stát, že na některých místech nejsou prvky přímo označeny. Menu nelze volit pomocí screenreaderu.

Automatické zalomení stránky

Při zvětšení až o 200 procent jsou obsah a funkce v režimu Portrét na některých místech oříznuty, a proto je nelze jasně rozpoznat. To samé platí při úpravě výšky řádku (1,5krát), odsazení odstavců (2krát), odsazení písmen (0,12krát) a odsazení slov (0,16krát).

Smysluplné odkazové texty

V některých případech nelze určit ani kontext ani cíl odkazů. Smysluplné odkazové texty nejsou všude k dispozici.

Chybové hlášení

Chybová hlášení nejsou na některých místech dostatečně srozumitelná a chybí kontext. Chybová hlášení také nejsou jednotná, pokud jde o barvu a polohu.

Datum sepsání tohoto prohlášení

Toto prohlášení bylo sepsáno dne 4. června 2021.

Oznámení omezení přístupnosti

Chcete nám oznámit stávající omezení přístupnosti nebo získat informace o realizaci přístupnosti? Se zpětnou vazbou a všemi dalšími informacemi se prosím obraťte na naši online redakci.

Toll Collect GmbH

Online redakce

10875 Berlín

Telefon: 030-74077-0

E-mail: online@toll-collect.de

nebo použijte náš kontaktní formulář.

Kontaktní formulář

Rozhodčí řízení

V případě, že ani po Vaši zpětné vazbě na výše uvedeném kontaktním místě nedošlo k uspokojivému řešení věci, můžete se obrátit na rozhodčí orgán podle § 16 zákona BGG. Rozhodčí orgán podle zákona BGG má za úkol podpořit mimosoudní řešení sporů v oblasti přístupnosti mezi osobami s postižením a veřejnými spolkovými úřady. Rozhodčí řízení je bezplatné. Není třeba obrátit se na právního zástupce. Další informace o rozhodčím řízení a možnostech podání žádosti najdete na adrese:

www.schlichtungsstelle-bgg.de

Obrátit se přímo na rozhodčí orgán podle zákona BGG můžete na adrese:

info@schlichtungsstelle-bgg.de

K začátku stránky

Build: 34.4.0.0, Content: undefined, Node: tpm2r605