Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

 • Volání z Německa:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volání ze zahraničí:
 • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Veiavgift for lastebiler i Tyskland

På tyske motorveier og riksveier er det veiavgiftsplikt for innen- og utenlandske lastebiler f.o.m. 7,5 tonn tillatt totalvekt. Busser og enkelte andre kjøretøygrupper omfattes ikke av veiavgiftsplikten.

På oppdrag fra den tyske regjeringen driver Toll Collect et avgiftssystem som beregner og innkrever gebyrene i henhold til nøyaktig antall kjørte kilometer. Systemet tilbyr fire forskjellige bookingmuligheter:

 • booking via kjøretøysapparat (OBU)
 • booking ved veiavgiftsterminalen
 • online booking
 • booking via app

Du kan benytte deg av online booking, booking ved terminalen og booking via app uten å være registrert på forhånd. For booking via OBU må du registrere bedriften din og kjøretøyene dine hos Toll Collect. Det er enklest å gjøre dette i kundeportalen til Toll Collect. Kundeportalen er tilgjengelig på tysk, engelsk, fransk og polsk.

Til kundeportalen (engelsk)

Alternativt kan du også bruke skjemaene våre til ditt anliggende. Alle skjemaer finnes på tysk. Du finner oversettingene alltid til høyre ved siden av skjemaet. Vennligst fyll ut skjemaene på datamaskinen. Du sender utskrift av skjemaene med underskrift til Toll Collect.

Hvis du sender de samme skjemaene flere ganger, fører dette til lengre behandlingstid.

Du finner mer detaljert informasjon her

Grunnlag

Brukerinformasjon Brosjyre med all informasjon om den tyske veiavgiften for lastebiler Bestill brosjyre
Avgiftspliktig veinett Dette kartet over Tyskland gir et overblikk over alle avgiftspliktige strekninger.  
Veiledning til kartlegging av utslippsklassene (engelsk) Veiledningen fra det tyske direktoratet for godstrafikk (BAG) hjelper deg med å fastslå utslippsklassen for din lastebil. Bestill brosjyre
TOLL2GO-påmelding Lenke til påmelding for TOLL2GO-servicen fra ASFINAG og Toll Collect. Med TOLL2GO kan du også bruke Toll Collect OBU ved innkreving av veiavgift i Østerrike.  

Registrering, endring, avmelding

Brukerregistrering Med dette formularet registrerer du deg selv eller foretaket ditt som kunde hos Toll Collect. Hjelp til utfylling
Brukerregistrering på nettRegistreringen på nettet er den raskeste og letteste måten å registrere seg som kunde hos Toll Collect på. Denne registreringen på nettet er tilgjengelig på språkene tysk, engelsk, fransk og polsk.  
Kjøretøyregistrering på nett Her tar du tilgang til Toll Collects kundeportal for å registrere dine kjøretøy hos Toll Collect. Hvis du ennå ikke har tilgang til kundeportalen, eller hvis du trenger skjemaet i PDF-format, kan du ta kontakt med vår kundeservice.  
Avregistrering av kjøretøy Med dette skjemaet kan du avregistrere de registrerte kjøretøyene dine. Dette er kun mulig dersom OBU-en alt er demontert eller dersom det ikke har vært en OBU innebygget i kjøretøyet. Hjelp til utfylling
Endringer kjøretøysdata Med dette skjemaet kan du få foretatt endringer av kjøretøysdataene dine som er registrert hos Toll Collect (TOLL-EasyChange). Hjelp til utfylling
Endring adresse og tjenester/ Oppsigelse av kontrakt Har du ny adresse? Eller ønsker du å motta oversikten over veiavgift per e-post? Her finner du det nødvendige skjemaet. Hjelp til utfylling
Endring firmabetegnelse/selskapsform Vennligst informer oss om endringer av firmanavn eller bedriftens juridiske form på dette skjemaet. Hjelp til utfylling
Kontraktovertakelse Vennligst bruk dette skjemaet hvis du overtar et firma som allerede er registrert hos Toll Collect. Hjelp til utfylling
Betalingsmåte kredittkort Vennligst bruk dette skjemaet dersom du ønsker å betale veiavgiften med et betalingsmiddel med betalingsgaranti, som f.eks. kredittkort. Hjelp til utfylling
Betalingsmåte bensinkort Vennligst bruk dette skjemaet hvis du ønsker å betale veiavgiften med bensinkort. Hjelp til utfylling
Betalingsmåte avregning tilgodehavende Vennligst bruk dette skjemaet hvis du ønsker å betale veiavgiften med avregning av tilgodehavende. Hjelp til utfylling
Tilgodehavendeservice med direkte trekk (belastning)Du er allerede registrert som kunde hos Toll Collect? Be om dokumentasjonen for denne betalingsmåten per e-post via vårt kontaktskjema.

Du ønsker å registrere deg som ny kunde hos Toll Collect? Vennligst fyll ut skjemaet Brukerregistrering og velg betalingsmåten Tilgodehavendeservice med direkte trekk (belastning). Den videre dokumentasjonen mottar du per post.
 

Automatisk bestilling via apparat i bilen (OBU)

Servicepartner-nett Kart med alle servicepartnere. Et søk som er tilpasset for mobiltelefon og nettbrett, finner du under www.toll-collect.de/partner-en
Servicepartner-nett Hos vår servicepartner får du et apparat til lastebilen din
OBU-bruksanvisninger Her finner du bruksanvisningen for apparatet ditt.

Manuell booking

Bomterminal-nett Kart med alle bomstasjoner. Et søk som er tilpasset for mobiltelefon og nettbrett, finner du under www.toll-collect.de/terminal-en  
Bomterminal-nett Liste over alle bomterminaler  
Rekvirere reservebilag Har du mistet bookingsbilaget ditt? Med dette skjemaet kan du rekvirere et reservebilag. Hjelp til utfylling
Reklamasjon booking eller avbestilling Skjema for reklamasjon på en avvist avbestilling eller på et bookingsbilag (posteringsbilag) Hjelp til utfylling

Avregning

Betalingsmåte kredittkort Vennligst bruk dette skjemaet dersom du ønsker å betale veiavgiften med et betalingsmiddel med betalingsgaranti, som f.eks. kredittkort. Hjelp til utfylling
Betalingsmåte bensinkort Vennligst bruk dette skjemaet hvis du ønsker å betale veiavgiften med bensinkort. Hjelp til utfylling
Betalingsmåte avregning tilgodehavende Vennligst bruk dette skjemaet hvis du ønsker å betale veiavgiften med avregning av tilgodehavende. Hjelp til utfylling
Tilgodehavendeservice med direkte trekk (belastning) Du er allerede registrert som kunde hos Toll Collect? Be om dokumentasjonen for denne betalingsmåten per e-post via vårt kontaktskjema.

Du ønsker å registrere deg som ny kunde hos Toll Collect? Vennligst fyll ut skjemaet Brukerregistrering og velg betalingsmåten Tilgodehavendeservice med direkte trekk (belastning). Den videre dokumentasjonen mottar du per post.
 
Forklaring til oversikten over veiavgiften Registrerte brukere mottar en oversikt over veiavgiften en gang i måneden. Her finner du et eksempel med forklaringer.  
Forklaring til oversikten over de enkelte turene Om ønskelig mottar registerte kunder månedlig en oversikt over enkeltturer. Her finner du et eksempel med forklaringer.  
Oversikt over de enkelte turene csv Klikk med høyre museknapp på lenken for å laste ned en csv-malfil.  
Eksempel på turdetaljerRegistrerte kunder kan legge inn enkelte bookingnumre på kundeportalen, og får der detaljerte informasjoner på strekningsnivå. Her finner du et eksempel. 
Forklaring av turdetaljer Registrerte kunder kan legge inn enkelte bookingnumre på kundeportalen, og får der detaljerte informasjoner på strekningsnivå. Her finner du et eksempel med forklaringer. 
Reklamasjon på oversikt over veiavgift Skjema for reklamasjon på en oversikt over veiavgift Hjelp til utfylling
Reklamasjon Toll Collect faktura Skjema for reklamasjon på tilleggsytelser i sammenheng med veiavgiften (f.eks. gebyr for ekstra regning) Hjelp til utfylling
Reklamasjon booking eller avbestilling Skjema for reklamasjon på en avvist avbestilling eller på et bookingsbilag (posteringsbilag) Hjelp til utfylling

Fritak for veiavgift

Ikke avgiftspliktige kjøretøy: Informasjonsark Informasjonsarket inneholder generell informasjon om fritak for veiavgift.  
Ikke avgiftspliktige kjøretøy: Online-skjema, registreringI følge tysk lov om avgift på riks-/motorveier (BFStrMG) er enkelte kjøretøy ikke avgiftspliktige, som f.eks. politiets og brannvesenets utrykningskjøretøy. Med dette skjemaet søker du om å få Toll Collect - på vegne av deg - til å registrere ikke avgiftspliktige kjøretøy. Hjelp til utfylling
Ikke avgiftspliktige kjøretøy: RegistreringHer finner du skjemaet som PDF-fil. Hjelp til utfylling
Ikke avgiftspliktige kjøretøy: Online-skjema, forlengelseDersom du ønsker å forlenge registreringen av et ikke avgiftspliktig kjøretøy, bruker du dette skjemaet. Hjelp til utfylling
Ikke avgiftspliktige kjøretøy: ForlengelseHer finner du skjemaet som PDF-fil. Hjelp til utfylling
Ikke avgiftspliktige kjøretøy: Online-skjema, avregistreringDersom du ønsker å få strøket et registreringsnummer fra listen over kjøretøy som er fritatt for veiavgift, bruker du dette skjemaet. Hjelp til utfylling
Ikke avgiftspliktige kjøretøy: AvregistreringHer finner du skjemaet som PDF-fil. Hjelp til utfylling

Servicetelefonnumre

 • Telefonsamtaler fra Tyskland:
 • 0800 222 2628 *
 • Telefonsamtaler fra utlandet:
 • 008000 222 2628 *
K začátku stránky

Build: 34.4.0.0, Content: undefined, Node: tpm2r605