Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

 • Volání z Německa:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volání ze zahraničí:
 • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Vägavgift för lastbilar i Tyskland

På tyska motorvägar och federala vägar gäller en avgiftsplikt för in- och utländska lastbilar med en tillåten totalvikt över 7,5 ton. Bussar och några andra fordonstyper är inte vägavgiftspliktiga.

Toll Collect har fått i uppdrag av tyska regeringen att ta fram ett korrekt vägavgiftssystem som beräknar och tar upp avgifter motsvarande den delsträcka som körts. Systemet erbjuder fyra olika bokningsmöjligheter:

 • bokning via avgiftsräknare (OBU)
 • bokning vid avgiftsterminal
 • onlinebokning
 • bokning per app

Onlinebokning, bokning vid terminal och bokning per app fungerar utan föregående registrering. För bokning via OBU måste du registrera ditt företag och dina fordon hos Toll Collect. Det gör du enklast i Toll Collects kundportal. Kundportalen finns på språken tyska, engelska, franska och polska.

Till kundportalen (engelska)

Alternativt kan du även använda våra formulär för ditt ärende. Alla formulär är på tyska. Översättningarna hittar du alltid till höger om formuläret. Fyll i formulären på datorn. Skicka de utskrivna och underskrivna formulären till Toll Collect.

Om du skickar samma formulär flera gånger förlängs bearbetningstiden.

Utförligare information hittar du här

Bakgrund

Användarinformationer Broschyrer med all information om den tyska vägavgiften för lastbilar Beställning av broschyrer
Avgiftsbelagt vägnät Denna karta över Tyskland visar alla avgiftspliktiga vägsträckor i överblick.  
Anvisning för beräkning av avgasklass (engelska) Anvisningen från det tyska godstrafikverket (BAG) hjälper dig att beräkna avgasklassen för din lastbil. Beställning av broschyrer
TOLL2GO-registrering Länk med ansökning till TOLL2GO-service från ASFINAG och Toll Collect. Med TOLL2GO kan du även använda din Toll Collect OBU för att betala vägavgiften i Österrike.  

Registrera, ändra, avregistrera

Användarregistrering Registrera dig eller ditt företag som kund hos Toll Collect med detta formulär. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Användarregistrering onlineDet snabbaste och lättaste sättet att registrera sig som kund hos Toll Collect är via onlineregistreringen, som är tillgänglig på tyska, engelska, franska och polska.  
Fordonsregistrering online Här kommer du till Toll Collects kundportal, där du kan registrera dina fordon hos Toll Collect. Kontakta vår kundtjänst om du saknar åtkomst till kundportalen eller om du behöver formuläret som PDF.  
Avregistrering av fordon Med den här blanketten kan du avregistrera dina registrerade fordon. Detta är endast möjligt om din OBU redan monterats ut eller ingen OBU varit monterad. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Ändring av fordonsdata Med den här blanketten kan du ansöka om ändring av fordonsdata av dina hos Toll Collect registrerade fordon (TOLL-EasyChange). Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Ändring adress och tjänster/ Uppsägning av avtal Din adress har ändrats? Eller du vill ha din avgiftsspecifikation per e-post? Här hittar du den blankett du behöver för det. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Ändring av företagsnamn/rättslig form Använd den här blanketten för att informera oss ifall ditt företag ändrat namn eller rättslig form. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Överföring av avtal Använd detta formulär om du övertar en firma som redan är registrerad hos Toll Collect. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Betalningssätt kreditkort Var vänlig och använd denna blankett om du vill erlägga vägavgiften via ett betalningsmedel med betalningsgaranti, t.ex. kreditkort. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Betalningssätt tankkort Var vänlig och använd denna blankett om du vill erlägga vägavgiften med tankkort. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Betalningssätt tillgodohavandekonto Var vänlig och använd denna blankett om du vill erlägga vägavgiften per tillgodohavandekonto. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Autogiro tillgodoservice Är du redan registrerad som kund hos Toll Collect? Beställ dokumentationen för det här betalningssättet per e-post via vårt kontaktformulär.

Vill du registrera dig som kund hos Toll Collect? Fyll i formuläret användarregistrering och välj betalningssättet autogiro tillgodoservice. Vi skickar dig ytterligare dokumentation per post.
 

Automatisk bokning med avgiftsräknare (OBU)

Nät med servicepartner Karta med alla servicepartner. En sökfunktion anpassad för mobiltelefoner och surfplattor hittar du på www.toll-collect.de/partner-en
Nät med servicepartner En avgiftsräknare för din lastbil erhåller du hos våra servicepartner
Bruksanvisningar för avgiftsräknaren Här hittar du bruksanvisningen för avgiftsräknaren.

Manuell bokning

Nät med vägavgiftsställen Karta med alla betalstationer. En sökfunktion anpassad för mobiltelefoner och surfplattor hittar du på www.toll-collect.de/terminal-en  
Nät med vägavgiftsställen Lista på alla vägavgiftsterminaler  
Ansökan om reservkvitto Du har tappat ditt bokningsbevis? Med den här blanketten kan du ansöka om en kopia på bokningsbeviset. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Reklamation bokning eller avbeställning Blankett för reklamation av ej accepterad avbeställning eller bokningsbevis Anvisningar hur blanketten ska fyllas i

Debitering

Betalningssätt kreditkort Var vänlig och använd denna blankett om du vill erlägga vägavgiften via ett betalningsmedel med betalningsgaranti, t.ex. kreditkort. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Betalningssätt tankkort Var vänlig och använd denna blankett om du vill erlägga vägavgiften med tankkort. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Betalningssätt tillgodohavandekonto Var vänlig och använd denna blankett om du vill erlägga vägavgiften per tillgodohavandekonto. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Autogiro tillgodoservice Är du redan registrerad som kund hos Toll Collect? Beställ dokumentationen för det här betalningssättet per e-post via vårt kontaktformulär.

Vill du registrera dig som kund hos Toll Collect? Fyll i formuläret användarregistrering och välj betalningssättet autogiro tillgodoservice. Vi skickar dig ytterligare dokumentation per post.
 
Avgiftsspecifikation med förklaringar Registrerade användare erhåller en avgiftsspecifikation en gång i månaden. Här finner du en mall med förklaringar.  
Specifikation av enstaka körningar med förklaringar Om så önskas erhåller registrerade användare en specifikation av enstaka körningar en gång i månaden. Här finner du en mall med förklaringar.  
Specifikation av enstaka körningar csv För att ladda hem en csv-filmall klicka med höger musknapp på länken.  
Exempel färduppgifterRegistrerade kunder kan ange enskilda bokningsnummer i kundportalen och får där detaljerad information på avsnittsnivå. Här hittar du ett exempel. 
Förklarade färduppgifter Registrerade kunder kan ange enskilda bokningsnummer i kundportalen och får där detaljerad information på avsnittsnivå. Här hittar du ett exempel med förklaringar. 
Reklamation avgiftsspecifikation Blankett för reklamation av avgiftsspecifikation Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Reklamation Toll Collect-faktura Blankett för reklamation av en vägavgiftsextern tjänst (till exempel avgift för en fakturakopia) Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Reklamation bokning eller avbeställning Blankett för reklamation av ej accepterad avbeställning eller bokningsbevis Anvisningar hur blanketten ska fyllas i

Avgiftsbefrielse

Ej vägavgiftspliktiga fordon: Informationsblad Informationsbladet innehåller allmän information om avgiftsbefrielse  
Ej vägavgiftspliktiga fordon: Registrering via onlineformulärEnligt den tyska lagen om vägavgifter på federala huvudleder är vissa fordon inte avgiftspliktiga, till exempel lastbilar från polisen och brandkåren. Använd detta formulär för att registrera fordonen hos Toll Collect som avgiftsbefriade. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Ej vägavgiftspliktiga fordon: RegistreringHär hittar du blanketten som PDF-fil. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Ej vägavgiftspliktiga fordon: Förlängning via onlineformulärAnvänd detta formulär om du vill förlänga registreringen av ett ej vägavgiftspliktigt fordon. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Ej vägavgiftspliktiga fordon: FörlängningHär hittar du blanketten som PDF-fil. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Ej vägavgiftspliktiga fordon: Avregistrering via onlineformulärAnvänd detta formulär om du vill stryka ett registreringsnummer från listan över avgiftsbefriade fordon. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Ej vägavgiftspliktiga fordon: AvregistreringHär hittar du blanketten som PDF-fil. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i

Service hotlines

 • Samtal från Tyskland:
 • 0800 222 2628 *
 • Samtal från utlandet:
 • 008000 222 2628 *
K začátku stránky

Build: 34.4.0.0, Content: undefined, Node: tpm1r603