Mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny

Otázky a odpovědi

 • Vozidla s maximálně technicky přípustnou hmotností vyšší než 3,5 tuny budou od 1. července 2024 platit mýtné za užívání spolkových silnic.

  Patří sem jak samostatná vozidla s maximální technicky přípustnou hmotností vyšší než 3,5 tuny, tak i jízdní soupravy, jejichž motorové vozidlo má maximální technicky přípustnou hmotnost vyšší než 3,5 tuny

  Od mýtné povinnosti mají být osvobozena řemeslná vozidla.

 • Společnost Toll Collect poskytuje pro všechna vozidla palubní přístroje pro DIN přihrádku.

  Pokud není k dispozici žádná DIN přihrádka pro instalaci palubního přístroje, nabízí společnost Toll Collect palubní přístroje na čelní sklo (Windshield).

 • Všechny palubní přístroje Toll Collect pracují stejným způsobem a poskytují tytéž výsledky.

  WS-OBU je možné provozovat prostřednictvím zapalovače cigaret (palubní napájecí kabel). Společnost Toll Collect však doporučuje pevnou instalaci z funkčních (stabilní výběr mýtného) a bezpečnostních důvodů (žádný kabel v kabině). Zapojení se provádí prostřednictvím certifikovaného servisního partnera nebo prostřednictvím tovární přípravy (jako dosud). Instalace netrvá tak dlouho jako instalace OBU pro DIN přihrádku.

 • Abyste mohli používat OBU, musíte nejprve zaregistrovat Váš podnik a Vaše vozidla podléhající mýtné povinnosti u společnosti Toll Collect.

  Jakmile od nás obdržíte potvrzení Vaši registrace vozidla u společnosti Toll Collect, můžete si s některým autorizovaným servisním partnerem dohodnout termín pro namontování OBU. Po celém Německu a v dalších evropských zemích je přibližně 1 300 servisních dílen vyškolených společností Toll Collect. Servisní partnery společnosti Toll Collect ve Vašem regionu najdete pomocí našeho vyhledávání servisních partnerů.

 • OBU Windshield společnosti Toll Collect zůstávají vždy majetkem společnosti Toll Collect GmbH.

 • Společnost Toll Collect v současné době nevybírá zálohu za OBU.