Mýtné CO₂ a nad 3,5 t

Změny zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích: rozhodnutí kabinetu o zavedení mýtného CO₂ ke dni 1. prosince 2023 a mýtného nad 3,5 t ke dni 1. července 2024

Dne 14. června 2023 schválila spolková vláda návrh třetího zákona, kterým se mění předpisy o mýtném:

Od 1. prosince 2023 má být zavedena diferenciace mýtného pro nákladní vozidla podle CO₂ a od 1. července 2024 také mýtné pro nákladní vozidla s technicky přípustnou celkovou hmotností (MTPH) vyšší než 3,5 tuny.

Přehled základních změn v novele zákona:

Nový tarifní prvek emisní třídy CO₂ od 1. prosince 2023

Změny zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích: rozhodnutí kabinetu o zavedení mýtného CO₂ ke dni 1. prosince 2023 a mýtného nad 3,5 t ke dni 1. července 2024

Maximální technicky přípustná hmotnost (MTPH) jako nový základ pro zařazení do hmotnostní třídy od 1. prosince 2023

V budoucnu již nebude pro zařazení do hmotnostní třídy rozhodující PH, přípustná celková hmotnost (pole F.2 technického průkazu vozidla), ale TPH, technicky přípustná celková hmotnost (pole F.1 technického průkazu vozidla). V důsledku toho mohou vozidla spadnout do vyšší hmotnostní třídy nebo podléhat povinnosti platit mýto.

Zákazníci, kteří jsou plátci mýtného, jsou povinni včas před vstupem legislativního balíčku v platnost zkontrolovat informace o hmotnostní třídě svých vozidel na zákaznickém portálu a v případě potřeby je upravit.

Společnost Toll Collect nejprve převzala informace o hmotnosti z pole PH do nového pole MTPH u všech dosud registrovaných vozidel.

Další informace o maximální technicky přípustné hmotnosti (MTPH)

Třída snížených emisí částic (PMK) odpadá

Vozidla s třídou snížených emisí částic (PMK) nebudou od 1. prosince 2023 zařazována do lepší emisní třídy.

V budoucnu budou vozidla s emisní třídou pro určení mýta „Euro 2 + PMK 1“ spadat do emisní třídy pro určení mýta 2, nikoliv již do emisní třídy pro určení mýta 3. Vozidla s emisní třídou „Euro 3 + PMK 2“ budou spadat do emisní třídy pro určení mýta 3, nikoliv již do emisní třídy pro určení mýta 4.

Mýtná povinnost pro vozidla nad 3,5 t maximální technicky přípustné hmotnosti od 1. července 2024

Mýtná povinnost pro vozidla s více než 3,5 t má být zavedena od července 2024. Soupravy vozidel podléhají mýtné povinnosti pouze v případě, že MTPH tažného vozidla je vyšší než 3,5 tuny.

Společnost Toll Collect poskytne pro všechna vozidla palubní přístroje se slotem DIN. Pokud není k dispozici slot DIN pro instalaci palubního přístroje, nabízí společnost Toll Collect palubní přístroje na čelní sklo.

Výjimka bude udělena řemeslníkům a řemeslným podnikům. K tomuto účelu je k dispozici on-line řešení. To znamená, že řemeslníci mohou předložit vhodné důkazy o tom, že vozidla používaná v jejich podnikání jsou používána výhradně za podmínek „výjimky pro řemeslníky“.

Pro vozidla řemeslníků již existují příslušné výjimky v předpisech o dobách řízení a odpočinku a odborné způsobilosti řidiče.

Další informace o mýtném pro vozidla nad 3,5 tuny

Mýtná ustanovení pro alternativní pohony

Nákladní vozidla vybavená z výroby pohonem na CNG/LNG v emisní třídě Euro 6 budou podléhat mýtné povinnosti od ledna 2024.

Vozidla s nulovými emisemi, jako jsou elektromobily a vozidla se spalovacím vodíkovým motorem, jakož i vozidla s vodíkovým palivovým článkem zůstávají do konce roku 2025 osvobozena od placení mýta. Od 1. ledna 2026 budou vozidla s nulovými emisemi platit pouze 25 % sazby mýta za náklady na infrastrukturu plus sazby mýta za hlukové zatížení a znečištění ovzduší.

Vozidla s nulovými emisemi do 4,25 t MTPH jsou od mýta trvale osvobozena.

Návrh zákona a další informace o mýtném pro nákladní automobily a programech podpory pro užitková vozidla šetrná ke klimatu od Spolkového ministerstva pro digitální záležitosti a dopravu naleznete na tomto odkazu:

Další informace o mýtném pro alternativní pohony

Návrh zákona a další informace Spolkové republiky

Návrh zákona a další informace o mýtném pro nákladní automobily a programech podpory pro užitková vozidla šetrná ke klimatu od Spolkového ministerstva pro digitální záležitosti a dopravu naleznete na tomto odkazu:

http://www.bmdv.bund.de/AenderungenLkwMaut