Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

  • Volání z Německa:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volání ze zahraničí:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Nový způsob manuálního zaúčtování spuštěn


Řidič nákladního automobilu při zaúčtování na mýtném terminálu

Berlín, 18. 12. 2017

Od dnešního dne lze mýtné pro nákladní automobily zaplatit prostřednictvím nového systému manuálního zaúčtování. Zaúčtování je možné online prostřednictvím stolního PC a mobilně prostřednictvím smartphonu a tabletu. Současně se zavedením nového online zaúčtování se staré zaúčtování přes internet zastavuje. Navíc se rozbíhá výstavba celkem 1 100 mýtných terminálů nové generace.

S plánovaným rozšířením mýtného pro nákladní automobily k 1. červenci 2018 se téměř 40 000 kilometrů spolkových silnic stává zpoplatněnými. Pro výběr mýtného na této znatelně větší silniční síti pokračuje společnost Toll Collect v technické modernizaci mýtného systému. Manuální zaúčtování se stává flexibilnějším a díky tomu přívětivějším k zákazníkům. Přitom je do budoucna středem zájmu online zaúčtování. Mýtné terminály doplňují nové mobilní kanály pro zaúčtování. To umožňuje výrazné snížení počtu terminálů.

Online zaúčtování

Online zaúčtování nahrazuje dosavadní zaúčtování na internetu. Následkem toho již nejsou přístupové údaje platné. Zákazníci již registrovaní u společnosti Toll Collect mohou pro nové online zaúčtování používat svoje přístupové údaje do zákaznického portálu. Novinkou je, že se i neregistrování zákazníci mohou zaúčtovat online. K tomu lze použít každé koncové zařízení schopné připojení k internetu. Online zaúčtování je podporováno nejpoužívanějšími prohlížeči. Od jara 2018 usnadňuje zaúčtování prostřednictvím smartphonu a tabletu aplikace.

Nové mýtné terminály

Současně je zahájena výstavba 1 100 nových mýtných terminálů, které v budoucnu doplní online zaúčtování. Terminály se zřizují v Německu a v pohraničních oblastech sousedních zemí a lze je najít v blízkosti dálničních přípojek, u motorestů, na odpočívadlech a u čerpacích stanic. Až do dokončení rozšíření v květnu 2018 lze na dosavadních stanovištích terminálů - na kterých ještě nebyly namontovány nové přístroje - zaúčtovat mýtné pro nákladní automobily prostřednictvím starých mýtných terminálů. Zásadně pro toto období upozorňujeme na to, že trasy zaúčtované starým manuálním způsobem lze stornovat také pouze na ještě existujících starých mýtných terminálech. Totéž platí pro trasy, které byly zaúčtovány novým manuálním způsobem. Zde je případně nutné stornování možné pouze na nových terminálech nebo prostřednictvím online zaúčtování. V zásadě lze v nově vyvinutém manuálním způsobu provádět zaúčtování a stornování všemi způsoby. I to je vylepšení oproti dosavadnímu manuálnímu způsobu zaúčtování.

Ve 2. čtvrtletí 2018 budou zbývající staré mýtné terminály vypnuty, potom již nebude na těchto přístrojích zaúčtování možné.

Nové uživatelské rozhraní

Nezávisle na tom, zda zákazník používá pro zaúčtování smartphone, tablet, stolní PC nebo mýtný terminál, setkává se stále stejným uživatelským rozhraním. Rozhraní se přizpůsobuje příslušnému přístroji a umožňuje snadné ovládání. Zaúčtování lze provádět v němčině, angličtině, francouzštině a polštině.

Srozumitelná navigace v menu, kterou lze intuitivně pochopit, pomáhá zákazníkovi rychle a spolehlivě zaplatit mýtné. Volbou výchozího místa, cíle a průjezdových bodů lze nabízenou trasu optimalizovat. V budoucnu budou do trasy zahrnuty i úseky nepodléhající povinnosti platit mýto, za které samozřejmě nebude žádný poplatek vybírán. Při výpočtu trasy se použijí automaticky specifické údaje k vozidlu, aby byly vyhledány trasy, které může nákladní automobil bez omezení použít (jako např. uzavírky nebo hmotnostní omezení). Zákazník obdrží na konci procesu zaúčtování popis cesty a může si tyto navigační instrukce vytisknout, poslat e-mailem, stáhnout nebo si pošle pomocí SMS zaúčtovací číslo na svůj mobil.

Služby pro neregistrované zákazníky a nový platební prostředek

Každý zákazník může využívat každého způsobu manuálního zaúčtování, jež je k dispozici, aniž by se předtím musel registrovat u společnosti Toll Collect. Kromě toho nabízí nové manuální zaúčtování neregistrovaným zákazníkům ještě další službu: Založením zaúčtovacího účtu si mohou uložit vozidla, se kterými se často manuálně zaúčtovávají do systému, často projížděné trasy a rovněž až tři platební prostředky. Díky tomu jsou procesy zaúčtování ještě efektivnější a šetří zákazníkovi čas. Zákazník může svá uložená data buď v mobilní aplikaci nebo v online zaúčtování kdykoli spravovat či vymazat.

Aby bylo možné snadno a bez komplikací zaplatit prostřednictvím tabletu a smartphonu, zavádí společnost Toll Collect jako náhradu hotovostní platby službu paysafecard. Služba paysafecard je dostupná na mnoha kioscích, poštovních úřadech a online.

Servisní horká linka

  • Volání z Německa:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volání ze zahraničí:
  • 00800 0 222 26 28 *

Zpravodaj

Prostřednictvím našeho zpravodaje obdržíte e-mailem aktuální informace o mýtném pro nákladní automobily.

Přihlášení k odebírání zpravodaje

Máte dotazy?

Máte dotazy? Nahlédněte tedy do naší rozsáhlé databáze otázek a odpovědí

K otázkám a odpovědím

K začátku stránky

Build: 34.4.0.0, Content: undefined, Node: tpm1r603