Mýtné úspěšně zavedeno na všech spolkových silnicích


Nákladní automobil projíždí pod oranžovým ukazatelem na spolkové silnici.
Berlín,

Ode dneška jsou v Německu pro motorová vozidla a soupravy vozidel od přípustné celkové hmotnosti 7,5 t zpoplatněny všechny spolkové silnice. Zpoplatněná silniční síť v Německu nyní zahrnuje asi 52 000 kilometrů dálnic a spolkových silnic.

Technické přizpůsobení mýtného systému pro nákladní automobily zahrnuje automatické a manuální zaúčtování mýta a rovněž kontrolu. Další vývojové kroky byly postupně zaváděny a včas realizovány. Dnešním spuštěním mýtné povinnosti na všech spolkových silnicích je tento rozsáhlý projekt úspěšně dokončen.

Více podniků dotčeno mýtnou povinností

Podle odhadů budou dotčena mýtnou povinnosti navíc vozidla z přibližně 30 000 podniků z nejrůznějších oborů. Podniky by měly zkontrolovat, zda mají ve svém vozovém parku vozidla nebo soupravy vozidel s přípustnou celkovou hmotností od 7,5 tuny a potom rozhodnout, jakým způsobem chtějí v budoucnu platit mýtné.

Změny ve způsobu automatického zaúčtování

Od října 2017 do konce března 2018 bylo kolem 1,1 miliónu palubních přístrojů (On-Board Units) namontovaných v nákladních automobilech pro automatický výběr mýta postupně přenastaveno z decentralizovaného na centrální výběr mýta. Palubní přístroje posílají s časovým zpožděním a zašifrovaně data o jízdě a parametry vozidla relevantní pro výběr mýta na výpočetní středisko společnosti Toll Collect. Tam se provádí výpočet mýta pro ujeté a zpoplatněné úseky trasy.

V rámci dalšího vývoje byly u výběru mýta a kontroly vytvořeny technické předpoklady pro budoucí diferenciaci mýta podle hmotnostních tříd.

Manuální způsob zaúčtování

Zdokonalený způsob manuálního zaúčtování poskytuje různé možnosti pro zaplacení mýta. Těžiště nového manuálního zaúčtování spočívá na aplikaci Toll Collect a jejím použití na mobilního koncových zařízeních, jako smartphone a tablet. Dále je možné zaúčtování prostřednictvím stolního PC nebo 1 100 nových mýtných terminálů. Nové mýtné terminály doplňují online zaúčtování.

Kontrolní sloupky

V budoucnu budou kontrolní sloupky na spolkových silnicích kontrolovat, zda je dodržována mýtná povinnost. Kontrolní sloupky doplňují mobilní kontroly spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG). Kontrolní mosty se na spolkových silnicích nezřizují. Z technického hlediska jsou kontrolní sloupky vybaveny podobnými funkcemi jako kontrolní mosty instalované na dálnicích. Kolem 600 kontrolních sloupků, které jsou čtyři metry vysoké v modrozeleném provedení, kontroluje, zda projíždějící vozidla podléhající povinnosti platit mýto a zda byl poplatek řádně odveden.

Další doporučení