Pohon na zemní plyn: Respektujte předpoklady pro osvobozené od placení mýta

Berlín,

Od 1. ledna 2019 jsou vozidla poháněná zemním plynem osvobozena od placení mýta pro nákladní automobily. Osvobození platí do 31. prosince 2020. Spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG) nyní upřesnil předpoklady pro osvobození od placení mýta.

V zásadě musí být pohon prováděn buď pomocí NG (Natural Gas), CNG (Compressed Natural Gas) nebo LNG (Liquefied Natural Gas). Bivalentní pohony jsou možné, v tom případě musí podíl zemního plynu v pravidelném provozu vozidla výrazně převažovat. Převažující pohon na zemní plyn se musí na vyžádání prokázat vhodnými podklady.

Od 1. října 2019 budou bivalentní vozidla na zemní plyn profitovat z osvobozené od placení mýta je tehdy, když se prokáží minimálním objemem nádrže (jedna velká nebo součet několika malých) na zemní plyn 300 litrů nebo 115 kg v případě LNG. Při prokázání minimálního objemu nádrže platí - v jednotlivém případě vyvratitelný spolkovým úřadem pro nákladní dopravu (BAG) - předpoklad, že podíl zemního plynu v pravidelném provozu vozidla výrazně převažuje. Bivalentní vozidla na zemní plyn s nádržemi nedosahujícími minimální velikost (300 litrů nebo v případě LNG 115 kg) také nebudou u společnosti Toll Collect registrována jako vozidlo osvobozené od placení mýta. Registrace, existující před 1. říjnem 2019 a které nedosahují minimální velikosti, budou vymazány.

Od povinnosti platit mýto nejsou osvobozena vozidla, která jsou poháněna LPG (Liquefied Petroleum Gas).

Další informace najdete na adrese spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG).

www.bag.bund.de

Další doporučení