Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

  • Volání z Německa:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volání ze zahraničí:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Nový software palubního přístroje od konce srpna


Řidič se dívá z kabiny řidiče svého nákladního automobilu

Berlín, 10. 07. 2020

Koncem srpna 2020 přinese aktualizace softwaru palubního přístroje různé novinky pro řidiče i podniky. Informace pro řidiče budou jasnější a mnohem srozumitelnější. Přenos aktualizace na palubní přístroj proběhne prostřednictvím mobilní sítě. Žádný nákladní automobil nebude za tímto účelem muset do servisu!

Nový software palubního přístroje poskytne řidičům možnost spustit pokladní uzávěrku a tím ukončit aktuální jízdu. Částky mýtného jsou tímto způsobem rychle k dispozici ve složce „Nevyúčtované jízdy“ zákaznického portálu a mohou být dále vypočítány.

Rovněž upravena byla hlášení poruchy palubního přístroje. Krátký sled tónů, opakující se v intervalu pěti minut, signalizuje řidiči, že došlo k přerušení výběru mýta. LED kontrolka v tomto případě bliká červeně. Řidič musí vyhledat nejbližší parkoviště nebo odpočívadlo a chybové hlášení na palubním přístroji potvrdit tlačítkem „OK“. LED kontrolka následně svítí trvale ČERVENĚ a signální tóny se neopakují. Zobrazí se chybový kód. Poté je třeba zaúčtovat mýto v aplikaci a kontaktovat servisního partnera.

Nové zobrazení se objeví, jakmile je na cestě vozidlo s přípustnou celkovou hmotností <7,5 tun a nepodléhá tedy povinnosti platit mýto. Na displeji se zobrazí „DE TOLL FREE“. LED kontrolka svítí nadále zeleně, protože palubní přístroj je připravený k provozu.

Další novinkou je, že přenos dat o mýtném se zobrazuje prostřednictvím malého symbolu antény. Zhasnutí symbolu znamená, že je přenos ukončen.

Servisní partner může v nové položce menu „Info“ tam uloženou chybu rychle identifikovat a odstranit. To urychlí opravu a ušetří čas řidiči/podnikateli.

Leták: Přehled všech změn

Video: Podívejte se řidiči přes rameno

Zkuste si to sami: Online návod

Servisní horká linka

  • Volání z Německa:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volání ze zahraničí:
  • 00800 0 222 26 28 *

Zpravodaj

Prostřednictvím našeho zpravodaje obdržíte e-mailem aktuální informace o mýtném pro nákladní automobily.

Přihlášení k odebírání zpravodaje

Máte dotazy?

Máte dotazy? Nahlédněte tedy do naší rozsáhlé databáze otázek a odpovědí

K otázkám a odpovědím

K začátku stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605