Návod Bosch DIN-Schacht (do DIN přihrádky)

12. Aktualizace údajů relevantních z hlediska mýtného

Toto hlášení se zobrazí při spuštění jednotky OBU, když OBU provádí požadavek na aktualizaci údajů relevantních z hlediska mýtného. Vyčkejte prosím na dokončení procesu, popřípadě se jednotka OBU samočinně restartuje.

Když se displej přepne do základního zobrazení a LED svítí zeleně, je přístroj opět připraven k výběru mýtného.

Chyba: Opravte prosím zadání