Návod Bosch DIN-Schacht (do DIN přihrádky)

7. Volba výběru mýtného

Vyzkoušet

  • Výběr podnabídky pomocí tlačítka OK .
  • Výběr pomocí tlačítek se šipkami < > .
  • Potvrdit volbu pomocí tlačítka OK .

Chyba: Opravte prosím zadání

Automatický výběr mýtného pomocí jednotky OBU lze v případě potřeby na německé silniční síti vypnout. V Rakousku zůstává výběr mýtného palubním přístrojem aktivován stále, pokud je OBU pro výběr mýtného v Rakousku aktivován.

Volbou podnabídky „DE: MANUAL“ (DE: Ručně) a „DE: SWITCHED OFF“ (DE: Vypnuto) se v indikaci provozu na displeji zobrazí automaticky indikace „DE: TOLL COLLECTION SWITCHED OFF“ (Výběr mýtného vypnuto) s červenou LED.

Zaúčtování mýtného při ručním výběru mýtného v Německu se provádí přes online zaúčtování nebo aplikaci Toll Collect.

Volba bodu nabídky „TOLL COLLECTION DE: SWITCHED OFF“ (Výběr mýtného DE: Vypnuto) se uloží do jednotky OBU a zobrazí při každém opětovném spuštění. Předběžný výběr lze potvrdit tlačítkem OK, pokud nadále neexistuje mýtná povinnost. Má-li být po opětovném spuštění OBU změněna metoda výběru mýtného, můžete v nabídce „TOLL COLLECTION“ (Výběr mýtného) provést jinou volbu.