Osvobození vozidel na zemní plyn od placení mýta

K 1. říjnu 2021 došlo k nové úpravě osvobození vozidel na zemní plyn od placení mýta.

Další informace
  • K tomu je třeba vyplnit příslušnou žádost a podat ji spolu s požadovanými podklady.

    Žádost
  • Podpora vozidel na zemní plyn je investicí do ochrany klimatu. Je proto třeba zajistit, aby technologie pohonu vozidel byla moderní a připravená na budoucnost a aby provoz s konvenčními palivy nebyl možný nebo byl maximálně minimalizován.

  • V tomto případě platí standardní předpisy. Směrodatné jsou údaje v osvědčení o registraci vozidla nebo údaje výrobce.