Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

  • Volání z Německa:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volání ze zahraničí:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Osvobození vozidel na zemní plyn od placení mýta

K 1. říjnu 2021 došlo k nové úpravě osvobození vozidel na zemní plyn od placení mýta.

Další informace

Co musím udělat, abych moje vozidlo na zemní plyn bylo zařazeno na seznam vozidel osvobozených od placení mýta?

K tomu je třeba vyplnit příslušnou žádost a podat ji spolu s požadovanými podklady.

Žádost

Proč jsou od placení mýta osvobozena pouze vozidla s tovární vybavením na zemní plyn emisní třídy Euro VI?

Podpora vozidel na zemní plyn je investicí do ochrany klimatu. Je proto třeba zajistit, aby technologie pohonu vozidel byla moderní a připravená na budoucnost a aby provoz s konvenčními palivy nebyl možný nebo byl maximálně minimalizován.

Podle jaké emisní třídy budou dovybavená vozidla na zemní plyn od 1. října povinná platit mýto?

V tomto případě platí standardní předpisy. Směrodatné jsou údaje v osvědčení o registraci vozidla nebo údaje výrobce.

K začátku stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603