Vrácení mýta

Za jízdy v období od 28. října 2020 do 30. září 2021 může být část mýtného pro nákladní automobily vrácena.

Další informace
 • Tento nárok vzniká vstoupením zákona v platnost, tj. dne 1. října 2021.

  Nárok se vztahuje pouze na období od 28. října 2020 do 30. září 2021 včetně. Žádost by měla být podána až poté, co byly předloženy všechny výpisy vyúčtování mýta za celé období. Je důležité zajistit, aby žádost a podklady, které mají být předloženy, byly úplné. Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách BALM.

  www.balm.bund.de
 • Spolkový úřad pro logistiku a mobilitu (BALM) na své online platformě poskytl elektronický formulář žádosti, pomocí kterého lze podat žádost.

  Přejít na platformu
 • K žádosti je třeba přiložit výpisy vyúčtování mýta za jízdy uvedené v žádosti, kontrolní formulář a v případě zastoupení také plnou moc. Doklady jednotlivých jízd se k žádosti přikládat nemusí. V žádosti by však měly být uvedeny ujeté kilometry za účelem kontroly věrohodnosti nároku podle státní poznávací značky a hmotnostní třídy vozidla. Pro výpočet potřebuje uživatel doklady jednotlivých jízd ve svém uživatelském účtu; měly by být proto uchovávány po celou dobu trvání lhůty pro podání žádosti. Na každém formuláři žádosti lze uvádět jízdy až 20 státních poznávacích značek vozidel.

 • Doklady jednotlivých jízd za poslední tři měsíce obdržíte od společnosti Toll Collect. Doklady jednotlivých jízd jsou průběžně ukládány do Vašeho uživatelského účtu.

  BALM tyto doklady jednotlivých jízd nevyžaduje.V žádosti by však měl žadatel pokud možnost uvést ujeté kilometry za účelem kontroly věrohodnosti nároku podle státní poznávací značky a hmotnostní třídy vozidla. Nejedná se však o nutnou podmínku vzniku nároku.

 • Pro podání žádosti potřebujete pouze výpis vyúčtování mýta.

  V žádosti o vrácení mýta by však měly být uvedeny ujeté kilometry za účelem kontroly věrohodnosti nároku podle státní poznávací značky a hmotnostní třídy vozidla. Tyto kilometrické údaje najdete pouze v dokladech jednotlivých jízd, nikoli však ve výpisech vyúčtování mýta. Proto doporučujeme doklady jednotlivých jízd uchovávat. I když kilometrické údaje v žádosti o vrácení mýta chybí, můžete žádost odeslat prostřednictvím online platformy na domovské stránce BALM.

 • Doklady jednotlivých jízd se vymažou po 120 dnech. V tuto chvíli byly výpisy vyúčtování mýta zaplaceny a nebyly podány žádné reklamace. Tato úprava vyplývá ze zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG), který také upravuje výmaz údajů.

 • Uživatel by měl pro účely věrohodnosti (zejména v případech změny vlastníka při stejné státní poznávací značce vozidla) uvést ujeté kilometry podle hmotnostní třídy, a k tomu by měl v uživatelském účtu použít své doklady jednotlivých jízd, které může třídit a sčítat. Tyto údaje jsou určeny jako pomůcka při zpracování. Nejedná se o povinné údaje. Vyžadují se výpisy vyúčtování mýta, které pokrývají celou dobu trvání lhůty pro podání žádosti.

 • Žádost je možné podat do 31. prosince 2023.