Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

  • Volání z Německa:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volání ze zahraničí:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Časté dotazy

Při automatickém systému jsou nákladní automobily lokalizovány pouze pomocí GPS?

Pro podporu zjišťování polohy GPS v palubním přístroji se používají přídavné lokalizační senzory (spojovací určení polohy pomocí gyroskopu a tachometrického signálu). To je metoda nezávislá na polohovém systému GPS. Výsledky obou metod se neustále vzájemně porovnávají. Díky tomu se ještě zlepšuje rozpoznání zpoplatněných úseků. Dokonce to umožňuje, aby se systém krátkodobě obešel bez GPS.

Jak přesný je polohový systém GPS?

Většinu poloh určuje systém s navigační přesností asi deset metrů. Na všech kritických místech, například tam kde probíhají paralelně nezpoplatněné a zpoplatněné silnice, vysílají podpůrné majáky dodatečná data o poloze do palubního přístroje a zpřesňují určení polohy.

Může mýtný systém používat také data o poloze připravovaného satelitního systému Galileo?

Systém společnosti Toll Collect je navržen tak, aby fungoval i se systémem Galileo. Tento evropský satelitní systém se v současnosti buduje a po spuštění se má primárně používat pro komerční a vědecké účely.

Společnost Toll Collect propagovala, že by prostřednictvím palubních přístrojů mohly být v principu dostupné také služby s přidanou hodnotou. Mají pro to přístroje technické schopnosti?

Společnost Toll Collect byla pověřena výstavbou a provozem systému na výběr mýta pro těžkotonážní dopravu v Německu. Dopravní telematické služby nejsou součástí tohoto pověření a nejsou nabízeny. Společnost Toll Collect však navrhla technické možnosti přístrojů tak, že by později bylo teoreticky možné dopravní telematické služby přijímat. Přístroje společnosti Toll Collect by potom mohly sloužit ke zvyšování efektivity pracovních postupů speditérů – ale jen tehdy, když spolková vláda odsouhlasí vytvoření telematického trhu a budou splněny podmínky stanovené Evropskou komisí.

Vaše kontaktní osoba


Portrét: Martin Rickmann, vedoucí oddělení komunikace, Toll Collect GmbH

Vedoucí komunikace
Martin Rickmann
Tel.: +49 30 74077-2400
Fax: +49 30 74077-2221
E-mail


Portrét: Claudia Steen, tisková mluvčí, Toll Collect GmbH

Tisková mluvčí
Claudia Steen
Tel.: +49 30 74077-2200
Fax: +49 30 74077-2211
E-mail

K začátku stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605