Časté dotazy

  • Pro podporu zjišťování polohy GPS v palubním přístroji se používají přídavné lokalizační senzory (spojovací určení polohy pomocí gyroskopu a tachometrického signálu). To je metoda nezávislá na polohovém systému GPS. Výsledky obou metod se neustále vzájemně porovnávají. Díky tomu se ještě zlepšuje rozpoznání zpoplatněných úseků. Dokonce to umožňuje, aby se systém krátkodobě obešel bez GPS.

  • Většinu poloh určuje systém s navigační přesností asi deset metrů. Na všech kritických místech, například tam kde probíhají paralelně nezpoplatněné a zpoplatněné silnice, vysílají podpůrné majáky dodatečná data o poloze do palubního přístroje a zpřesňují určení polohy.

  • Systém společnosti Toll Collect je navržen tak, aby fungoval i se systémem Galileo. Tento evropský satelitní systém se v současnosti buduje a po spuštění se má primárně používat pro komerční a vědecké účely.

  • Společnost Toll Collect byla pověřena výstavbou a provozem systému na výběr mýta pro těžkotonážní dopravu v Německu. Dopravní telematické služby nejsou součástí tohoto pověření a nejsou nabízeny. Společnost Toll Collect však navrhla technické možnosti přístrojů tak, že by později bylo teoreticky možné dopravní telematické služby přijímat. Přístroje společnosti Toll Collect by potom mohly sloužit ke zvyšování efektivity pracovních postupů speditérů – ale jen tehdy, když spolková vláda odsouhlasí vytvoření telematického trhu a budou splněny podmínky stanovené Evropskou komisí.

Vaše kontaktní osoby