Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

  • Volání z Německa:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volání ze zahraničí:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Společnost Toll Collect se účastní světového kongresu ITS

Berlin, 08. 10. 2021

Společnost Toll Collect se účastní světového kongresu ITS, který začíná příští pondělí v Hamburku. Poskytovatel technologických služeb se poprvé prezentuje jako spolkový podnik. Představen bude další vývoj manuálního zaúčtování pomocí nové aplikace TollNow, která zjednodušuje zaúčtování pomocí chytrého telefonu a přináší řidiči větší flexibilitu. Společnost Toll Collect navíc předvede, jakou přidanou hodnotu mohou data o mýtném poskytovat pro lepší řízení dopravy, a jak bude v budoucnu fungovat služba centrálního výběru mýta (MED). Udržitelnost je zastřešujícím tématem i pro společnost Toll Collect. To sahá od odborných témat až po opakovaně použitelné prvky při stavbě stojanů a upuštění od tištěných informačních materiálů.

TollNow

Společnost Toll Collect představuje další vývoj stávajícího manuálního zaúčtování prostřednictvím chytrého telefonu a tabletu. Díky aplikaci TollNow je manuální zaúčtování flexibilnější a pohodlnější. Aktuálně požadované předběžné zaúčtování trasy v manuálním postupu již není nutné, není tedy ani potřeba trasu řídit podle zaúčtování. Aplikace TollNow umožňuje směrování v reálném čase na chytrém telefonu. Stejně jako dosud budete používat svůj vlastní chytrý telefon a deklarace vozidla také zůstane stejná. Jízda začíná stisknutím tlačítka. Pomocí aplikace lze trasy volit stejně volně jako pomocí automatického postupu přes palubní přístroj. Jakmile dorazíte do cíle, stačí ručně ukončit jízdu stisknutím tlačítka. Okamžitě se zobrazí částka za zpoplatněný úsek silnice. Kromě chytrého telefonu není vyžadován žádný další hardware. Očekává se, že aplikace bude k dispozici od roku 2023. .

Mýtná platforma budoucnosti

Společnost Toll Collect vyvíjí mýtnou platformu budoucnosti. Mýtný systém se otevírá prostřednictvím různých rozhraní. To vytváří slibnou mýtnou platformu jak pro výběr mýtného, tak pro poskytování dat souvisejících s mýtným v datových místnostech a zúčtovacích systémech zákazníků v souladu s ochranou dat.

Jako první důležité rozhraní této mýtné platformy bude počátkem roku 2022 spuštěna služba centrálního výběru mýtného (MED). Společnost Toll Collect byla pověřena Spolkovým úřadem pro nákladní dopravu (BAG) vývojem MED. V úzké spolupráci s tímto spolkovým úřadem bylo vyvinuto řešení, které poskytuje poskytovatelům EEMD schváleným v Německu (European Electronic Toll Service EEMD nebo European Electronic Toll System EETS) centrální rozpoznávání a tarifikaci mýta. Tím je zajištěno jednotné mýtné pro všechny zákazníky pro všechny výpočty mýtného v německé síti. Jako spolkový podnik je Toll Collect neutrálním partnerem poskytovatelů EEMD a zaručuje jednotně vysoké standardy kvality.

Všichni poskytovatelé EEMD v Německu mohou službu zpočátku používat dobrovolně od začátku roku 2022; od roku 2026 bude ze zákona povinná.

Přidaná hodnota díky anonymizovaným údajům o mýtném

Anonymizované údaje o mýtném umožňují podrobné poznatky o nákladní dopravě pro vozidla a jízdní soupravy s celkovou přípustnou hmotností vozidla od 7,5 tuny na německých spolkových dálnicích. Poslední revize spolkového zákona o mýtném na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) vytváří základ pro používání anonymizovaných údajů pro statistické účely a pro lepší řízení dopravy. Společnost Toll Collect pomocí animace ukazuje, které statistické informace lze odvodit z dat o mýtném. Například je vidět, že kolem 80 procent mýtem zpoplatněné dopravy probíhá na zhruba 20 procentech silniční sítě. Stejně tak je rozpoznatelné chování řidiče v síti zpoplatněných úseků silnice: jde o vjezdy a výjezdy na německých hranicích, jízdu po jednotlivých úsecích trasy nebo regionální zvláštnosti.

Udržitelnost

Udržitelnost je jedním ze tří pilířů nové vize společnosti Toll Collect přijaté v roce 2020. Společnost je na cestě k holistickému chápání udržitelnosti a integrovaného řízení udržitelnosti. Společnost Toll Collect definovala zásady udržitelného podnikového řízení a kontroluje všechny činnosti prostřednictvím certifikovaného systému řízení kvality, bezpečnosti informací, ochrany životního prostředí, dodržování předpisů a řízení rizik. Letos byla zveřejněna první zpráva o udržitelnosti společnosti, která poskytuje počáteční přehled.

Veletržní stánek byl z ekologického hlediska naplánován co nejlépe. Od inkoustů šetrných k životnímu prostředí pro tisk obkladů stěn, opakovaně použitelných exponátů až po upuštění od tištěných informačních materiálů. Návštěvníci dostávají informace prostřednictvím QR kódů integrovaných na stánku, které odkazují na podpůrný web.

Kontakt

Tiskové oddělení

Telefon: +49 30 74077-2200
Fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Vaše kontaktní osoba


Portrét: Martin Rickmann, vedoucí oddělení komunikace, Toll Collect GmbH

Vedoucí komunikace
Martin Rickmann
Tel.: +49 30 74077-2400
Fax: +49 30 74077-2221
E-mail


Portrét: Claudia Steen, tisková mluvčí, Toll Collect GmbH

Tisková mluvčí
Claudia Steen
Tel.: +49 30 74077-2200
Fax: +49 30 74077-2211
E-mail

K začátku stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605