Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

  • Volání z Německa:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volání ze zahraničí:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Technické změny a novinky v mýtném systému pro nákladní automobily


Nákladní automobil jede po spolkové silnici

Berlín, 09. 01. 2018

Společnost Toll Collect připravuje mýtný systém pro nákladní automobily technicky na nové výzvy, které s sebou přináší rozšíření mýtné povinnosti na všechny spolkové silnice. Mýtná povinnost platí od 1. července 2018 pro motorová vozidla a soupravy vozidel od přípustné celkové hmotnosti 7,5 tuny na dálnicích a na téměř 40 000 kilometrů spolkových silnic. Další technický vývoj se týká jak možností zaúčtování, tak i kontroly na spolkových silnicích.

Automatický způsob zaúčtování

Nejdůležitější zpráva pro podniky, jejichž vozidla jsou vybavena palubním přístrojem (On-Board Unit/OBU): Přístroje lze v budoucnu nadále používat, aniž by vozidla musela do servisní dílny.

Od konce října probíhá přenastavení z decentralizovaného na centrální výběr mýta. Od jara 2018 se všech cca 1,2 miliónu palubních přístrojů nachází v centrálním výběru mýta. Potom se mýtné již nevypočítává v palubním přístroji, ale centrálně ve výpočetním středisku. To je nutné, protože se v budoucí velmi velké silniční sítí, zejména na spolkových silnicích, vyskytují změny podstatně rychleji – např. staveniště nebo omezení průjezdu. Proto se musí údaje o trasách, které jsou základem pro výpočet mýta, přizpůsobovat mnohem rychleji než dosud.

Pro zákazníky společnosti Toll Collect se přenastavení z decentralizovaného na centrální výběr mýta objeví jako nové zobrazení na palubním přístroji. Na displeji bude v budoucnu během jízdy zobrazen počet náprav, údaj, ve které zemi se vozidlo podléhající povinnosti platit mýto právě nachází (DE - Německo, AT - Rakousko) a údaj o hmotnosti ≥7,5 t. Připravenost vozidla pro výběr mýta je signalizován zeleně svítící LED. Odpadne dosud obvyklý akustický signál ozývající se při projíždění úsekem i zobrazování částky mýtného.

Manuální způsob zaúčtování

Modernizované manuální zaúčtování pro placení mýtného nabízí každému zákazníkovi vhodný přístup. Zaúčtování bylo vylepšeno a je přívětivější k zákazníkům. Různé způsoby zaúčtování umožňují registrovaným a neregistrovaným zákazníků zaplatit mýtné až 24 hodin předem.

Zaúčtování je možné online prostřednictvím stolního PC a mobilně prostřednictvím smartphonu a tabletu. K tomu lze použít každé koncové zařízení schopné připojení k internetu. Online zaúčtování podporuje nejrozšířenější prohlížeče. Kromě toho lze provést zaúčtování na přibližně 1 100 mýtných terminálů, jejichž výstavba začala v prosinci 2017.

Na jaře 2018 pak ještě zjednoduší zaúčtování prostřednictvím smartphonu a tabletu aplikace. Ta bude dostupná pro běžné prohlížeče.

Nové služby pro zákazníky

Novinkou je, že se i neregistrování zákazníci mohou zaúčtovat online prostřednictvím internetu. Neregistrovaní zákazníci si mohou založit zaúčtovací účet a v něm uložit často používané trasy, vozidla a platební prostředky.

Aby bylo možné snadno a bez komplikací zaplatit prostřednictvím tabletu a smartphonu, zavádí společnost Toll Collect jako náhradu hotovostní platby službu paysafecard. Služba paysafecard je dostupná na mnoha obchodech, poštovních úřadech a online.

Dosavadní zaúčtování přes internet zastaveno

Dosavadní systém manuálního zaúčtování bude postupně vyřazen z provozu. Současně se zavedením nového online zaúčtování bylo staré zaúčtování přes internet zastaveno. Proto již nejsou platné přístupové údaje pro starý systém zaúčtování přes internet. Zákazníci již registrovaní u společnosti Toll Collect mohou pro nové online zaúčtování používat přístupové údaje do zákaznického portálu.

Staré mýtné terminály postupně odstraňovány

Staré mýtné terminály budou do konce května 2018 postupně odstraněny resp. vyřazeny z provozu. Současně se instaluje asi 1 100 nových terminálů. Nové mýtné terminály se zřizují v Německu a v pohraničních oblastech sousedních zemí a lze je najít v blízkosti dálničních přípojek, u motorestů, na odpočívadlech a u čerpacích stanic. Na dosud existujících starých terminálech lze provést zaúčtování do konce května 2018.

Pozor na postup při stornování

Zásadně upozorňujeme na to, že trasy zaúčtované starým manuálním způsobem lze stornovat také pouze na ještě existujících starých mýtných terminálech. Trasy, které byly zaúčtovány novým manuálním způsobem, lze stornovat na nových terminálech a kromě toho i prostřednictvím online zaúčtování. V nově vyvinutém manuálním způsobu lze provádět zaúčtování a stornování všemi způsoby. I to je vylepšení oproti dosavadnímu manuálnímu způsobu zaúčtování.

Kontrola na spolkových silnicích

Výstavba kontrolních sloupků na spolkových silnicích začala. Do poloviny roku 2018 má přibližně 600 kontrolních sloupků podporovat mobilní kontroly spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG). Kontrolní sloupky na spolkových silnicích jsou stacionární zařízení, která se instalují po straně vedle vozovky. Při průjezdu vozidla kontrolují sloupky, zda dané vozidlo podléhá povinnosti platit mýto, zda je palubní přístroj připravený k výběru mýta a zda řidič správně zadal počet náprav.

Z technického hlediska jsou kontrolní sloupky vybaveny podobnými funkcemi jako kontrolní mosty instalované na dálnicích. Při průjezdu vozidla kolem kontrolního sloupku se pořídí fotografie celku, fotografie z boku a fotografie státní poznávací značky vozidla. V případě automatické metody odešle palubní přístroj nastavená i uložená data do kontrolního sloupku. Za správnost přenášených dat zodpovídá dopravní společnost a řidič.

Žádné fotopasti

Účastníci silničního provozu mohou kontrolní sloupky odlišit od „fotopastí“ na hlídání rychlosti nejen tím, že jsou nalakované modrou a zelenou barvou, ale také jsou čtyři metry vysoké.

Výběr stanoviště

Úseky, na kterých se má vybudovat kontrolní sloupek, předepisuje spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG). Vybrané úseky projíždí mnoho nákladních automobilů podléhajících mýtné povinnosti. Společnost Toll Collect kontroluje podle přibližně 30 kritérií, kde přesně může být příslušný kontrolní sloupek v předepsaném úseku postaven.

Kontakt

Tiskové oddělení

Telefon: +49 30 74077-2200
Fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Vaše kontaktní osoba


Portrét: Martin Rickmann, vedoucí oddělení komunikace, Toll Collect GmbH

Vedoucí komunikace
Martin Rickmann
Tel.: +49 30 74077-2400
Fax: +49 30 74077-2221
E-mail


Portrét: Claudia Steen, tisková mluvčí, Toll Collect GmbH

Tisková mluvčí
Claudia Steen
Tel.: +49 30 74077-2200
Fax: +49 30 74077-2211
E-mail

K začátku stránky

Build: 34.4.0.0, Content: undefined, Node: tpm2r603