Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

  • Volání z Německa:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volání ze zahraničí:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Mýtné pro nákladní automobily se od 1. července 2018 rozšiřuje na všechny spolkové silnice

Berlín, 24. 05. 2018

S rozšířením mýtného pro nákladní automobily na všechny spolkové silnice od 1. července 2018 musí podle odhadů odvádět mýtné okolo 140 000 dodatečných tuzemských a zahraničních motorových vozidel a souprav vozidel od přípustné celkové hmotnosti 7,5 tuny z přibližně 30 000 podniků. To se týká nejen podniků z oboru přepravy a logistiky, ale také mnoha jiných oborů, které provádějí přepravu regionálně. Kromě toho bude zpoplatněná silniční síť v budoucnu zahrnovat kolem 52 000 kilometrů dálnic a spolkových silnic. Podniky a závody by se proto měly včas informovat, zda jejich vozidla nebo vozidla s přívěsy podléhají od poloviny roku mýtné povinnosti.

Placení mýtného prostřednictvím palubního přístroje

Přitom platí: Kdo je se svými vozidly často na cestách, může odvádět mýtné nejjednodušeji a nejkomfortněji prostřednictvím palubního přístroje (On-Board Unit; OBU). OBU, nazývaná také jako palubní přístroj se napevno namontuje do nákladního automobilu. Při každém nastartování vozidla se automaticky zapne palubní přístroj a posílá v pravidelných intervalech s časovým zpožděním data o jízdě a parametry vozidla relevantní pro výběr mýta na výpočetní středisko společnosti Toll Collect. Tam se mýtné centrálně vypočítává. Podniky obdrží měsíčně výpis vyúčtování mýta.

Za účelem namontování palubního přístroje se podnik nejprve zaregistruje u společnosti Toll Collect. To jde velmi rychle prostřednictvím zákaznického portálu společnosti Toll Collect. Jednou přihlášený podnik může svoje vozidla sám přihlašovat a odhlašovat, měnit adresu nebo údaje kontaktních osob nebo požádat o nový způsob platby. Všechny podniky registrované u společnosti Toll Collect si mohou stáhnout výpisy vyúčtování mýta ze zákaznického portálu a prohlížet si ještě nevyúčtované jízdy. Přístupové údaje pro zákaznický portál obdrží noví zákazníci přímo při přihlášení online.

Jakmile jsou podnik a vozidla zaregistrovány, může servisní partner namontovat palubní přístroj. Servisní partneři jsou certifikované servisní dílny, které lze najít prostřednictvím domovské stránky společnosti Toll Collect. Palubní přístroj poskytuje společnost Toll Collect podniku bezplatně. Náklady za namontování musí podnik uhradit sám.

Alternativně: zaúčtování prostřednictvím aplikace

Podniky, které jen zřídka jezdí s vozidly nebo soupravami vozidel podléhajícími povinnosti platit mýto, mohou zaplatit mýtné metodou manuálního zaúčtování. Zde se vedle zaúčtování prostřednictvím terminálu nebo stolního PC nabízí zejména aplikace Toll Collect. Aplikace umožňuje rychlé a snadné zaúčtování prostřednictvím mobilních koncových zařízení. Aplikace je dostupná pro Android, iOS a Windows Phone a lze ji bezplatně stáhnout v příslušných obchodech s aplikacemi. Zaúčtování lze provádět v němčině, angličtině, francouzštině a polštině.

Kontakt

Tiskové oddělení

Telefon: +49 30 74077-2200
Fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Vaše kontaktní osoba


Portrét: Martin Rickmann, vedoucí oddělení komunikace, Toll Collect GmbH

Vedoucí komunikace
Martin Rickmann
Tel.: +49 30 74077-2400
Fax: +49 30 74077-2221
E-mail


Portrét: Claudia Steen, tisková mluvčí, Toll Collect GmbH

Tisková mluvčí
Claudia Steen
Tel.: +49 30 74077-2200
Fax: +49 30 74077-2211
E-mail

K začátku stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605