Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

  • Volání z Německa:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volání ze zahraničí:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Za čtyři týdny se spouští mýtné pro nákladní automobily na všech spolkových silnicích

Berlín, 1. 6. 2018

Technické přípravy na rozšíření mýtného pro nákladní automobily probíhají podle plánu. Pro výběr mýta byl na všech spolkových silnicích proveden další technický vývoj mýtného systému pro nákladní automobily. To se týká jak automatického a manuálního způsobu výběru mýta tak kontroly. Díky tomu lze od 1. července 2018 rozšířit mýtné pro nákladní automobily v Německu na všechny spolkové silnice. Aktuálně existuje mýtná povinnost v Německu pro nákladní automobily od přípustné celkové hmotnosti 7,5 tuny na cca 15 000 kilometrů dálnic a vybraných spolkových silnic. S rozšířením mýtné povinnosti na všechny spolkové silnice od poloviny roku se zpoplatněná silniční síť rozšiřuje na přibližně 52 000 kilometrů.

Podle odhadů budou dotčena mýtnou povinnosti navíc vozidla z přibližně 30 000 podniků z různých oborů. Podniky by měly využít zbývající čas do 1. července 2018 a zkontrolovat, zda mají ve svém vozovém parku vozidla nebo soupravy vozidel s přípustnou celkovou hmotností od 7,5 tuny a potom rozhodnout, jakým způsobem chtějí v budoucnu platit mýtné.

Automatický způsob zaúčtování

Výběr mýta metodou automatického zaúčtování pomocí palubního přístroje je stejně jako dřív nejkomfortnějším způsobem odvádění poplatku. Od října 2017 do konce března 2018 bylo kolem 1,1 miliónu palubních přístrojů (On-Board Units) postupně přenastaveno z decentralizovaného na centrální výběr mýta. Palubní přístroje posílají s časovým zpožděním a zašifrovaně data o jízdě a parametry vozidla relevantní pro výběr mýta na výpočetní středisko společnosti Toll Collect. Tam se provádí výpočet mýta pro ujeté a zpoplatněné úseky trasy. Informace k jednotlivým jízdám mohou dopravní podniky a řidiči prohlížet v zákaznickém portálu pod složkou „Nevyúčtované jízdy“ nejpozději po 48 hodinách, zpravidla dříve. Když jsou pro jednotlivé jízdy a zákazníky zadány v palubním přístroji nákladová střediska, provede se později snáze přiřazení.

Nové hmotnostní třídy viditelné od 1. července 2018

V rámci dalšího vývoje byla vytvořena technická možnost diferenciace mýta podle dodatečně stanovených hmotnostních tříd.

Od 1. června 2018 se na palubních přístrojích zobrazují nové hmotnostní třídy:

  • < 7,5 t
  • ≥ 7,5 t – 11,99 t
  • ≥ 12 t – 18 t
  • > 18 t

V palubním přístroji je přípustná celková hmotnost, která byla uvedena při registraci, trvale uložena. Hmotnost se musí vždy upravit, když se připojí nebo odpojí přívěs.

Aktuálně platné sazby mýta zůstávají nejprve v platnosti i po 1. červenci 2018. Nesprávný výběr a nastavení hmotnostní třídy mezi 7,5 t a > 18 t se proto zatím nebude penalizovat. Povinnosti součinnosti řidiče se zatím nemění. Dále je třeba zadat aktuální počet náprav, pokud se tento počet liší od počtu uloženého v palubním přístroji (OBU). Sazby platné na dálnicích a spolkových silnicích jsou zveřejněny na adrese www.toll-collect.de.

Zákon o mýtě na spolkových a dálkových komunikacích bude co nejdříve upraven na základě nového posouzení nákladů na silniční infrastrukturu. Na základě toho budou stanoveny nové sazby mýta a nové povinnosti součinnosti. Zavedení nových hmotnostních tříd je po novém posouzení nákladů na silniční infrastrukturu v zásadě možné a ze strany zákonodárce i plánované.

Manuální způsob zaúčtování

Zdokonalený způsob manuálního zaúčtování poskytuje různé možnosti pro zaplacení mýta. Nezměněno zůstává, že se musí mýtné zaplatit před zahájením jízdy. Manuální zaúčtování je možné prostřednictvím aplikace Toll Collect na mobilních koncových zařízeních, jako je smartphone a tablet. Dále je možné zaúčtování prostřednictvím stolního PC nebo 1 100 nových mýtných terminálů. Nové mýtné terminály doplňují online zaúčtování.

Srozumitelná navigace v menu, kterou lze intuitivně pochopit, pomáhá zákazníkovi rychle a spolehlivě zaplatit mýtné. Nezávisle na tom, zda zákazník používá pro zaúčtování smartphone, tablet, stolní PC nebo mýtný terminál, setkává se stále stejným uživatelským rozhraním. Rozhraní se přizpůsobuje příslušnému přístroji a usnadňuje ovládání. Zaúčtování lze provádět v němčině, angličtině, francouzštině a polštině.

Každý zákazník může využívat každého způsobu manuálního zaúčtování, jež je k dispozici, aniž by se předtím musel registrovat u společnosti Toll Collect. Kromě toho nabízí nové manuální zaúčtování neregistrovaným zákazníkům ještě další službu: Založením zaúčtovacího účtu si mohou uložit vozidla, se kterými se často manuálně zaúčtovávají do systému, často projížděné trasy a rovněž platební prostředky.

Kontrolní sloupky

V budoucnu budou kontrolní sloupky na spolkových silnicích kontrolovat, zda je dodržována mýtná povinnost. Kontrolní sloupky doplňují mobilní kontroly spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG). Kontrolní mosty se na spolkových silnicích nezřizují. Z technického hlediska jsou kontrolní sloupky vybaveny podobnými funkcemi jako kontrolní mosty instalované na dálnicích. Kolem 600 kontrolních sloupků, které jsou čtyři metry vysoké v modrozeleném provedení, kontroluje, zda projíždějící vozidla podléhající povinnosti platit mýto a zda byl poplatek řádně odveden.

Kontakt

Tiskové oddělení

Telefon: +49 30 74077-2200
Fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Vaše kontaktní osoba


Portrét: Martin Rickmann, vedoucí oddělení komunikace, Toll Collect GmbH

Vedoucí komunikace
Martin Rickmann
Tel.: +49 30 74077-2400
Fax: +49 30 74077-2221
E-mail


Portrét: Claudia Steen, tisková mluvčí, Toll Collect GmbH

Tisková mluvčí
Claudia Steen
Tel.: +49 30 74077-2200
Fax: +49 30 74077-2211
E-mail

K začátku stránky

Build: 32.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603