Mýtné úspěšně zavedeno na všech spolkových silnicích


Státní tajemník Steffen Bilger hovoří na akci u příležitosti spuštění mýta na spolkových silnicích
Berlín,

Ode dneška jsou v Německu pro motorová vozidla a soupravy vozidel od přípustné celkové hmotnosti 7,5 t zpoplatněny všechny spolkové silnice. Zpoplatněná silniční síť v Německu nyní zahrnuje asi 52 000 kilometrů dálnic a spolkových silnic. Parlamentní státní tajemník ve Spolkovém ministerstvu dopravy a digitální infrastruktury Steffen Bilger se uplynulou noc přesvědčil u provozovatele mýtného systému společnosti Toll Collect v Berlíně o plánované počátku rozšíření mýta.

Spolkový ministr pro dopravu Andreas Scheuer: „Mýtné pro nákladní automobily na všech spolkových silnicích může být přesně spuštěno. V příštích letech 2018 až 2022 poplynou příjmy z výběru mýta v průměrné roční výši 7,2 miliardy eur, které budeme investovat do moderních a bezpečných silnic v celém Německu. To je přibližně o 2,5 miliardy ročně více než dosud. Na tom budou profitovat nejen naše podniky, které jsou odkázány na výkonnou infrastrukturu, ale také všichni řidiči automobilů.“

Technické přizpůsobení mýtného systému pro nákladní automobily zahrnuje automatické a manuální zaúčtování mýta a rovněž kontrolu. Další vývojové kroky byly postupně zaváděny a včas realizovány. Dnešním spuštěním mýtné povinnosti na všech spolkových silnicích je tento rozsáhlý projekt úspěšně dokončen. Hanns-Karsten Kirchmann, předseda vedení společnosti Toll Collect GmbH: „Největší výzva spočívala ve zvládnutí mnohovrstevného projektu podle požadavků a současně zajištění pravidelného provozu v obvyklé kvalitě a spolehlivosti. Oba úkoly zvládli pracovníci společnost Toll Collect suverénním způsobem. Opět se ukázalo, jak je mýtný systém flexibilní a jak velkým know-how společnost Toll Collect disponuje.“

Na večerním setkání ve společnosti Toll Collect na Postupimském náměstí se zúčastnili také zástupci společníků provozovatele mýtného systému.

Dr. Thomas Kremer, člen představenstva společnosti Deutsche Telekom AG odpovědný za Toll Collect, ocenil produktivitu společnosti Toll Collect: „Pracovníci společnosti Toll Collect opět prokázali, že mohou realizovat velké IT projekty ve lhůtě a v dohodnutém nákladovém rámci. Deutsche Telekom podporuje tuto špičkovou technologii made in Germany. Obchodní činnost v souvislosti s mýtným systémem je pro Telekom důležitou součástí v celkové oblasti IT. Chceme se stát předním provozovatelem mýtného systému v Evropě.“

Za společnost Daimler AG zdůraznil Tom Schneider, vedoucí Operations Daimler Financial Services Europe, technologickou průkopnickou roli mýtného systému: „Mýtný systém s podporou satelitů byl od uvedení do provozu pracovníky společnosti Toll Collect průběžně a ve vysoké kvalitě dále vyvíjen. Tak bylo možné během 24 měsíců úspěšně realizovat vysoce komplexní projekt rozšíření.“

Jérôme Lejeune, Executive Director pro mýto u VINCI Highways a bývalý vedoucí odborného úseku u společnosti Toll Collect vzpomínal: „Společnost Toll Collect vždy a opakovaně ukazovala, jakou kompetencí ohledně mýta podnik disponuje. Věříme v budoucnost společnosti Toll Collect GmbH!“

Více podniků dotčeno mýtnou povinností

Podle odhadů budou dotčena mýtnou povinnosti navíc vozidla z přibližně 30 000 podniků z nejrůznějších oborů. Podniky by měly zkontrolovat, zda mají ve svém vozovém parku vozidla nebo soupravy vozidel s přípustnou celkovou hmotností od 7,5 tuny a potom rozhodnout, jakým způsobem chtějí v budoucnu platit mýtné.

Změny ve způsobu automatického zaúčtování

Od října 2017 do konce března 2018 bylo kolem 1,1 miliónu palubních přístrojů (On-Board Units) namontovaných v nákladních automobilech pro automatický výběr mýta postupně přenastaveno z decentralizovaného na centrální výběr mýta. Palubní přístroje posílají s časovým zpožděním a zašifrovaně data o jízdě a parametry vozidla relevantní pro výběr mýta na výpočetní středisko společnosti Toll Collect. Tam se provádí výpočet mýta pro ujeté a zpoplatněné úseky trasy.

V rámci dalšího vývoje byly u výběru mýta a kontroly vytvořeny technické předpoklady pro budoucí diferenciaci mýta podle hmotnostních tříd.

Manuální způsob zaúčtování

Zdokonalený způsob manuálního zaúčtování poskytuje různé možnosti pro zaplacení mýta. Těžiště nového manuálního zaúčtování spočívá na aplikaci Toll Collect a jejím použití na mobilního koncových zařízeních, jako smartphone a tablet. Dále je možné zaúčtování prostřednictvím stolního PC nebo 1 100 nových mýtných terminálů. Nové mýtné terminály doplňují online zaúčtování.

Kontrolní sloupky

V budoucnu budou kontrolní sloupky na spolkových silnicích kontrolovat, zda je dodržována mýtná povinnost. Kontrolní sloupky doplňují mobilní kontroly spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG). Kontrolní mosty se na spolkových silnicích nezřizují. Z technického hlediska jsou kontrolní sloupky vybaveny podobnými funkcemi jako kontrolní mosty instalované na dálnicích. Kolem 600 kontrolních sloupků, které jsou čtyři metry vysoké v modrozeleném provedení, kontroluje, zda projíždějící vozidla podléhající povinnosti platit mýto a zda byl poplatek řádně odveden.

Fotografie volně k dispozici pro redakční použití: Státní tajemník Steffen Bilger

Kontakt

Těšíme se na Váš telefonát nebo e-mail.

Tiskové oddělení

Vaše kontaktní osoby

Další doporučení