Bezpodmínečná deklarace hmotnostní třídy od 1. ledna 2019


Ruka nastavuje na palubním přístroji hmotnostní třídu a klasifikaci počtu náprav. Oba údaje jsou vidět na displeji palubního přístroje.
Berlín,

Od 1. ledna 2019 platí nové sazby mýta pro nákladní automobily. Podle nedávno schválené 5. změny zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) je hmotnostní třída parametrem pro výpočet výše mýta. Do budoucna se sazba mýta skládá ze tří dílčích sazeb mýta: Z nákladů na infrastrukturu podle hmotnostní třídy vozidla nebo souprav vozidel podléhajících povinnosti platit mýto, ze vzniklých nákladů na znečištění ovzduší podle emisní třídy a z nákladů na hlukovou zátěž ve výši 0,002 eura na kilometr.

Hmotnostní třídy jsou již od léta 2018 viditelné na palubních přístrojích (On-Board Units, OBUs). Od 1. ledna 2019 mají řidiči nákladních automobilů v rámci jejich povinné součinnosti za úkol nastavit správně hmotnostní třídu. Hmotnost se musí přiřadit do následujících hmotnostních tříd: přípustná celková hmotnost vyšší/rovná 7,5 – 11,99 t, vyšší/rovná 12 t - 18 t a vyšší než 18 t. Od přípustné celkové hmotnosti vyšší než 18 tun se navíc rozlišují vozidla do max. 3 náprav a se 4 a více nápravami, které musí řidič nákladního automobilu zadat v palubním přístroji. U vozidel nebo souprav vozidel o celkové přípustné hmotnosti vozidla nižší než 18 tun je nastavení počtu náprav rovněž možné. Motorová vozidla s přípustnou celkovou hmotností nižší než 7,5 tuny nepodléhají povinnosti platit mýto.

Pro zjištění přípustné celkové hmotnosti souprav vozidel se na rozdíl od pravidel pro registraci k silničnímu provozu sčítají přípustné celkové hmotnosti jednotlivých vozidel. Zatížení přívěsu přenášené na tažné zařízení a zatížení točnice tahače návěsů se nezohledňuje.

Kontakt

Těšíme se na Váš telefonát nebo e-mail.

Tiskové oddělení

Vaše kontaktní osoby

Další doporučení