Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

  • Volání z Německa:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volání ze zahraničí:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Bezpodmínečná deklarace hmotnostní třídy od 1. ledna 2019


Ruka nastavuje na palubním přístroji hmotnostní třídu a klasifikaci počtu náprav. Oba údaje jsou vidět na displeji palubního přístroje.

Berlín, 26. 11. 2018

Od 1. ledna 2019 platí nové sazby mýta pro nákladní automobily. Podle nedávno schválené 5. změny zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) je hmotnostní třída parametrem pro výpočet výše mýta. Do budoucna se sazba mýta skládá ze tří dílčích sazeb mýta: Z nákladů na infrastrukturu podle hmotnostní třídy vozidla nebo souprav vozidel podléhajících povinnosti platit mýto, ze vzniklých nákladů na znečištění ovzduší podle emisní třídy a z nákladů na hlukovou zátěž ve výši 0,002 eura na kilometr.

Hmotnostní třídy jsou již od léta 2018 viditelné na palubních přístrojích (On-Board Units, OBUs). Od 1. ledna 2019 mají řidiči nákladních automobilů v rámci jejich povinné součinnosti za úkol nastavit správně hmotnostní třídu. Hmotnost se musí přiřadit do následujících hmotnostních tříd: přípustná celková hmotnost vyšší/rovná 7,5 – 11,99 t, vyšší/rovná 12 t - 18 t a vyšší než 18 t. Od přípustné celkové hmotnosti vyšší než 18 tun se navíc rozlišují vozidla do max. 3 náprav a se 4 a více nápravami, které musí řidič nákladního automobilu zadat v palubním přístroji. U vozidel nebo souprav vozidel o celkové přípustné hmotnosti vozidla nižší než 18 tun je nastavení počtu náprav rovněž možné. Motorová vozidla s přípustnou celkovou hmotností nižší než 7,5 tuny nepodléhají povinnosti platit mýto.

Pro zjištění přípustné celkové hmotnosti souprav vozidel se na rozdíl od pravidel pro registraci k silničnímu provozu sčítají přípustné celkové hmotnosti jednotlivých vozidel. Zatížení přívěsu přenášené na tažné zařízení a zatížení točnice tahače návěsů se nezohledňuje.

Kontakt

Tiskové oddělení

Telefon: +49 30 74077-2200
Fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Vaše kontaktní osoba

Vedoucí komunikace
Manuel Kühn
Tel.: +49 30 74077-2400
E-mail


Portrét: Claudia Steen, tisková mluvčí, Toll Collect GmbH

Tisková mluvčí
Claudia Steen
Tel.: +49 30 74077-2200
E-mail

K začátku stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605