Mýtné pro nákladní automobily v Německu: Úspěšná realizace změny sazeb

Berlín,

Od včera 00:00 hodin platí v Německu nové sazby mýta pro motorová vozidla a soupravy vozidel od přípustné celkové hmotnosti 7,5 t. Sazba mýtného za kilometr se skládá ze tří dílčích sazeb mýta: Z nákladů na infrastrukturu podle hmotnostní třídy vozidla nebo souprav vozidel podléhajících povinnosti platit mýto, ze vzniklých nákladů na znečištění ovzduší podle emisní třídy a z nákladů na hlukovou zátěž ve výši 0,002 eura na kilometr.

S okamžitou platností musí řidiči nákladních automobilů v rámci jejich povinné součinnosti nastavit správně hmotnostní třídu. Hmotnost se musí přiřadit do následujících hmotnostních tříd: přípustná celková hmotnost vyšší/rovná 7,5 – 11,99 t, vyšší/rovná 12 t - 18 t a vyšší než 18 t. Od přípustné celkové hmotnosti vyšší než 18 tun se navíc rozlišují vozidla do max. 3 náprav nebo se 4 a více nápravami, které musí řidič nákladního automobilu zadat v palubním přístroji. U vozidel nebo souprav vozidel o celkové přípustné hmotnosti vozidla nižší než 18 tun je nastavení počtu náprav možné dobrovolně.

Pro zjištění přípustné celkové hmotnosti souprav vozidel se na rozdíl od pravidel pro registraci k silničnímu provozu sčítají přípustné celkové hmotnosti jednotlivých vozidel. Zatížení přívěsu přenášené na tažné zařízení a zatížení točnice tahače návěsů se nezohledňuje.

Od mýtného pro nákladní automobily jsou osvobozeny elektrické nákladní automobily a do konce roku 2020 nákladní automobily na zemní plyn.

Nové sazby byly do mýtného systému nahrány v týdnech před Vánoci. Manuálně - prostřednictvím aplikace, PC nebo terminálu - se mohli zákazníci zaúčtovat již jeden den předem.

Sazby mýta jsou stanoveny v zákonu o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) a jsou založeny na základě posouzení nákladů na silniční infrastrukturu, které bylo zveřejněno na jaře 2018.

Kontakt

Těšíme se na Váš telefonát nebo e-mail.

Tiskové oddělení

Vaše kontaktní osoby

Další doporučení