Nové nastavení hmotnostní třídy a klasifikace počtu náprav v palubním přístroji!


Palubní přístroj, na displeji jsou zobrazeny údaje o klasifikaci počtu náprav a hmotnostní třídě
Berlín,

Od 1. ledna 2019 platí nové sazby mýta pro nákladní automobily. Přitom je mimo jiné hmotnostní třída jedním parametrem pro výpočet mýta.

Řidiči nákladních automobilů musí bezpodmínečně dbát na to, aby byla správně nastavena hmotnostní třída. Zvláště vozidlům, která jsou registrována s přípustnou celkovou hmotností od 18 tun, je třeba věnovat od ledna 2019 zvýšenou pozornost. Vozidla, která jsou registrován s přípustnou celkovou hmotností 18 tun, mají přesně tuto hodnotu uloženu v palubním přístroji (On-Board Unit; OBU). Pokud jede nákladní automobil s přívěsem, musí se nastavení hmotnosti na palubním přístroji upravit. Zobrazuje se „>18 t“. Potom se musí na palubním přístroji zadat počet náprav; zvolit lze do 3 nebo 4 a více náprav.

Základem pro nastavení na palubním přístroji je vždy přípustná celková hmotnost uvedená v dokladech vozidla. Pro zjištění přípustné celkové hmotnosti souprav vozidel se na rozdíl od pravidel pro registraci k silničnímu provozu sčítají přípustné celkové hmotnosti jednotlivých vozidel. Zatížení přívěsu přenášené na tažné zařízení a zatížení točnice tahače návěsů se nezohledňuje.

Řidiči a podnikatelé by měli dbát na správnou deklaraci hmotnostní třídy. Kdo úmyslně či z nedbalosti neuhradí řádné mýtné, dopustí se přestupku, který může být potrestán citelnou peněžní pokutou (§ 10, odst. 1, číslo 1 zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG)).

Sazba mýtného za kilometr se skládá ze tří dílčích sazeb mýta: Z nákladů na infrastrukturu podle hmotnostní třídy vozidla nebo souprav vozidel podléhajících povinnosti platit mýto, ze vzniklých nákladů na znečištění ovzduší podle emisní třídy a z nákladů na hlukovou zátěž ve výši 0,002 eura na kilometr.

Hmotnost se musí přiřadit do následujících hmotnostních tříd: přípustná celková hmotnost vyšší/rovná 7,5 – 11,99 t, vyšší/rovná 12 t - 18 t a vyšší než 18 t. Od přípustné celkové hmotnosti vyšší než 18 tun je třeba navíc uvést počet náprav.

Základem pro zavedení nových sazeb a deklarace podle hmotnostní třídy a počtu náprav je 5. změna zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) ze 4. prosince 2018.

Kontakt

Těšíme se na Váš telefonát nebo e-mail.

Tiskové oddělení

Vaše kontaktní osoby

Další doporučení