Úspěšná a spolehlivá služba pro výběr mýta v Rakousku

Mnichov,

Na veletrhu transport logisitic v Mnichově představuje německý provozovatel mýtného systému Toll Collect službu pro výběr mýta Toll2GO. Služba zavedená v roce 2011 oběma provozovateli mýtného systému ASFINAG v Rakousku a Toll Collect v Německu je ukázkovým příkladem, jak lze elektronický výběr mýta velmi úspěšně regionálně realizovat přeshraničním a především mezisystémovým způsobem.

Službu pro výběr mýta TOLL2GO používá okolo 16 000 vnitrostátních a zahraničních dopravních společností z více než 40 zemí s více než 152 000 vozidly. Zejména podniky z Německa, Polska, Česka, Nizozemí, Španělska, Rumunska, Litvy, Maďarska a Rakouska používají službu pro výběr mýta a řada z nich déle než pět let.

On-Board Unit (palubní přístroj, OBU) společnosti Toll Collect je předpokladem, aby bylo možné službu pro výběr mýta používat. Palubní přístroj prokázal, že jej lze používat flexibilně a interoperabilním způsobem. Asi 152 000 vozidel vygenerovalo prostřednictvím palubních přístrojů společnosti Toll Collect v roce 2018 okolo 190 mil. eur příjmů z mýta v Rakousku. To je 12 procent příjmů z mýtného pro nákladní automobily v sousední zemi.

Mýtné v Rakousku se vybírá prostřednictvím modulu DSRC patřícímu k palubnímu přístroji pro komunikaci na krátké vzdálenosti. Modul DSRC pracuje na mikrovlnné bázi a při průjezdu stanicí pro zaúčtování mýta na rakouských dálnicích a rychlostních silnicích - stejně jako GO-Box - spouští transakci výběru mýta, která se potom ze stanice pro zaúčtování mýta předává do výpočetního střediska společnosti ASFINAG k vyúčtování. Díky použití palubního přístroje společnosti Toll Collect nemusí dopravní společnosti pořizovat Go-Box a tím mají v nákladním automobilu o jeden přístroj pro výběr mýta míň. Palubní přístroj společnosti Toll Collect, který je pevně namontován v nákladním automobilu se vyznačuje velkou disponibilitou a stabilitou. V Německu palubní přístroj nadále odvádí mýtné s podporou satelitů.

I přes používání jediného společného palubního přístroje mají dopravní společnosti samostatnou smlouvu s oběma poskytovateli mýtného systému. Vyúčtování hrazeného mýtného se jako obvykle provádí samostatně prostřednictvím obou poskytovatelů mýtného systému.

Přihlášení pro TOLL2GO je možné rychle a snadno přímo u společnosti ASFINAG na stránce www.go-maut.at prostřednictvím plně elektronického portálu SelfCare. Zákazníci, kteří ještě nemají přístup k portálu SelfCare, jej získají rychle a bezplatně. Výměna informací o registraci vozidel probíhá plně automaticky přes datové rozhraní mezi společnostmi ASFINAG a Toll Collect. Jestliže jsou údaje správně zadány, je palubní přístroj zpravidla během 15 minut uvolněn pro společnou službu výběru mýta TOLL2GO.

Kontakt

Těšíme se na Váš telefonát nebo e-mail.

Tiskové oddělení

Vaše kontaktní osoby

Další doporučení