Personální změny ve společnosti Toll Collect


Portrét: Mark Erichsen a Ute Oldenburg, členové vedení společnosti Toll Collect
Berlín,

Pro společnost Toll Collect, provozovatele mýtného systému pro nákladní automobily, začíná hospodářský rok se dvěma personálními změnami ve vedení společnosti. Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury pověřilo s účinností od 1. 9. 2019 Ute Oldenburgovou, dosud předsedkyni pro finance a controlling společnosti DB Station & Service AG, funkcí vedoucí provozního a finančního úseku. Navazuje na práci Thomase Eberhardta, který po 13 letech ve funkci vedoucího opouští podnik na vlastní žádost.

Funkcí vedoucího technického úseku byl pověřen Mark Erichsen. Naposledy působil jak externí programový vedoucí společnosti Autobahn GmbH spolkové republiky a předtím ve stejné funkci v rámci úspěšné realizace projektu „Mýtné pro nákladní automobily na všech spolkových silnicích“ u společnosti Toll Collect GmbH. Svůj nový úkol přebírá od Roberta Woithe, který tuto funkci zastával od roku 2010 a rovněž na vlastní žádost opouští podnik.

„Těším se na spolupráci s Utou Oldenburgovou a Markem Erichsenem. Oba mají vynikající pověst. Jejim předchůdcům děkuji za dlouholetou a úspěšnou činnost pro náš podnik“, tolik předseda vedení společnosti Toll Collect Gerhard Schulz.

O společnosti Toll Collect

Toll Collect GmbH provozuje jako spolkový podnik s přibližně 600 zaměstnanci první mýtný systém pro nákladní automobily podporovaný satelity na světě. Poplatek platí pro motorová vozidla a soupravy vozidel od přípustné celkové hmotnosti 7,5 tuny na dálnicích a všech spolkových silnicích. Celková délka zpoplatněné silniční sítě činí cca 51 000 km. Od spuštění systému v roce 2005 bylo dosaženo výnosu z mýta přes 62 miliard eur. Příjmy jsou účelově vázány a určeny na údržbu a výstavbu silniční infrastruktury v Německu.

Kontakt

Těšíme se na Váš telefonát nebo e-mail.

Tiskové oddělení

Vaše kontaktní osoby

Další doporučení