Nový software pro palubní přístroje


Řidič nákladního automobilu obsluhuje OBU v nákladním automobilu.
Berlín,

Dnešním dnem je zahájena distribuce nového softwaru do 1,2 milionů instalovaných palubních přístrojů. Palubní přístroje (On-Board Units, OBUs) pro výběr mýta získají aktualizaci automaticky přes mobilní síť. Nákladní automobily podléhající povinnosti platit mýto s přípustnou celkovou hmotností 7,5 tuny kvůli tomu nemusí do servisu. Zasáhnout nemusí ani podnikatelé či řidiči.

Díky aktualizaci softwaru palubního přístroje budou informace na palubních přístrojích jasnější a mnohem srozumitelnější. Novinkou je, že řidiči spustí pokladní uzávěrku a tím budou mít možnost ukončit výpočet aktuální jízdy. Částky mýtného jsou tímto způsobem rychle, zpravidla nejpozději po 30 minutách, k dispozici ve složce „Nevyúčtované jízdy“ zákaznického portálu a mohou být dále vypočítány.

Přenos dat o mýtném se zobrazuje prostřednictvím malého symbolu antény. Zhasnutí symbolu znamená, že je přenos ukončen.

Také hlášení poruchy budou zobrazována mnohem jasněji: Krátký sled tónů, opakující se v intervalu pěti minut, signalizuje řidiči, že došlo k přerušení výběru mýta. LED kontrolka v tomto případě bliká červeně.

Řidiči mají v tomto kontextu povinnost součinnosti!

Musí vyhledat nejbližší parkoviště nebo odpočívadlo a provést aktivaci zapalování. Pokud se po aktivaci zapalování zobrazí chybové hlášení znovu, musí se potvrdit tlačítkem „OK“ na palubním přístroji. Následně se mýto zaúčtuje přes aplikaci přímo z nákladního automobilu nebo online ze strany dispečera a je třeba vyhledat servisního partnera.

V menu byl přidán bod „Info“ s detailními údaji, aby servis servisního partnera mohl chybu rychle identifikovat a odstranit. Rychlejší diagnostika a odstranění chyby šetří firmám čas i peníze.

Nová indikace se zobrazí v případě vozidla s přípustnou celkovou hmotností nižší než 7,5 t, které nepodléhá povinnosti platit mýto. Na displeji se zobrazí „DE TOLL FREE“. LED kontrolka svítí – jinak než dosud - nadále zeleně, protože palubní přístroj je technicky připravený k provozu.

Otázky a odpovědi:

Kde najdu další informace?

Podrobné informace najdete v návodu k obsluze palubního přístroje. Kromě toho existuje online návod ke každému typu palubního přístroje.

Oba informační zdroje jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Toll Collect.

Proč se náhle mění indikace LED pro signalizaci osvobození vozidel od placení mýta?

Zelená LED kontrolka vždy signalizuje, že je palubní přístroj technicky připravený k provozu, a to nezávislé na tom, zda je celková hmotnost nákladního automobilu podléhající povinnosti platit mýto nižší nebo vyšší než 7,5 t. LED kontrolka signalizuje poruchu. Indikace byla přizpůsobena evropským standardům.

Bude palubní přístroj někdy zase zobrazovat částky mýtného?

V současné době probíhají analýzy ohledně alternativních platforem koncových zařízení budoucnosti. V této souvislosti také zohledníme, že pro dopravní a logistické společnosti je jednoduchá, transparentní kontrola vzniklých poplatků za mýtné velice důležitá. Analýzy ukáží, zda je to možné a jak by takové řešení mohlo vypadat.

Kontakt

Těšíme se na Váš telefonát nebo e-mail.

Tiskové oddělení

Vaše kontaktní osoby

Další doporučení