Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

  • Volání z Německa:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volání ze zahraničí:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Výběr mýta poskytuje dopravní údaje

Anonymizované údaje z mýtného systému poskytují cenné informace pro statistiku a řízení dopravy


Letecký pohled na dálnici s hustým provozem

Poznatky o nákladní dopravě

Data generovaná mýtným systémem umožňují anonymizované podrobné poznatky k nákladní dopravě pro vozidla a kombinace vozidel s přípustnou celkovou hmotností od 7,5 tuny na německých spolkových dálkových komunikacích. V rámci výběru mýta se generují anonymizované údaje, které lze po nejnovější novele zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) využít také pro statistické účely a pro účely řízení dopravy.

Animace ukazuje využití trasy

Je vidět, že kolem 80 procent zpoplatněné dopravy probíhá na zhruba 20 procentech silniční sítě. Animace kromě dalších statistických informací ukazuje rozložení frekvence dopravy v silniční síti v průběhu dne a týdne na příkladu jednoho týdne v dubnu 2022. Jízdní chování na zpoplatněné silniční síti, jakož i vjezdy a výjezdy na německých hranicích lze přitom vyhodnotit stejně jako jízdy po jednotlivých úsecích nebo regionálních zvláštnostech. Při zobrazování dopravních toků je zvláště dobře patrná vysoká intenzita dopravy na důležitých spojnicích východ-západ.

Předpoklad: aktuální údaje o trase

Síť dálnic a spolkových silnic nemá pevnou strukturu. Neustále se mění, takže pro správné zpoplatnění je třeba údaje o trase neustále spravovat a aktualizovat. Potřebné mapové podklady, informace o vyhrazení a místní poměry v silniční síti musejí být do údajů zapracovány s vysokou mírou aktuálnosti.

K začátku stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605