Výběr mýta poskytuje dopravní údaje

Anonymizované údaje z mýtného systému poskytují cenné informace pro statistiku a řízení dopravy


Letecký pohled na dálnici s hustým provozem

Poznatky o nákladní dopravě

Data generovaná mýtným systémem umožňují anonymizované podrobné poznatky k nákladní dopravě pro vozidla a kombinace vozidel s přípustnou celkovou hmotností od 7,5 tuny na německých spolkových dálkových komunikacích. V rámci výběru mýta se generují anonymizované údaje, které lze po nejnovější novele zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) využít také pro statistické účely a pro účely řízení dopravy.

Animace ukazuje využití trasy

Je vidět, že kolem 80 procent zpoplatněné dopravy probíhá na zhruba 20 procentech silniční sítě. Animace kromě dalších statistických informací na příkladu jednoho týdne, ukazuje rozložení frekvence dopravy v silniční síti v průběhu dne a týdne. Jízdní chování na zpoplatněné silniční síti, jakož i vjezdy a výjezdy na německých hranicích lze přitom vyhodnotit stejně jako jízdy po jednotlivých úsecích nebo regionálních zvláštnostech. Při zobrazování dopravních toků je zvláště dobře patrná vysoká intenzita dopravy na důležitých spojnicích východ-západ.

Předpoklad: aktuální údaje o trase

Síť dálnic a spolkových silnic nemá pevnou strukturu. Neustále se mění, takže pro správné zpoplatnění je třeba údaje o trase neustále spravovat a aktualizovat. K tomu potřebné mapové podklady, informace o vyhrazení a místní poměry v silniční síti musejí být do údajů zapracovány s vysokou mírou aktuálnosti.