An Dola Trucaile sa Ghearmáin

Tá ceanglas dola i bhfeidhm ar mótarbhealaí cónaidhme agus mórbhóithre náisiúnta sa Ghearmáin d'fheithiclí troma dúchasacha agus eachtannacha ó ollmheáchan feithicle de 7.5 tona nó níos mó. Níl ar bhusanna ná roinnt cineálacha feithicle eile dola a íoc.

Tá Toll Collect á choimisiúnú ag rialtas cónaidhme na Gearmáine chun córas dola a fheidhmiú a ghearrann táillí úsáidte bóthair agus a bhailíonn iad de réir an méid díreach ciliméadar a thaistealaítear. Cuireann an córas ceithre slite áirithinte éagsúla ar fáil:

  • Áirithint tríd an trealamh feithicle (OBU)
  • Áirithint ar líne
  • Áirithint tríd an aip

Is féidir leat áirithint ar líne, áirithint ag teirminéal agus áirithint tríd an aip a úsáid gan aon chlárú roimh ré. Chun áirithint ar ghléas feithicle ní mór duit do gnóthais agus do chuid feithiclí a clárú le Toll Collect. Is é an bealach is éasca é seo a dhéanamh i dTairseach Custaiméirí Toll Collect. Tá an Tairseach Custaiméirí ar fáil i nGearmáinis, i mBéarla, i bhFraincis agus i bPolainnis.

Chuig an Tairseach Custaiméirí (Béarla)

De rogha air sin, is feidir leat ár phfoirmeacha a úsáid freisin maidir le do chuid imní. Tá gach foirm sa Ghearmáinis. Tá na haistriúcháin a fháil i gcónaí ar dheis na foirme. Líon isteach an fhoirm ar ríomhaire. Cuirfear na foirmeacha clóite agus sínithe chuig Toll Collect.

Má sheolann tú na foirmeacha céanna arís agus arís eile, beidh an t-am próiseála níos faide.

Tá tuilleadh mionsonraithe anseo (PDF, 868 KB)

Beolínte seirbhíse

Sa Ghearmáin, cuir glaoch ar:

0800 222 2628 *

Ó thar lear, cuir glaoch ar:

0080002222628

* free call, mobile phone charges may vary