An Dola Trucaile sa Ghearmáin

Gearrtar dola trucaile ar mhótarbhealaí agus ar bhóithre cónaidhme roghnaithe sa Ghearmáin ar HGVanna eachtracha agus intíre a bhfuil meáchan 7,5 thonna nó níos mó iontu. Níl ar bhusanna ná roinnt cineálacha feithicle eile dola a íoc.

Tá Toll Collect á choimisiúnú ag rialtas cónaidhme na Gearmáine chun córas dola a fheidhmiú a ghearrann táillí úsáidte bóthair agus a bhailíonn iad de réir an méid díreach ciliméadar a thaistealaítear. Cuireann an córas trí rogha éagsúla ar fáil chun áirithint a dhéanamh:

  • Áirithint uathoibríoch trí Ghléas ar Bord (OBU)
  • Áirithint a dhéanamh de láimh ag teirminéal i stáisiún dola
  • Áirithint a dhéanamh de láimh ar an Idirlíon

Ní mór don chuideachta agus do na feithiclí a bheith cláraithe le Toll Collect chun úsáid a bhaint as an áirithint uathoibríoch nó an áirithint de láimh ar an Idirlíon.

Ar an leathanach seo, gheobhaidh tú na treoracha, na foirmeacha cláraithe agus an fhaisnéis thábhachtach go léir a theastóidh uait chun úsáid a bhaint as an gcóras dola. Foilsítear gach foirm i nGearmáinis amháin. Gheobhaidh tú treoracha mionsonraithe i do theanga roghnaithe chun cabhrú leat iad a chomhlánú.

Is féidir an fhoirm a chomhlánú ar an ríomhaire agus a phriontáil ina dhiaidh sin.
Déan cinnte de an fhoirm a shíniú!
Tá ár seoladh poist agus ár n-uimhir facs le fáil ar an bhfoirm.
Ná seol foirmeacha níos mó ná uair amháin. Cuireann seo moill lenár gcuid oibre.

Eolas bunúsach

Treoracha don úsáideoir Bróisiúr ina bhfuil na sonraí go léir maidir leis an dola trucaile sa Ghearmáin Ordaigh bróisiúr
An gréasán dola-bhóithre Taispeánann an léarscáil seo den Ghearmáin gach bealach dola-bhóithre le sracfhéachaint. Tá na mórbhóithre feidearálacha a cuireadh léi an 1 Iúil 2015 aibhsithe le dath dearg.  
Dola feithiclí troma sa Ghearmáin Sa bhileog eolais seo, tugtar léargas ar an dola trucaile sa Ghearmáin. Ordaigh bróisiúr
Roghanna áirithintí Sa bhileog eolais seo, tugtar léargas ar na roghanna éagsúla chun áirithint a dhéanamh don chóras dola trucaile. Ordaigh bróisiúr
Treoir chun aicmí astaíochtaí a aithint (Béarla) Cabhraíonn an treoir ón Oifig Chónaidhme d'Iompar Earraí (BAG) leat aicme astaíochtaí d’fheithicle troime a aithint. Ordaigh bróisiúr
Clárúchán TOLL2GO Nasc chun clárú leis an tseirbhís TOLL2GO arna sholáthar ag ASFINAG agus Toll Collect. Le TOLL2GO, is féidir leat úsáid a bhaint as an nGléas OBU Toll Collect chun táillí dola a íoc san Ostair.  

Cláraigh, athraigh faisnéise, díchláraigh

Clárú úsáideora Leis an bhfoirm seo cláraíonn tú thú féin nó do ghnóthas mar chustaiméir de chuid Toll Collect. Treoracha
Clárú úsáideora ar líneIs é an clárúchán ar líne an modh is tapúla is simplí chun clárú mar chustaiméir de chuid Toll Collect. Tá siad ar fáil i nGearmáinis, i mBéarla, i bhFraincis agus i bPolainnis.  
Clárú feithicle ar líne Is nasc é seo chuig an Tairseach Custaiméirí de chuid Toll Collect áit ar féidir leat d’fheithiclí a chlárú le Toll Collect. Mura bhfuil rochtain agat ar an Tairseach Custaiméirí nó má tá an fhoirm ag teastáil uait mar chomhad PDF, déan teagmháil lenár roinn um sheirbhís custaiméirí.  
Díchlárú feithicle Is féidir leat an fhoirm seo a úsáid chun d’fheithiclí a dhíchlárú má tá an Gléas OBU díshuiteáilte cheana féin nó mura raibh Gléas OBU suiteáilte ar chor ar bith. Treoracha
Sonraí feithicle a athrú Is féidir úsáid a bhaint as an bhfoirm seo chun iarratas a dhéanamh ar fhaisnéis a athrú i gcás feithiclí atá cláraithe le Toll Collect (TOLL-EasyChange). Treoracha
Feithiclí atá saor ó dhliteanas dola: Foirm ar líne De réir an achta a rialaíonn bailiú dolaí míleáiste ar mhótarbhealaí feidearálacha sa Ghearmáin (BFStrMG), tá feithiclí áirithe díolmhaithe ón dola trucaile. Is féidir an fhoirm seo a úsáid chun feithiclí atá díolmhaithe ó dhola a chlárú le Toll Collect, chun clárúchán a leathnú, nó chun clár uimhir feithicle a bhaint ó liosta na bhfeithiclí atá díolmhaithe ón dola. Gheobhaidh tú tuilleadh mionsonraí sna treoracha.  
Feithiclí atá saor ó dhliteanas dola Tá cóip PDF den fhoirm le fáil anseo. Treoracha
Seoladh agus seirbhísí a athrú/ Foirceannadh conartha An bhfuil seoladh nua agat? Nó, an dteastaíonn uait ráiteas cuntais a fháil trí ríomhphost? Tá na foirmeacha cuí go léir le fáil anseo. Treoracha
Athrú ainm cuideachta/eintiteas dlíthiúil Bain úsáid as an bhfoirm seo má tá athrú tagtha ar ainm na cuideachta nó ar fhoirm dhlíthiúil na cuideachta. Treoracha
conradh a tháthcheangal Bain úsáid as an bhfoirm seo má tá táthcheangal á dhéanamh agat ar chuideachta atá cláraithe le Toll Collect cheana féin. Treoracha
Modh íocaíochta Cárta creidmheasa Bain úsáid as an bhfoirm seo, le do thoil, más mian leat íoc as an dola ag úsáid modh íocaíochta ráthaithe, m.sh. cárta creidmheasa. Treoracha
Modh íocaíochta Cárta breosla Bain úsáid as an bhfoirm seo, le do thoil, más mian leat íoc as an dola ag úsáid chárta breosla. Treoracha
Modh íocaíochta Cuntas creidmheasa Bain úsáid as an bhfoirm seo, le do thoil, más mian leat íoc as an dola ag úsáid chuntas creidmheasa. Treoracha
Córas ordaithe dírdhochair Seirbhís chreidmheasa An bhfuil tú cláraithe mar chustaiméir le Toll Collect fós? Is féidir na doiciméid don mhodh íocaíochta seo a fháil le ríomhphost trí leas a bhaint as ár bhfoirm teagmhála.

An dteastaíonn uait clárú mar chustaiméir le Toll Collect den chéad uair? Líon isteach an fhoirm chláraithe úsáideora agus roghnaigh an modh íocaíochta 'córas ordaithe dírdhochair seirbhís chreidmheasa'. Ansin cuirfimid na doiciméid eile chugat tríd an bpost.
 

Áirithint uathoibríoch le Gléas OBU

Ná briseadh an nasc Leideanna agus faisnéis chun an modúl OBU agus DSRC a úsáid gan fhadhb.
Líonra na gComhpháirtithe Seirbhíse Léarscáil ar a bhfuil na páirtithe seirbhíse go léir. Is féidir feidhm cuardaigh atá deartha le haghaidh fóin phóca agus táibléad a fháil ag www.toll-collect.de/partner-en
Líonra na gComhpháirtithe Seirbhíse Is féidir le Comhpháirtí Seirbhíse Toll Collect Gléas OBU a chur ar fáil do d’fheithicil
Lámhleabhar oibriúcháin OBU Gheobhaidh tú an lámhleabhar oibriúcháin don Ghléas OBU anseo.

Áirithint a dhéanamh de láimh

Gréasán stáisiún dola Léarscáil ar a bhfuil na stáisiúin dola go léir. Is féidir feidhm cuardaigh atá deartha le haghaidh fóin phóca agus táibléad a fháil ag www.toll-collect.de/terminal-en  
Gréasán stáisiún dola Liosta na n-áiteanna go léir ina bhfuil teirminéil stáisiúin dola lonnaithe  
Liosta seiceála maidir le háirithint ag an teirmineál dola Is féidir leat úsáid a bhaint as an liosta seo chun an fhaisnéis a theastóidh uait chun áirithint a dhéanamh ag teirminéal i stáisiún dola a fháil.  
Treoracha chun áirithint a dhéanamh de láimh ag teirminéal i stáisiún dola Treoracha céim ar chéim le léaráid chun áirithint a dhéanamh de láimh ag teirminéal i stáisiún dola Ordaigh bróisiúr
Éileamh ar admháil athsholáthair An bhfuil d’admháil áirithinte caillte agat? Is féidir leat an fhoirm seo a úsáid chun admháil athsholáthair a lorg. Treoracha
Gearán maidir le cealú áirithinte/admháil áirithinte Foirm chun gearán a dhéanamh maidir le cealú diúltaithe nó admháil áirithinte Treoracha
Áirithint a dhéanamh de láimh ag teirminéal i stáisiún dola Foirm le haghaidh stáisiúin dola atá i mód oíche, i gcás nach mbíonn rochtain dhíreach ag an tiománaí ar theirminéal an stáisiúin dola Treoracha

Billeáil

An sonrasc dola Conas a láimhseáiltear sonrascú le Toll Collect? Gheobhaidh tú na sonraí is tábhachtaí anseo. Ordaigh bróisiúr
Modh íocaíochta Cárta creidmheasa Bain úsáid as an bhfoirm seo, le do thoil, más mian leat íoc as an dola ag úsáid modh íocaíochta ráthaithe, m.sh. cárta creidmheasa. Treoracha
Modh íocaíochta Cárta breosla Bain úsáid as an bhfoirm seo, le do thoil, más mian leat íoc as an dola ag úsáid chárta breosla. Treoracha
Modh íocaíochta Cuntas creidmheasa Bain úsáid as an bhfoirm seo, le do thoil, más mian leat íoc as an dola ag úsáid chuntas creidmheasa. Treoracha
Córas ordaithe dírdhochair Seirbhís chreidmheasa An bhfuil tú cláraithe mar chustaiméir le Toll Collect fós? Is féidir na doiciméid don mhodh íocaíochta seo a fháil le ríomhphost trí leas a bhaint as ár bhfoirm teagmhála.

An dteastaíonn uait clárú mar chustaiméir le Toll Collect den chéad uair? Líon isteach an fhoirm chláraithe úsáideora agus roghnaigh an modh íocaíochta 'córas ordaithe dírdhochair seirbhís chreidmheasa'. Ansin cuirfimid na doiciméid eile chugat tríd an bpost.
 
Míniú ar an ráiteas cuntais Faigheann úsáideoirí cláraithe ráiteas cuntais míosúil. Gheobhaidh tú ráiteas samplach le míniú anseo.  
Míniú ar liosta turas mionsonraithe Faigheann úsáideoirí cláraithe liosta turas mionsonraithe gach mí, ach é a lorg. Gheobhaidh tú liosta turas samplach le míniú anseo.  
Liosta turas mionsonraithe csv Chun comhad samplach csv a íoslódáil, deaschliceáil ar an nasc.  
Gearán maidir le ráiteas cuntais dola Foirm chun gearán maidir le ráiteas cuntais a chlárú Treoracha
Gearán: Sonrasc Toll Collect Foirm chun gearán a dhéanamh maidir le seirbhís seachas an dola (m.sh. táille ar admháil dhúblach nó ar athsholáthar cárta feithicle) Treoracha
Gearán maidir le cealú áirithinte/admháil áirithinte Foirm chun gearán a dhéanamh maidir le cealú diúltaithe nó admháil áirithinte Treoracha

Beolínte seirbhíse

  • Sa Ghearmáin, cuir glaoch ar:
  • 0800 222 2628*
  • Ó thar lear, cuir glaoch ar:
  • 008000 222 2628*
Node: tpm1r603