You are using an obsolete browser. For that reason, some of the content of this website may not display correctly. Please update your browser. If your computer is part of a network, please consult the administrator.

Leave mobile area

This page cannot be displayed optimally on mobile devices. Continue anyway?

Toll Collect Toll Collect

Service hotline

 • Calls from Germany:
 • 0800 222 26 28 *
 • Calls from outside Germany:
 • 00800 0 222 26 28 *

* free of charge, costs for calls from mobiles may vary

Dola feithiclí troma sa ghearmáin

Tá ceanglas dola i bhfeidhm ar mótarbhealaí cónaidhme agus mórbhóithre náisiúnta sa Ghearmáin d'fheithiclí troma dúchasacha agus eachtannacha ó ollmheáchan feithicle de 7.5 tona nó níos mó. Níl busanna ná roinnt grúpaí feithiclí eile faoi réir an ceanglas dola.

Feidhmíonn Toll Collect córas dola thar ceann an rialtais chónaidhme a ríomhann agus a bhailíonn na táillí bunaithe ar chiliméadar úsáide. Cuireann an córas trí slite áirithinte éagsúla ar fáil:

 • Áirithint tríd an trealamh feithicle (OBU)
 • Áirithint ar líne
 • Áirithint tríd an aip

Is feidir leat áirithint ar líne agus áirithint tríd aip a úsáid gan aon clárú isteach roimh ré. Chun áirithint ar OBU ní mór duit do gnóthais agus do chuid feithiclí a clárú le Toll Collect. Is féidir é a dheánamh go tapa agus go héasca trí Thairseach Custaiméirí Toll Collect. Tá an Tairseach Custaiméirí ar fáil i 14 theanga.

Go dtí an Tairseach Custaiméirí (Béarla)

Is feidir leat ár phfoirmeacha a úsáid freisin maidir le do chuid imní. Tá gach foirm sa Ghearmáinis. Tá na haistriúcháin a fháil i gcónaí ar dheis na foirme. Líon isteach an fhoirm ar ríomhaire. Seol na foirmeacha clóite agus sínithe chuig Toll Collect.

Má sheolann tú an fhoirm céanna arís agus arís eile, beidh an t-am próiseála níos faide.

Tá eolas cuimsitheach a fháil anseo

Eolas bunúsach

Treoracha don úsáideoir Bróisiúr ina bhfuil na sonraí go léir maidir leis an dola trucaile sa Ghearmáin  
An gréasán dola-bhóithre Taispeánann an léarscáil seo den Ghearmáin gach bealach dola-bhóithre le sracfhéachaint.  
Treoir chun aicmí astaíochtaí a aithint (Béarla) Cabhraíonn an treoir ón Oifig Chónaidhme d'Iompar Earraí (BAG) leat aicme astaíochtaí d’fheithicle troime a aithint. Ordaigh bróisiúr
Clárúchán TOLL2GO Nasc chun clárú leis an tseirbhís TOLL2GO arna sholáthar ag ASFINAG agus Toll Collect. Le TOLL2GO, is féidir leat úsáid a bhaint as an nGléas OBU Toll Collect chun táillí dola a íoc san Ostair.  

Cláraigh, athraigh faisnéise, díchláraigh

Clárú úsáideora Leis an bhfoirm seo cláraíonn tú thú féin nó do ghnóthas mar chustaiméir de chuid Toll Collect. Treoracha
Clárú úsáideora ar líneIs é an clárúchán ar líne an modh is tapúla is simplí chun clárú mar chustaiméir de chuid Toll Collect. Tá siad ar fáil i nGearmáinis, i mBéarla, i bhFraincis agus i bPolainnis.  
Clárú feithicle ar líne Is nasc é seo chuig an Tairseach Custaiméirí de chuid Toll Collect áit ar féidir leat d’fheithiclí a chlárú le Toll Collect. Mura bhfuil rochtain agat ar an Tairseach Custaiméirí nó má tá an fhoirm ag teastáil uait mar chomhad PDF, déan teagmháil lenár roinn um sheirbhís custaiméirí.  
Díchlárú feithicle Is féidir leat an fhoirm seo a úsáid chun d’fheithiclí a dhíchlárú má tá an Gléas OBU díshuiteáilte cheana féin nó mura raibh Gléas OBU suiteáilte ar chor ar bith. Treoracha
Sonraí feithicle a athrú Is féidir úsáid a bhaint as an bhfoirm seo chun iarratas a dhéanamh ar fhaisnéis a athrú i gcás feithiclí atá cláraithe le Toll Collect (TOLL-EasyChange). Treoracha
Seoladh agus seirbhísí a athrú/ Foirceannadh conartha An bhfuil seoladh nua agat? Nó, an dteastaíonn uait ráiteas cuntais a fháil trí ríomhphost? Tá na foirmeacha cuí go léir le fáil anseo. Treoracha
Athrú ainm cuideachta/eintiteas dlíthiúil Bain úsáid as an bhfoirm seo má tá athrú tagtha ar ainm na cuideachta nó ar fhoirm dhlíthiúil na cuideachta. Treoracha
conradh a tháthcheangal Bain úsáid as an bhfoirm seo má tá táthcheangal á dhéanamh agat ar chuideachta atá cláraithe le Toll Collect cheana féin. Treoracha
Modh íocaíochta Cárta creidmheasa Bain úsáid as an bhfoirm seo, le do thoil, más mian leat íoc as an dola ag úsáid modh íocaíochta ráthaithe, m.sh. cárta creidmheasa. Treoracha
Modh íocaíochta Cárta breosla Bain úsáid as an bhfoirm seo, le do thoil, más mian leat íoc as an dola ag úsáid chárta breosla. Treoracha
Modh íocaíochta Cuntas creidmheasa Bain úsáid as an bhfoirm seo, le do thoil, más mian leat íoc as an dola ag úsáid chuntas creidmheasa. Treoracha
Córas ordaithe dírdhochair Seirbhís chreidmheasa An bhfuil tú cláraithe mar chustaiméir le Toll Collect fós? Is féidir na doiciméid don mhodh íocaíochta seo a fháil le ríomhphost trí leas a bhaint as ár bhfoirm teagmhála.

An dteastaíonn uait clárú mar chustaiméir le Toll Collect den chéad uair? Líon isteach an fhoirm chláraithe úsáideora agus roghnaigh an modh íocaíochta 'córas ordaithe dírdhochair seirbhís chreidmheasa'. Ansin cuirfimid na doiciméid eile chugat tríd an bpost.
 

Áirithint uathoibríoch le Gléas OBU

Líonra na gComhpháirtithe Seirbhíse Léarscáil ar a bhfuil na páirtithe seirbhíse go léir. Is féidir feidhm cuardaigh atá deartha le haghaidh fóin phóca agus táibléad a fháil ag www.toll-collect.de/partner-en
Líonra na gComhpháirtithe Seirbhíse Is féidir le Comhpháirtí Seirbhíse Toll Collect Gléas OBU a chur ar fáil do d’fheithicil
Lámhleabhar oibriúcháin OBU Gheobhaidh tú an lámhleabhar oibriúcháin don Ghléas OBU anseo.

Áirithint a dhéanamh de láimh

Éileamh ar admháil athsholáthair An bhfuil d’admháil áirithinte caillte agat? Is féidir leat an fhoirm seo a úsáid chun admháil athsholáthair a lorg. Treoracha
Gearán maidir le áirithint nó cealú Foirm chun gearán a dhéanamh maidir le cealú diúltaithe nó admháil áirithinte Treoracha

Billeáil

Modh íocaíochta Cárta creidmheasa Bain úsáid as an bhfoirm seo, le do thoil, más mian leat íoc as an dola ag úsáid modh íocaíochta ráthaithe, m.sh. cárta creidmheasa. Treoracha
Modh íocaíochta Cárta breosla Bain úsáid as an bhfoirm seo, le do thoil, más mian leat íoc as an dola ag úsáid chárta breosla. Treoracha
Modh íocaíochta Cuntas creidmheasa Bain úsáid as an bhfoirm seo, le do thoil, más mian leat íoc as an dola ag úsáid chuntas creidmheasa. Treoracha
Córas ordaithe dírdhochair Seirbhís chreidmheasa An bhfuil tú cláraithe mar chustaiméir le Toll Collect fós? Is féidir na doiciméid don mhodh íocaíochta seo a fháil le ríomhphost trí leas a bhaint as ár bhfoirm teagmhála.

An dteastaíonn uait clárú mar chustaiméir le Toll Collect den chéad uair? Líon isteach an fhoirm chláraithe úsáideora agus roghnaigh an modh íocaíochta 'córas ordaithe dírdhochair seirbhís chreidmheasa'. Ansin cuirfimid na doiciméid eile chugat tríd an bpost.
 
Míniú ar an ráiteas cuntais Faigheann úsáideoirí cláraithe ráiteas cuntais míosúil. Gheobhaidh tú ráiteas samplach le míniú anseo.  
Míniú ar liosta turas mionsonraithe Faigheann úsáideoirí cláraithe liosta turas mionsonraithe gach mí, ach é a lorg. Gheobhaidh tú liosta turas samplach le míniú anseo.  
Liosta turas mionsonraithe csv Chun comhad samplach csv a íoslódáil, deaschliceáil ar an nasc.  
Sonraí turais samplachaIs féidir le custaiméirí cláraithe uimhreacha áirithinte aonair a iontráil sa Tairseach Custaiméirí, áit a bhfaigheann siad mioneolas ar an leibhéal réimse. Seo sampla duit. 
Míniú ar shonraí turais Is féidir le custaiméirí cláraithe uimhreacha áirithinte aonair a iontráil sa Tairseach Custaiméirí, áit a bhfaigheann siad mioneolas ar an leibhéal réimse. Seo sampla le míniúcháin duit. 
Gearán maidir le ráiteas cuntais dola Foirm chun gearán maidir le ráiteas cuntais a chlárú Treoracha
Gearán: Sonrasc Toll Collect Foirm chun gearán a dhéanamh maidir le seirbhís seachas an dola (m.sh. táille ar admháil dhúblach) Treoracha
Gearán maidir le áirithint nó cealú Foirm chun gearán a dhéanamh maidir le cealú diúltaithe nó admháil áirithinte Treoracha

Saortha ó dhola

Feithiclí atá saor ó dhliteanas dola: Bileog eolais Ar an bhileog eolais tá faisnéis ginearálta maidir le saortha ó dhola  
Feithiclí atá saor ó dhliteanas dola: Foirm clárúcháin ar líneDe réir an dlí maidir le bailiú dolaí ar mhórbhóithre idiruirbeach na Gearmáine (BFStrMG), tá roinnt feithiclí saoraithe ó dhliteanas dola, mar shampla feithiclí troma na bpóilíní and na bhriogáid dóiteáin. Leis an bhfhoirm seo, is feidir leat a iarraidh ar Toll Collect chun feithiclí a chlárú mar saoraithe ó dhliteanas dola Treoracha
Feithiclí atá saor ó dhliteanas dola: Clárú.Tá PDF den fhoirm le fáil anseo. Treoracha
Feithiclí atá saor ó dhliteanas dola: Foirm síneadh ar líneMá theastaíonn uait an tréimhse cláraithe a shíneadh i gcás feithiclí atá saor ó dhliteanas dola, bain úsáid as an bhfhoirm seo le do thoil. Treoracha
Feithiclí atá saor ó dhliteanas dola: SíneadhTá PDF den fhoirm le fáil anseo. Treoracha
Feithiclí atá saor ó dhliteanas dola: Foirm díláraithe ar líneMá theastaíonn uait cláruimhir feithicle a bhaint as liosta na bhfeithiclí atá saoraithe ó dhola, bain úsáid as an bhfhoirm seo le do thoil. Treoracha
Feithiclí atá saor ó dhliteanas dola: DíchlárúTá PDF den fhoirm le fáil anseo. Treoracha

Beolínte seirbhíse

 • Sa Ghearmáin, cuir glaoch ar:
 • 0800 222 2628 *
 • Ó thar lear, cuir glaoch ar:
 • 008000 222 2628 *
Back to top

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603