Systém mýta pre nákladnú dopravu v Nemecku

Na nemeckých diaľniciach a vybraných spolkových cestách podliehajú domáce i zahraničné nákladné vozidlá od 7,5 ton prípustnej celkovej hmotnosti povinnosti platiť mýtne. Pre autobusy a určité iné vozidlá táto povinnosť neplatí. Spoločnosť Toll Collect bola spolkovou vládou poverená prevádzkovať systém mýta, ktorý vypočítava a vyberá poplatky presne podľa dĺžky použitého úseku. Systém ponúka tri rôzne možnosti rezervácie:

  • automatickú rezerváciu palubným prístrojom (OBU)
  • manuálnu rezerváciu na termináli na výber mýtneho
  • manuálnu rezerváciu cez internet

Pre používanie automatickej rezervácie alebo rezervácie cez internet musíte rezervovať Vašu firmu a Vaše vozidlá do systému Toll Collect.

Na tejto stránke nájdete všetky dôležité informácie, žiadosti a návody súvisiace s mýtom. Všetky formuláre sú v nemčine. Pomoc a návody na vypĺňanie nájdete vo zvolenom jazyku.

Formuláre môžte vyplniť cez počítač a následne vytlačiť. Nezabudnite na váš podpis! Našu adresu a číslo faxu nájdete na formulári. Prosím, formuláre nezasielajte viackrát. Viacnásobné zaslanie spomaľuje spracovanie

Základné informácie

Informácie pre užívateľov Brožúra so všetkými informáciami o nemeckom systéme mýta pre nákladnú dopravu Objednanie brožúry
Spoplatnená cestná sieť Na tejto mape Nemecka sú prehľadne znázornené všetky spoplatnené úseky. Červene sú označené tie spolkové komunikácie, ktoré sú spoplatnené od 1. júla 2015.  
Systém mýta pre nákladnú dopravu v Nemecku Tento prospekt poskytuje krátky prehľad o systéme mýta pre nákladnú dopravu v Nemecku. Objednanie brožúry
Spôsoby prihlásenia Tento prospekt poskytuje krátky prehľad o spôsoboch rezervácie v systéme mýta pre nákladnú dopravu. Objednanie brožúry
Návod na stanovenie emisných tried (anglicky) Návod Spolkového úradu pre nákladnú dopravu (BAG) Vám pomôže pri stanovení emisnej triedy Vášho nákladného vozidla. Objednanie brožúry
TOLL2GO prihlásenie Odkaz na prihlásenie na službu TOLL2GO spoločností ASFINAG a Toll Collect. Pomocou služby TOLL2GO môžete používať palubný prístroj OBU firmy Toll Collect aj pre výber mýta v Rakúsku.  

Registrácia, zmeny, odhlásenie

Registrácia užívateľa S týmto formulárom sa môžete Vy alebo Vaša spoločnosť zaregistrovať ako zákazník spoločnosti Toll Collect. Pomoc pri vypĺňaní
Online registrácia užívateľaOnline registrácia je najrýchlejší a najjednoduchší spôsob zákazníckej registrácie v spoločnosti Toll Collect. Tento spôsob je dostupný v nemeckom, anglickom, francúzskom a poľskom jazyku.  
Online registrácia vozidla Tadiaľto sa dostanete na zákaznícky portál Toll Collect, ktorý umožňuje registráciu Vašich vozidiel v spoločnosti Toll Collect. Ak ešte nemáte prístup na zákaznícky portál alebo ak potrebujete formulár vo forme súboru vo formáte PDF, tak kontaktujte naše klientske centrum.  
Odhlásenie vozidla Týmto formulárom môžete odhlásiť Vaše registrované vozidlá. To je možné len keď palubný prístroj OBU už je demontovaný alebo ešte nebol zabudovaný. Pomoc pri vypĺňaní
Zmena – Údaje o vozidle Tu môžete zažiadať o zmenu údajov o Vašom vozidle zaregistrovanom v systéme Toll Collect (TOLL-EasyChange). Pomoc pri vypĺňaní
Vozidlá oslobodené od platenia mýta: Online formulár Podľa Zákona o mýte za užívanie diaľnic a spolkových ciest (BFStrMG) sú určité vozidlá oslobodené od mýtneho pre ťažké vozidlá. Týmto formulárom požiadate Toll Collect o registráciu vozidiel ako nepodliehajúcich mýtnemu, o predĺženie registrácie alebo o vymazanie značiek (ŠPZ) zo zoznamu vozidiel oslobodených od mýtneho. Ďalšie informácie nájdete v Pomoci pri vypĺňaní.  
Vozidlá oslobodené od platenia mýta Tu nájdete formulár ako PDF súbor. Pomoc pri vypĺňaní
Zmena – Adresa a služby/ Výpoveď zmluvy Zmenila sa vaša adresa? Chcete dostávať vyúčtovanie mýtneho cez email? Tu nájdete vhodný formulár. Pomoc pri vypĺňaní
Zmena názvu firmy/právnej formy Týmto formulárom nám prosím oznámte zmenu názvu firmy alebo jej právnej formy. Pomoc pri vypĺňaní
Prevzatie zmluvy Pri prevzatí firmy, ktorá je už zaregistrovaná v spoločnosti Toll Collect, použite prosím tento formulár. Pomoc pri vypĺňaní
Spôsob platby: kreditná karta Prosím použite tento formulár, ak chcete mýto zaplatiť spôsobom platby s platobnou zárukou, napr. kreditná karta. Pomoc pri vypĺňaní
Spôsob platby: tankovacia karta Prosím použite tento formulár, ak chcete mýto zaplatiť tankovacou kartou. Pomoc pri vypĺňaní
Spôsob platby: zúčtovanie prostredníctvom vkladového účtu Prosím použite tento formulár, ak chcete mýto zaplatiť prostredníctvom vkladového účtu. Pomoc pri vypĺňaní
Spôsob priameho inkasa Kreditový servisSte už v spoločnosti Toll Collect zaregistrovaný ako zákazník? Vyžiadajte si podklady pre tento spôsob platby cez e-mail prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Chcete sa v spoločnosti Toll Collect zaregistrovať ako nový zákazník? Vyplňte prosím formulár Registrácia užívateľa a zvoľte spôsob platby "Spôsob priameho inkasa Kreditový Servis". Ďalšie podklady od nás dostanete poštou.
 

Automatická rezervácia palubným prístrojom (OBU)

Vždy v kontakte Rady a informácie, aby Váš palubný prístroj OBU a modul DSRC fungovali bezchybne.
Sieť servisných partnerov Mapa so všetkými servisnými partnermi. Vyhľadávanie prispôsobené pre mobilné telefóny a tablety nájdete na www.toll-collect.de/partner-en
Sieť servisných partnerov Palubný prístroj pre Vaše nákladné vozidlo dostanete u našich servisných partneroch
Návod na obsluhu palubného prístroja OBU Tu nájdete návod na obsluhu Vášho palubného prístroja.

Manuálna rezervácia

Sieť mýtnych stanovíšt Mapa so všetkými stanovišťami na platbu mýta. Vyhľadávanie prispôsobené pre mobilné telefóny a tablety nájdete na www.toll-collect.de/terminal-en  
Sieť mýtnych stanovíšt Zoznam všetkých lokalít terminálov na platbu mýta  
Kontrolný zoznam pre prihlásenie na mýtnom termináli Do tohto formulára si môžete vopred poznačiť informácie, ktoré budete potrebovať pri prihlásení sa na termináli na platbu mýta.  
Návod pre rezerváciu cez terminály pre výber mýtneho Návod s obrázkami – tu nájdete pomoc pri rezervácii na termináli pre výber mýtneho Objednanie brožúry
Žiadosť o náhradný doklad Stratil sa Vám doklad o rezervácii? Týmto formulárom môžete zažiadať o vystavenie náhradného zúčtovacieho dokladu. Pomoc pri vypĺňaní
Reklamácia/storno zúčtovacieho dokladu Týmto formulárom môžete reklamovať zamietnuté stornovanie alebo doklad o rezervácii Pomoc pri vypĺňaní
Manuálna rezervácia na termináli na výber mýtneho Formulár na platbu mýta počas nočnej prevádzky, keď vodič nemá priamy prístup k terminálu na platbu mýta Pomoc pri vypĺňaní

Vyúčtovanie

Vyúčtovanie mýtneho Ako funguje vyúčtovanie u Toll Collect? Tu nájdete najdôležitejšie informácie o tejto téme. Objednanie brožúry
Spôsob platby: kreditná karta Prosím použite tento formulár, ak chcete mýto zaplatiť spôsobom platby s platobnou zárukou, napr. kreditná karta. Pomoc pri vypĺňaní
Spôsob platby: tankovacia karta Prosím použite tento formulár, ak chcete mýto zaplatiť tankovacou kartou. Pomoc pri vypĺňaní
Spôsob platby: zúčtovanie prostredníctvom vkladového účtu Prosím použite tento formulár, ak chcete mýto zaplatiť prostredníctvom vkladového účtu. Pomoc pri vypĺňaní
Spôsob priameho inkasa Kreditový servis Ste už v spoločnosti Toll Collect zaregistrovaný ako zákazník? Vyžiadajte si podklady pre tento spôsob platby cez e-mail prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Chcete sa v spoločnosti Toll Collect zaregistrovať ako nový zákazník? Vyplňte prosím formulár Registrácia užívateľa a zvoľte spôsob platby "Spôsob priameho inkasa Kreditový Servis". Ďalšie podklady od nás dostanete poštou.
 
Zostavenie mýtneho s vysvetlivkami Registrovaní užívatelia dostávajú každý mesiac Výpis vyúčtovania mýtneho. Tu nájdete príklad s vysvetlivkami.  
Výkaz jednotlivých jázd s vysvetlivkami Na želanie dostanú registrovaní užívatelia aj mesačný Výkaz jednotlivých jázd. Tu nájdete príklad s vysvetlivkami.  
Výkaz jednotlivých jázd (csv súbor) Vzor csv súboru si môžete stiahnuť kliknutím pravým tlačidlom myši na odkaz.  
Reklamácia vyúčtovania mýtneho Pomocou tohto formulára môžete reklamovať Výpis vyúčtovania mýtneho Pomoc pri vypĺňaní
Reklamácia faktúry Toll Collect Pomocou tohto formulára môžete reklamovať dodatočné služby súvisiace s mýtom (napr. poplatok za náhradnú faktúru alebo poplatok za nahradenie karty vozidla) Pomoc pri vypĺňaní
Reklamácia/storno zúčtovacieho dokladu Týmto formulárom môžete reklamovať zamietnuté stornovanie alebo doklad o rezervácii Pomoc pri vypĺňaní

Linky servisnej podpory

  • Telefónne číslo v rámci Nemecka:
  • 0800 222 2628*
  • Telefónne číslo zo zahraničia:
  • 008000 222 2628*
Node: tpm2r603