Upotrebljavate zastarjeli preglednik. Zbog toga se možda neki sadržaji ove internetske stranice neće ispravno prikazivati. Ažurirajte svoj preglednik. Ako je vaše računalo dio mreže, obratite se administratoru.

Napusti mobilno područje

Ova se stranica možda neće optimalno prikazivati na mobilnim krajnjim uređajima. Želite li ipak nastaviti?

Toll Collect Toll Collect

Info telefon

 • Pozivi iz Njemačke:
 • 0800 222 26 28 *
 • Pozivi iz inozemstva:
 • 00800 0 222 26 28 *

* besplatno, cijene iz mobilne mreže mogu odstupati

Tarifa cestarine


Detaljna fotografija osovina teretnog vozila. Broj osovina utječe na visinu tarife cestarine

Aktualna tarifa cestarine

Tarife cestarine propisane su Saveznim zakonom o cestarinama na magistralnim cestama. Ukupni iznos određuje se prema dionici koju vozilo ili kombinacija vozila prijeđe po cestama pod obvezom plaćanja cestarine te prema tarifi cestarine u centima po kilometru u koju su uključeni troškovi za onečišćenje zraka, opterećenje bukom i troškovi infrastrukture.

 • Udio infrastrukturnih troškova u tarifi cestarine ovisi o osovinskom razredu i razredu težine.
 • Udio za opterećenje bukom u tarifi cestarine naplaćuje se u istom paušalnom iznosu za sva vozila.
 • Udio za zagađenje zraka u tarifi cestarine orijentira se prema emisijskom razredu. Pritom se svako vozilo na temelju emisijskog razreda svrstava u šest kategorija, A, B, C, D, E i F. Za navođenje emisijskog razreda odgovoran je korisnik sustava za naplatu cestarine; korisnici imaju obvezu ispravno navesti sve podatke važne za cestarinu (načelo samostalne prijave).

Dodatne informacije:

Smjernica za utvrđivanje emisijskog razreda

Aktualne tarife cestarine primjenjuju se retroaktivno od 28. listopada 2020.

Od 1. listopada 2021. u Njemačkoj vrijede nove tarife cestarine za teretna vozila.

Udio tarife cestarine za troškove infrastrukture smanjuje se retroaktivno od 28. listopada 2020. Suprotno od toga, udio za troškove onečišćenja zraka raste. Sveukupno gledano, tarife cestarine po kilometru neznatno će se smanjiti ovisno o emisijskom razredu.

Za vožnje u razdoblju od 28. listopada 2020. do 30. rujna 2021. godine na zahtjev se može ostvariti povrat razmjernog dijela cestarine. Opseg povrata udjela tarife cestarine za troškove infrastrukture ovisi o kategoriji težine. Povrat se može zatražiti od Savezne uprave za prijevoz robe od 3. studenoga 2021. putem mrežne platforme na internetskoj stranici. Dotad se svi dokumenti za naplatu koji su potrebni za podnošenje zahtjeva nalaze u poduzeću za prijevoz i logistiku. Potraživanje se može ostvariti do kraja 2023. godine.

Dodatne informacije

Brzo izračunajte svoju tarifu cestarine

Naš kalkulator tarifa brzo će vam izračunati vašu tarifu cestarine. Najprije u zelenom polju odaberite emisijski razred svog vozila. Zatim navedite odgovarajući osovinski razred i razred težine. Gotovo. Sve se vrijednosti nalaze i u tablici u donjem dijelu stranice.

* PMK (Partikelminderungsklasse) – razred smanjenja čestica predstavlja standardnu dogradnju s ciljem smanjenja emisija čestica. Za kategoriju D potreban je razred smanjenja čestica 1 ili više, za kategoriju C razred smanjenja čestica 2 ili više.

** Dvostruka osovina broji se kao dvije osovine, trostruka osovina broji se kao tri osovine. Podizne osovine uvijek se uzimaju u obzir neovisno o tome upotrebljava li se osovina vozila tijekom prijevoza ili je podignuta, dakle, nema dodira s kolnikom.

Tablice tarifa

Emisijski razredi u skladu sa Saveznim zakonom o cestarinama na magistralnim cestama (BFStrMG)

  Kategorija A Kategorija B Kategorija C Kategorija D Kategorija E Kategorija F
Emisijski razredS6EEV 1S 5S4,
S3 s PMK 2 *
S3,
S2 s PMK 1 *
S2S1,
bez emisijskog razreda
Euro-
Emisijski razred
Euro 6EEV 1Euro 5Euro 4,
Euro 3 + PMK 2 *
Euro 3,
Euro 2 + PMK 1 *
Euro 2Euro 1,
Euro 0
Emisijski razred
za naplatu cestarine **
07060504030201

* PMK (Partikelminderungsklasse) – razred smanjenja čestica predstavlja standardnu dogradnju s ciljem smanjenja emisija čestica. Za kategoriju D potreban je razred smanjenja čestica 1 ili više, za kategoriju C razred smanjenja čestica 2 ili više.

** Emisijski razred za naplatu cestarine prikazan je u tarifnim informacijama detaljnog pregleda vožnji i detalja vožnje.

Tarife cestarine po kilometru od 1. listopada 2021

Euro emisijski
razred
Udio u tarifi cestarine
za vanjske troškove
Onečišćenje zraka
(u centima po kilometru)
Udio u tarifi cestarine
za vanjske troškove
Opterećenje bukom
(u centima po kilometru)
Osovinski razred i
razred težine
Udio u tarifi cestarine
za
infrastrukturu
(u centima po kilometru)
Tarifa cestarine
(u centima po kilometru)
Euro 61,20,27,5 – 11,99 t6,57,9
12 – 18 t11,212,6
> 18 t do 3 osovine**15,516,9
> 18 t od 4 osovine**16,918,3
Euro 5,
EEV 1
2,30,27,5 – 11,99 t6,59,0
12 – 18 t11,213,7
> 18 t do 3 osovine**15,518,0
> 18 t od 4 osovine**16,919,4
Euro 4,
Euro 3 + PMK 2 *
3,40,27,5 – 11,99 t6,510,1
12 – 18 t11,214,8
> 18 t do 3 osovine**15,519,1
> 18 t od 4 osovine**16,920,5
Euro 3,
Euro 2 + PMK 1 *
6,70,27,5 – 11,99 t6,513,4
12 – 18 t11,218,1
> 18 t do 3 osovine**15,522,4
> 18 t od 4 osovine**16,923,8
Euro 27,80,27,5 – 11,99 t6,514,5
12 – 18 t11,219,2
> 18 t do 3 osovine**15,523,5
> 18 t od 4 osovine**16,924,9
Euro 1,
Euro 0
8,90,27,5 – 11,99 t6,515,6
12 – 18 t11,220,3
> 18 t do 3 osovine**15,524,6
> 18 t od 4 osovine**16,926,0

* PMK (Partikelminderungsklasse) – razred smanjenja čestica predstavlja standardnu dogradnju s ciljem smanjenja emisija čestica. Za kategoriju D potreban je razred smanjenja čestica 1 ili više, za kategoriju C razred smanjenja čestica 2 ili više.

** Dvostruka osovina broji se kao dvije osovine, trostruka osovina broji se kao tri osovine. Podizne osovine uvijek se uzimaju u obzir neovisno o tome upotrebljava li se osovina vozila tijekom prijevoza ili je podignuta, dakle, nema dodira s kolnikom.

Uzmite u obzir sljedeće

Obveznik plaćanja cestarine dužan je na zahtjev Savezne uprave za robni promet predočenjem odgovarajućih dokumenata dokazati ispravnost svih činjenica mjerodavnih za naplatu cestarine (čl. 5. Saveznog zakona o cestarinama na magistralnim cestama povezano s čl. 6. Uredbe o naplati cestarine za teretna vozila).

Pri inozemnim motornim vozilima registriranima u Njemačkoj s dokumentima jedinstvenim unutar EU-a emisijski se razred može dokazati na temelju teksta uz broj 14 ili šifre pod 14.1 (čl. 7. Uredbe o naplati cestarini za teretna vozila).

Pri vozilima koja nisu registrirana u Njemačkoj vrijede vremenski stupnjevana pravila pretpostavke ako se emisijski razred ne može dokazati na drugi način, a posebno dokumentima o ispunjavanju određenih ekoloških zahtjeva u prometu CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports – Europska konferencija ministara prometa) (čl. 8 Uredbe o naplati cestarine za teretna vozila).

Obveznik plaćanja cestarine snosi odgovornost za predočenje i dokazivanje svih činjenica mjerodavnih za naplatu cestarine. Za kršenje obveze naplaćuje se novčana kazna.

Info telefon

 • Pozivi iz Njemačke:
 • 0800 222 26 28 *
 • Pozivi iz inozemstva:
 • 00800 0 222 26 28 *

Uzmite u obzir od 1. siječnja 2019.


Ruka namješta razred težine i osovinski razred na mobilnom uređaju za vozilo. Oba su podatka vidljiva na zaslonu mobilnog uređaja za vozilo.

Razred težine mora biti ispravno namješten na mobilnom uređaju za vozilo. Za vozila teža od 18 t dodatno se mora navesti i broj osovina.

Više informacija

Idi na vrh stranice

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603