Tarifa cestarine od 1. siječnja 2023


Detaljna fotografija osovina teretnog vozila. Broj osovina utječe na visinu tarife cestarine

Sastav tarifa cestarine

Cestarina se određuje prema dionici prije?đenoj na cestama pod obvezom plaćanja estarine za vozilo i tarifi cestarine u centi?ma po kilometru koja sadrži udio za troš?kove za uzrokovano onečišćenje zraka, op?terećenje bukom i troškove infrastrukture.

  • Udjeli tarife cestarine u troškovima infra?strukture i opterećenje bukom ovise o ra?zredu težine, a ako je riječ o vozilima s dopuštenom ukupnom težinom većom od 18 tona i o broju osovina.
  • Udio za zagađenje zraka u tarifi cestarine orijentira se prema emisijskom razredu. Pritom se svako vozilo na temelju emisijskog razreda svrstava u šest kategorija, A, B, C, D, E i F. Za navođenje emisijskog razreda odgovoran je korisnik sustava za naplatu cestarine; korisnici imaju obvezu ispravno navesti sve podatke važne za cestarinu (načelo samostalne prijave).

Povrat cestarine od usklađivanja tarifa u 2021.

Kod tarifa cestarine za teretna vozila koje su uvedene 1. listopada 2021. godine, a vrijede do 31. prosinca 2022. godine, udio tarife cestarine za troškove infrastrukture smanjen je retroaktivno s 28. listopada 2020. godine. Nasuprot tomu, udio za troškove onečišćenja zraka je porastao. Sveukupno gledano, tarife cestarine po kilometru neznatno su se smanjile ovisno o emisijskom razredu.

Za vožnje u razdoblju od 28. listopada 2020. do 30. rujna 2021. godine na zahtjev se može ostvariti povrat razmjernog dijela cestarine. Opseg povrata udjela tarife cestarine za troškove infrastrukture ovisi o kategoriji težine. Povrat se može zatražiti od Saveznog ureda za logistiku i mobilnost putem internetske platforme na internetskoj stranici. Zahtjev se može podnijeti do kraja 2023. godine.

Dodatne informacije

Pronalaženje odgovarajuće tarife

Naš kalkulator tarifa brzo će vam izračunati vašu tarifu cestarine. Pokrenite čarobnjaka i prvo odaberite emisijski razred vašeg vozila. Zatim navedite odgovarajući osovinski razred i razred težine. Gotovo. Sve se vrijednosti nalaze i u tablici u donjem dijelu stranice.

Odredite brzo i jednostavno svoju tarifu cestarine

* PMK (Partikelminderungsklasse) – razred smanjenja čestica predstavlja standardnu dogradnju s ciljem smanjenja emisija čestica. Za kategoriju D potreban je razred smanjenja čestica 1 ili više, za kategoriju C razred smanjenja čestica 2 ili više.

** Dvostruka osovina broji se kao dvije osovine, trostruka osovina broji se kao tri osovine. Podizne osovine uvijek se uzimaju u obzir neovisno o tome upotrebljava li se osovina vozila tijekom prijevoza ili je podignuta, dakle, nema dodira s kolnikom.

Tablice tarifa

Emisijski razredi u skladu sa Saveznim zakonom o cestarinama na magistralnim cestama (BFStrMG)

* PMK (Partikelminderungsklasse) – razred smanjenja čestica predstavlja standardnu dogradnju s ciljem smanjenja emisija čestica. Za kategoriju D potreban je razred smanjenja čestica 1 ili više, za kategoriju C razred smanjenja čestica 2 ili više.

** Emisijski razred za naplatu cestarine prikazan je u tarifnim informacijama detaljnog pregleda vožnji i detalja vožnje.

  Kategorija A Kategorija B Kategorija C Kategorija D Kategorija E Kategorija F

Emisijski razred
S6 EEV 1 S 5 S4,
S3 s razredom smanjenja čestica PMK 2*
S3,
S2 s razredom smanjenja čestica PMK 1*
S2 S1,
bez emisijskog razreda
Euro-
Emisijski razred
Euro 6 EEV 1 Euro 5 Euro 4,
Euro 3 + razred smanjenja čestica 2*
Euro 3,
Euro 2 + razred smanjenja čestica 1*
Euro 2 Euro 1,
Euro 0
Emisijski razred** 07 06 05 04 03 02 01

Tarife cestarine po kilometru od 1. siječnja 2023.

* PMK (Partikelminderungsklasse) – razred smanjenja čestica predstavlja standardnu dogradnju s ciljem smanjenja emisija čestica. Za kategoriju D potreban je razred smanjenja čestica 1 ili više, za kategoriju C razred smanjenja čestica 2 ili više.

** Dvostruka osovina broji se kao dvije osovine, trostruka osovina broji se kao tri osovine. Podizne osovine uvijek se uzimaju u obzir neovisno o tome upotrebljava li se osovina vozila tijekom prijevoza ili je podignuta, dakle, nema dodira s kolnikom.

Euro emisijski razred Odabir razreda osovina i
težine
Opterećenje bukom
Udio vanjskih troškova u tarifi cestarine (u centima po kilometru)
Onečišćenje zraka
Udio vanjskih troškova u tarifi cestarine (u centima po kilometru)
Infrastruktura
Udio u tarifi cestarine (u centima po kilometru)
Tarifa cestarine
(u centima po kilometru)
Euro 6 7,5-11,99 t 1,6 1,5 6,7 9,8
12-18 t 1,6 1,5 10,9 14,0
>18 t do 3 osovine** 1,6 2,2 14,3 18,1
>18 t od 4 osovine** 1,2 2,3 15,5 19,0
Euro 5, EEV 1 7,5-11,99 t 1,6 4,3 6,7 12,6
12-18 t 1,6 5,2 10,9 17,7
>18 t do 3 osovine** 1,6 6,2 14,3 22,1
>18 t od 4 osovine** 1,2 6,2 15,5 22,9
Euro 4, Euro 3 + PMK 2* 7,5-11,99 t 1,6 5,9 6,7 14,2
12-18 t 1,6 6,3 10,9 18,8
>18 t do 3 osovine** 1,6 8,0 14,3 23,9
>18 t od 4 osovine** 1,2 8,7 15,5 25,4
Euro 3, Euro 2 + PMK 1* 7,5-11,99 t 1,6 8,8 6,7 17,1
12-18 t 1,6 10,1 10,9 22,6
>18 t do 3 osovine** 1,6 13,4 14,3 29,3
>18 t od 4 osovine** 1,2 14,9 15,5 31,6
Euro 2 7,5-11,99 t 1,6 11,3 6,7 19,6
12-18 t 1,6 12,1 10,9 24,6
>18 t do 3 osovine** 1,6 16,4 14,3 32,3
>18 t od 4 osovine** 1,2 18,2 15,5 34,9
Euro 1, Euro 0 7,5-11,99 t 1,6 11,4 6,7 19,7
12-18 t 1,6 12,3 10,9 24,8
>18 t do 3 osovine** 1,6 16,9 14,3 32,8
>18 t od 4 osovine** 1,2 18,7 15,5 35,4

Uzmite u obzir sljedeće

Obveznik plaćanja cestarine dužan je na zahtjev Saveznog ureda za logistiku i mobilnost predočenjem odgovarajućih dokumenata dokazati ispravnost svih činjenica mjerodavnih za naplatu cestarine (čl. 5. Saveznog zakona o cestarinama na magistralnim cestama povezano s čl. 6. i 2. Uredbe o naplati cestarine za teretna vozila).

Pri inozemnim motornim vozilima registriranima u Njemačkoj s dokumentima jedinstvenim unutar EU-a emisijski se razred može dokazati na temelju teksta uz broj 14 ili šifre pod 14.1 (čl. 7. Uredbe o naplati cestarini za teretna vozila).

Za vozila koja nisu registrirana u Njemačkoj vrijede vremenski stupnjevana pravila pretpostavke ako se emisijski razred ne može dokazati na drugi način, a posebno dokumentima o ispunjavanju određenih ekoloških zahtjeva u prometu CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports – Europska konferencija ministara prometa) (članak 8. Uredbe o naplati cestarine za teretna vozila).

Obveznik plaćanja cestarine snosi odgovornost za predočenje i dokazivanje svih činjenica mjerodavnih za naplatu cestarine. Za kršenje obveze naplaćuje se novčana kazna.

Daljnje preporuke