Dodatne usluge

Tvrtka Toll Collect zasebno obračunava usluge i zahtjeve za naknadom štete.

Dodatne usluge

Dodatne usluge u vezi s cestarinom usluge su tvrtke Toll Collect koje ona pruža korisniku ili zahtjevi za naknadom štete koje tvrtka Toll Collect obračunava korisniku.

Usluge

  • Deblokada mobilnog uređaja za vozilo
  • Izdavanje kopija računa

Na te se usluge plaća porez. Detalji se nalaze na vašem računu.

Naknada štete

  • Gubitak ili oštećenje mobilnog uređaja za vozilo
  • Gubitak ili oštećenje komponenti poput kabela ili antena

Zahtjevi za naknadom štete oslobođeni su od plaćanja poreza.

Račun

Dodatne usluge u vezi s cestarinom obračunavaju se zasebno. Račun možete preuzeti s korisničkog portala ili ga primiti poštom.

Plaćanje

Obračun se vrši putem postupka plaćanja koji ste s nama ugovorili. Pri postupku pretplate na računu navodimo podatke o bankovnom računu.

Daljnje preporuke