Izjava o zaštiti podataka za prijave na natječaj putem interneta

Upotreba vaših podataka u okviru prijave na natječaj putem interneta

Tvrtka Toll Collect obrađuje vaše podatke o prijavi isključivo u okviru postupka prijave na natječaj. Obrada vaših podataka u prijavi na natječaj vrši se u svrhe prethodnog odabira zaposlenika i odabira zaposlenika u skladu s čl. 26. st. 1. str. 1. Saveznog zakona o zaštiti podataka. Ako se tijekom natječaja ne odlučimo za vas, izbrisat ćemo vaše podatke šest mjeseci nakon kraja postupka prijave. Spremanje podataka tijekom tog razdoblja vrši se u skladu s čl. 6. st. 1. podst. 1. toč. f Opće uredbe o zaštiti podataka. Spremljeni podaci služi kao osiguranje ako zbog zanemarivanja tijekom natječaja upotrijebite pravno sredstvo u skladu sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije (AGG). Ako se odlučite za to, obradit ćemo vaše podatke iz prijave na natječaj u skladu s čl. 6. st. 1. podst. 1. točkom f Opće uredbe o zaštiti podataka u okviru postupka te ćemo ih nakon toga izbrisati. Ako smo vas pozvali na razgovor za posao i ako ste zatražili povrat putnih troškova, obrađujemo samo podatke važne za povrat u skladu s čl. 6. st. 1. podst. 1. točkom b Opće uredbe o zaštiti podataka. Te podatke brišemo nakon 12 godina u skladu sa zakonskim obvezama čuvanja. Ako se tijekom natječaja odlučimo za vas, preuzet ćemo vaše podatke u redovni postupak odjela za ljudske potencijale tijekom kojeg ćemo ih obraditi prema zakonskim propisima.

Stavljanje osobnih podataka na raspolaganje

Stavljanje podataka na raspolaganje nije propisani ni zakonom niti ugovorom, ali je potrebno za provođenje natječaja. Ne postoji obveza stavljanja podataka na raspolaganje. Ipak, ako nam ne stavite podatke na raspolaganje, možda vas nećemo moći uzeti u obzir za slobodno mjesto. Ako nam ne stavite na raspolaganje podatke potrebne za naknadu putnih troškova, možda vam nećemo moći nadoknaditi nastale putne troškove.

Prosljeđivanje u treću zemlju

Ako se prijavljujete na natječaj tvrtke Toll Collect izravno preko portala za traženje posla StepStone, tvrtka StepStone Deutschland GmbH nastupa kao izvršitelj obrade za tvrtku Toll Collect. Tvrtka StepStone Deutschland GmbH za usluge povezane sa sigurnošću angažira pružatelja usluga Akamai Technologies, Inc. zbog čega može doći do prosljeđivanja u SAD. Tvrtka Akamai Technologies, Inc. djeluje u skladu sa sustavom zaštite privatnosti EU-SAD Štit privatnosti za koji je Europska komisija utvrdila da ima prikladnu razinu zaštite podataka.

Bez automatiziranog donošenja odluka

Toll Collect vas tijekom natječaja ne podvrgava automatiziranim odlukama o pojedinačnim slučajevima koje mogu imati pravno djelovanje na vas ili mogu negativno utjecati na vas na sličan način.

Vaša prava

Imate sljedeća prava u pogledu svojih osobnih podataka kod nas:

  • pravo na pristup,
  • pravo na ispravak,
  • pravo na brisanje („pravo na zaborav”),
  • pravo na ograničavanje obrade,
  • pravo na ulaganje prigovora na obradu,
  • pravo na prenosivost podataka.

Imate pravo u svakom trenutku opozvati danu privolu. Prije opoziva legitimnost obrade ostaje na snazi do trenutka opoziva. Osim toga imate pravo uložiti pritužbu na obradu vaših osobnih podataka koju vrši tvrtka Toll Collect nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

Osoba za kontakt

Ako imate dodatnih pitanja o obradi vaših osobnih podataka, pošaljite ih na adresu karriere@toll-collect.de . Ime i prezime te podaci za kontakt voditelja obrade podataka u okviru internetske prijave na natječaj nalaze se u našem impresumu .

Ime i prezime te podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka tvrtke
Toll Collect GmbH
10875 Berlin

tc_datenschutz@toll-collect.de