Savjeti za neometanu vožnju

Zbog smetnje mobilnog uređaja za vozilo ili modula DSRC Savezni ured za logistiku i mobilnost (BALM) može vas zaustaviti u okviru kontrole. Stoga se pridržavajte sljedećih smjernica za ispravnu upotrebu mobilnog uređaja za vozilo i njegovih komponenti.

Mobilni uređaj za vozilo

Kako osigurati ispravan kontakt

 • Nemojte samostalno demontirati ili mijenjati mobilni uređaj za vozilo. Te radnje smije izvoditi samo servisni partner s certifikatom tvrtke Toll Collect.
 • Ne priključujte dodatne uređaje na mobilni uređaj za vozilo. Oni mogu prouzročiti smetnje ili ispad mobilnog uređaja za vozilo.
 • Razdvajanje tahografskog signala koji se upotrebljava za automatski sustav za prijavu cestarine može prouzročiti smetnje ili ispade mobilnog uređaja za vozilo.

Grafički prikaz s uputama: mobilni uređaj za vozilo ne smije se pomicati i ne smiju se spajati nikakvi uređaji.

Uvijek u zelenom području

 • Ako mobilni uređaj za vozilo ne funkcionira ispravno (svijetli crvena LED žaruljica), prijavite se u sustav ručno putem interneta ili aplikacije.
 • Pri smetnjama mobilnog uređaja za vozilo potražite najbližeg servisnog partnera tvrtke Toll Collect.
 • Ako se pojavi poruka o pogreški „BLOCKED DE”, obratite se isključivo službi za korisnike tvrtke Toll Collect.

Mobilni uređaj za vozilo sa svjetlećom crvenom LED diodom i porukom o pogrešci na zaslonu

Antena

 • Između GPS antene sustava Toll Collect (odnosno kombinirane antene) i ostalih GPS antena (npr. za navigacijske sustave) potreban je minimalni razmak od 300 mm.
 • Između GPS antene sustava Toll Collect (odnosno kombinirane antene) i ostalih antena (mobilna telefonija, radio, CB) potreban je minimalni razmak od 150 mm.
 • Razmaci se izračunavaju od sredine do sredine dotičnih antena.
 • Sve su antene sustava Toll Collect namijenjene isključivo za ugrađeni mobilni uređaj za vozilo.

Dimenzije za položaj OBU antene na krovu kabine vozača teretnog vozila

Modul DSRC

Dobar pregled

Prostor iznad modula DSRC te prostor 190 mm prema vozačkoj i 70 mm prema suvozačkoj strani mora ostati slobodan:

 • U taj prostor ne postavljajte naljepnice, pločice, zastavice ili trake.
 • Ne stavljajte predmete između modula DSRC i vjetrobranskog stakla.

Grafički prikaz s uputama: identifikacija područja vjetrobranskog stakla teretnog vozila u kojem se predmeti poput naljepnica, zastavica, karata ne smiju nalaziti ispred ili iznad modula DSRC.

Površina bez smetnji

Elektronički proizvodi mogu prouzročiti elektromagnetske smetnje. Tijekom vožnje načelno treba odvojiti sve uređaje koji nisu potrebni za rad vozila (prvenstveno naponske transformatore i svjetleće elemente) od strujne mreže vozila da bi se spriječile moguće smetnje.

 • Ne ostavljajte kabele za punjenje mobitela, uređaje Notebook, naponske transformatore ili slično u blizini modula DSRC.

Grafički prikaz s uputama: ne stavljajte uređaje poput mobitela ili prijenosnih računala pored modula DSRC

Ispravna ugradnja

Modul DSRC uvijek treba ostaviti u propisanom položaju za ugradnju:

 • Ne treba mijenjati ugradbeni kut modula DSRC.
 • Osigurajte da su kabeli modula DSRC potpuno ispravni, a ako postoje vidljiva oštećenja, odvezite se do servisnog partnera tvrtke Toll Collect.

Grafički prikaz s uputama: položaj modula DSRC na vjetrobranskom staklu: desno od upravljača, dolje, uspravno, okomito, bez savijenog kabela