Savjeti za neometanu vožnju

Zbog smetnje mobilnog uređaja za vozilo ili modula DSRC Savezni ured za logistiku i mobilnost (BALM) može vas zaustaviti u okviru kontrole. Stoga se pridržavajte sljedećih smjernica za ispravnu upotrebu mobilnog uređaja za vozilo i njegovih komponenti.

Mobilni uređaj za vozilo

Kako osigurati ispravan kontakt

 • Nemojte samostalno demontirati ili mijenjati mobilni uređaj za vozilo. Te radnje smije izvoditi samo servisni partner s certifikatom tvrtke Toll Collect.
 • Ne priključujte dodatne uređaje na mobilni uređaj za vozilo. Oni mogu prouzročiti smetnje ili ispad mobilnog uređaja za vozilo.
 • Razdvajanje tahografskog signala koji se upotrebljava za automatski sustav za prijavu cestarine može prouzročiti smetnje ili ispade mobilnog uređaja za vozilo.

Uvijek u zelenom području

 • Ako mobilni uređaj za vozilo ne funkcionira ispravno (svijetli crvena LED žaruljica), prijavite se u sustav ručno putem interneta ili aplikacije.
 • Pri smetnjama mobilnog uređaja za vozilo potražite najbližeg servisnog partnera tvrtke Toll Collect.
 • Ako se pojavi poruka o pogreški „BLOCKED DE”, obratite se isključivo službi za korisnike tvrtke Toll Collect.

Antena

 • Između GPS antene sustava Toll Collect (odnosno kombinirane antene) i ostalih GPS antena (npr. za navigacijske sustave) potreban je minimalni razmak od 300 mm.
 • Između GPS antene sustava Toll Collect (odnosno kombinirane antene) i ostalih antena (mobilna telefonija, radio, CB) potreban je minimalni razmak od 150 mm.
 • Razmaci se izračunavaju od sredine do sredine dotičnih antena.
 • Sve su antene sustava Toll Collect namijenjene isključivo za ugrađeni mobilni uređaj za vozilo.

Modul DSRC

Dobar pregled

Prostor iznad modula DSRC te prostor 190 mm prema vozačkoj i 70 mm prema suvozačkoj strani mora ostati slobodan:

 • U taj prostor ne postavljajte naljepnice, pločice, zastavice ili trake.
 • Ne stavljajte predmete između modula DSRC i vjetrobranskog stakla.

Površina bez smetnji

Elektronički proizvodi mogu prouzročiti elektromagnetske smetnje. Tijekom vožnje načelno treba odvojiti sve uređaje koji nisu potrebni za rad vozila (prvenstveno naponske transformatore i svjetleće elemente) od strujne mreže vozila da bi se spriječile moguće smetnje.

 • Ne ostavljajte kabele za punjenje mobitela, uređaje Notebook, naponske transformatore ili slično u blizini modula DSRC.

Ispravna ugradnja

Modul DSRC uvijek treba ostaviti u propisanom položaju za ugradnju:

 • Ne treba mijenjati ugradbeni kut modula DSRC.
 • Osigurajte da su kabeli modula DSRC potpuno ispravni, a ako postoje vidljiva oštećenja, odvezite se do servisnog partnera tvrtke Toll Collect.