Izvješće o raznolikosti 2021.


Stilizirane drvene figure u raznim bojama

Izvješće o raznolikosti 2021. – brojke

Zaposleni

ukupno
666
žena
40 %
muškaraca
60 %

Rukovodeće pozicije

 • Nadzorni odbor

  žena 36.4 % muškaraca 63.6 %
 • Uprava (sastoji se od dvije osobe)

  muškaraca 100 %
 • Voditelji stručnih odjela

  žena 27.3 % muškaraca 72.7 %
 • Voditelji osoblja/grupa

  žena 16.1 % muškaraca 83.9 %
 • žena
 • muškaraca

Osobe s teškim invaliditetom

ukupno
5.9 %

Dobna struktura po desetljećima

 • 5 % mlađi od 30 godina
 • 20 % 30 – 39 godina
 • 33 % 40 – 49 godina
 • 34 % 50 – 59 godina
 • 8 % 60 – 67 godina

Stanje: 31.12.2021

Izvješće o raznolikosti 2021. – aktivnosti

Godine 2020. društvo Toll Collect započelo je s ustrojavanjem uprave za raznolikost i inkluziju, a 2021. društvo je učvrstilo to područje. Fokus je bio na razvoju daljnjih aktivnosti i mjera s ciljem još jače integracije te teme u društvo.

Ciljevi

Toll Collect zadao si je sljedeće ciljeve:

 • Tvrtka se zalaže za raznolikost, a time i za inkluzivno i afirmativno radno okruženje bez predrasuda.
 • Postoje jednake mogućnosti. Raznolikost kolektiva faktor je uspjeha.
 • Raznolikost i inkluzija mogu se naći u procesima, strukturama i proizvodima svih poslovnih segmenata i područja.

Mjere

Toll Collect potiče inkluziju i raznolikost u kolektivu sljedećim mjerama:

Pružanje informacija i podizanje svijesti

 • Intranet i interne novine društva redovito informiraju zaposlenike/-ice o raznolikosti i inkluziji te time povezanim aktivnostima
 • Uz podršku vanjskih predavača/-ica i stručnjaka/-inja, zaposlenicima se redovito nude mini-seminari o temama relevantnim za raznolikost i inkluziju. Program za 2021. uključivao je sljedeće:
  • nesvjesne predrasude
  • rasizam u svakodnevnom životu
  • utjecaj društvenog porijekla na obrazovne mogućnosti
  • digitalna dostupnost.
 • Tečajevi i radionice o temama kao što su rodno primjerena komunikacija i digitalna dostupnost omogućuju zaposlenicima/-ama da se pobliže i praktičnije upoznaju s dimenzijama raznolikosti i da shvate važnost inkluzije na radnom mjestu.
 • Prezentacijama strategije i aktivnosti vezanih za raznolikost i inkluziju u stručnim odjelima i timovima naglašavaju se važnost i nužnost raznolikosti u poduzeću.
 • U redovitim formatima kao što su grupe zainteresiranih strana i grupe za raspravu zaposlenici/-e razmjenjuju svoja mišljenja o aktualnim publikacijama na temu raznolikosti.
 • U sklopu njemačkog Dana raznolikosti 2021. održani su fotokampanja i različiti događaji s ciljem podizanja svijesti o pitanjima raznolikosti te pridobivanja multiplikatora/-ica za buduće kampanje za raznolikost i inkluziju.
 • Uprava za raznolikost i inkluziju sudjeluje u međusektorskoj i međuhijerarhijskoj radnoj skupini na temu vrijednosnog kompasa 2.0. Vrijednosni kompas opisuje načela suradnje u društvu Toll Collect i podupire društvo u provedbi njegovih ciljeva.

Integracija svih razina

 • U Vijeću za raznolikost zaposlenici/-e iz različitih područja i hijerarhijskih razina redovito razmjenjuju svoja mišljenja s timom za raznolikost i inkluziju. Zajedno razvijaju ideje i projekte te daju nove poticaje za aktivnosti u području raznolikosti i inkluzije.
 • Društvo Toll Collect sudjelovalo je u izazovu raznolikosti Povelje o raznolikosti. U tom kontekstu razvijen je i buddy program (program prijatelja) koji se provodi u sklopu redovnog poslovanja. Program podržava nove kolege/-ice, povezuje zaposlenike/-ice u svim odjelima te je osnažio osjećaj pripadnosti čak i tijekom pandemije.
 • O strategiji raznolikosti i inkluzije redovito se komunicira s voditeljima stručnih odjela. Povratne informacije iz odjela uzimaju se u obzir prilikom planiranja mjera koje će se provesti.

Stvaranje preduvjeta, optimizacija procesa

 • Cilj uprave za raznolikost i inkluziju jest učvršćivanje mjera u korporativnim strukturama s pomoću sljedećih procesa:
  • definiranje ciljnih vrijednosti za različite dimenzije raznolikosti
  • senzibilizacija i daljnje usavršavanje zaposlenih
  • aktivno uključivanje zaposlenika/-ica kao multiplikatora/-ica i članova različitih radnih skupina za raznolikost.
 • Postupno se provjerava senzibilnost kadrovskih procesa za raznolikost i inkluziju te se procesi prilagođavaju.
 • Fleksibilni modeli radnog vremena, pouzdano radno vrijeme, mobilni rad i suradnja s jednim dječjim vrtićem omogućuju i poboljšavaju usklađenost posla i privatnog života.
 • Projektom digitalne pristupačnosti koji je u tijeku povećava se sudjelovanje osoba s invaliditetom. Promatraju se unutarnji sustavi, ali i vanjski alati.
 • Uvođenje analize plaća na temelju rodne pripadnosti važan je element za planiranje i provedbu rodno specifičnih mjera u poduzeću s ciljem veće ravnopravnosti.
 • U okviru obnove zgrade društva Toll Collect stvaraju se uvjeti za pristupačnost bez prepreka kako bi se omogućio neograničen pristup zgradi.
 • Zaposleničko vijeće, predstavništvo zaposlenika s teškim invaliditetom i službenici za inkluziju pripremaju sporazum o inkluziji koji će osigurati veću podršku zaposlenicima/-ama s invaliditetom i promicati ravnopravnost. Sporazum će biti usvojen 2022.

Vaša osoba za kontakt

Upravljanje raznolikošću i inkluzijom

Frederike Fehsenfeld

Upravljanje raznolikošću i inkluzijom

Julia Heikkilä

Daljnje preporuke