Promjena kod oslobođenja obveze plaćanja cestarine za vozila na prirodni plin


Pokazivač količine plina u vozilu na zemni plin
Berlin,

Od 1. listopada 2021. godine oslobođenje obveze plaćanja cestarine za teretna vozila na prirodni plin primjenjivat će se samo na vozila na prirodni plin koja su tvornički isporučena za pogon na CNG (stlačeni prirodni plin), LNG (ukapljeni prirodni plin) ili s motorom na dva goriva za LNG/dizelsko gorivo te vozila koja imaju dozvolu za ugrađeni sustav u skladu s Uredbom (EZ) br. 595/2009. Vozila moraju zadovoljavati zahtjeve emisijskog razreda Euro VI te ih je proizvođač vozila već prije prve registracije prema prometnim propisima morao konfigurirati kao novo vozilo za pretežni pogon na prirodni plin. Za vozila u koja su naknadno ugrađeni jedan ili više spremnika za prirodni plin odn. vozila koja su dopunjena njima kao i za vozila na prirodni plin koja se ne ubrajaju u emisijski razred Euro VI, oslobođenje obveze plaćanja cestarine prestaje 30. rujna 2021. godine.

Ta se vozila do 30. rujna 2021. u tvrtki Toll Collect i dalje mogu registrirati na popisu vozila koja su oslobođena obveze plaćanja cestarine ako u potpunosti ili pretežno rade na prirodni plin. To uključuje vozila s pogonom na CNG, LNG ili NG (prirodni plin). Vozila s pogonom na LPG (tekući plin) nisu oslobođena obveze plaćanja cestarine.

Spremnici prirodnog plina moraju imati sljedeći minimalni volumen:

  • CNG: najmanje 300 litara ili 50 kg;
  • LNG: najmanje 300 litara ili 115 kg;
  • NG: najmanje 300 litara.

S istekom 30. rujna 2021. sva registrirana vozila u koja je naknadno ugrađen prirodni plin bit će izbrisana s popisa vozila oslobođenih obveze plaćanja cestarine. Za njih će od 1. listopada 2021. godine vrijediti obveza plaćanja cestarine. Toll Collect će o tome obavijestiti vlasnike vozila.

Daljnje preporuke