Retroaktivna promjena tarifa cestarine za teretna vozila od 28. 10. 2020.


Na ispisanom ispisu obračunate cestarine nalazi se olovka i malo gotovine.
Berlin,

Nove tarife cestarine vrijede od 1. listopada 2021. Udio tarife cestarine u troškovima infrastrukture smanjuje se retroaktivno od presude Europskog suda dana 28. listopada 2020. U budućnosti će se povećavati udio troškova za onečišćenje zraka. Sveukupno gledano, tarife cestarine po kilometru neznatno će se smanjiti ovisno o emisijskom razredu.

28. listopada 2020. godine Europski je sud izrazio neslaganje s time da se kod izračuna troškova u cestovnom prijevozu u obzir uzimaju i troškovi prometne policije. Zbog toga je Savezna Republika Njemačka ažurirala izračun troškova u cestovnom prijevozu. Izmjena zakona, kojom se tarife cestarine na temelju novog izračuna troškova u cestovnom prijevozu prilagođavaju i retroaktivno za razdoblje od 28. listopada 2020. do 30. rujna 2021., stupit će na snagu 1. listopada 2021.

Ovdje ćete pronaći Tablicu tarifa cestarine od 1. listopada 2021.

Za vožnje u razdoblju od 28. listopada 2020. do 30. rujna 2021. godine na zahtjev se može ostvariti povrat razmjernog dijela cestarine. Opseg povrata udjela tarife cestarine za troškove infrastrukture ovisi o kategoriji težine i iznosi:

  • 7,5 t do ispod 12 t dop.uk.tež.*: povrat od 1,5 centa/km
  • 12 t do 18 t dop.uk.tež.*: povrat od 0,3 centa/km
  • Iznad 18 t dop.uk.tež.* s najviše 3 osovine: povrat od 0,5 centa/km
  • Iznad 18 t dop.uk.tež.* s 4 ili više osovina: povrat od 0,5 centa/km

*dopuštena ukupna težina

Kako bi se sve vožnje mogle uzeti u obzir, preporučujemo korisnicima da zahtjev za povrat sredstava podnesu tek kada budu dostupni svi ispisi obračunate cestarine odn. obračunski dokumenti za to razdoblje, dakle, nakon 1. listopada 2021. godine. Korisnici potraživanje mogu ostvariti do kraja 2023. godine.

Trenutačno se rade pripreme za što jednostavnije podnošenje zahtjeva. Informacije o tome će se pravovremeno objaviti na internetskoj stranici Savezne uprave za robni promet (BAG).

Da bi se u izračunu mogle uzeti u obzir sve vožnje do isteka 30. rujna 2021. godine, potrebni su svi računi do tog dana. Budući da još ne postoji pravna osnova, obrada se može izvršiti tek nakon što zakon stupi na snagu 1. listopada 2021. godine. Od tada će trebati neko vrijeme za obradu vašeg zahtjeva. Savezna uprava za robni promet stoga moli za strpljenje. Ne naplaćuje se naknada za obradu.

Dodatne informacije možete dobiti od Savezne uprave za robni promet

Daljnje preporuke