Povrat cestarine: Savezna uprava za robni promet uvodi obrazac zahtjeva

Berlin,

Savezna uprava za robni promet (BAG) jučer je pokrenula online platformu s pomoću koje možete podnijeti zahtjev za povrat cestarine. Moguće je ostvariti povrat dijela tarife cestarine za troškove infrastrukture za vožnje u razdoblju od 28. listopada 2020. godine do 30. rujna 2021. godine.

Platformi možete pristupiti na sljedećoj poveznici:

https://antrag.gbbmdv.bund.de/web/eservice-balm-mauterstattung

Za zahtjev su potrebni odgovarajući ispisi obračunate kamate koje možete besplatno preuzeti na Korisničkom portalu tvrtke Toll Collect. Drugi se dokumenti ne mogu staviti na raspolaganje zbog zaštite podataka.

Razlog je tomu što će se od 1. listopada 2021. godine primjenjivati nove tarife za cestarinu za teretna vozila u Njemačkoj, i to retroaktivno do 28. listopada 2020. godine. Udio tarife cestarine za troškove infrastrukture se smanjio, udio tarife cestarine za troškove onečišćenja zraka je porastao. Sveukupno gledano, tarife cestarine po kilometru neznatno su se smanjile ovisno o emisijskom razredu.

Zahtjev se može podnijeti do kraja 2023. godine.

Daljnje preporuke