Neaktivni profili za prijavu u sustav su izbrisani


Vozač teretnog vozila koristi terminal za naplatu cestarine na benzinskoj postaji.
Berlin,

Deaktivirali smo račune za prijavu u sustav ručnim postupkom (internet, aplikacija, terminal za naplatu cestarine) koji se dugo nisu koristili. U bilo kojem trenutku možete kreirati novi profil za prijavu u sustav ako želite ručno prijaviti vožnje pod obvezom plaćanja cestarine.

Deaktivacija vašeg profila za prijavu u sustav nema utjecaja na vaš pristup našem korisničkom portalu. Korisnički portal vam je i dalje dostupan sa svim funkcijama bez ograničenja.

Daljnje preporuke