Planirana prilagodba tarifa cestarine


Prometni znak ukazuje na obvezu plaćanja cestarine
Berlin,

U nacrtu zakona njemačke savezne vlade o izmjeni Saveznog zakona o cestarinama na magistralnim cestama predviđena je prilagodba tarifa cestarine. Nacrt se odnosi na Izvješće o putnim troškovima za razdoblje od 2023. do 2027. godine.

Tarife cestarine propisane su Saveznim zakonom o cestarinama na magistralnim cestama. Ukupni iznos određuje se prema dionici koju vozilo ili kombinacija vozila prijeđe na cestama koje podliježu obvezi plaćanja cestarine te prema tarifi cestarine u centima po kilometru, u koju su uključeni i takozvani eksterni troškovi kao što su troškovi infrastrukture i troškovi za onečišćenje zraka te opterećenje bukom.

U planiranoj prilagodbi tarifa cestarine trebalo se bi prije svega više voditi računa o eksternim troškovima za onečišćenja zraka i opterećenje bukom. Uz dosadašnju diferencijaciju prema emisijskim razredima tarife će se razlikovati i prema razredima težine. U razredu težine više od 18 tona diferencijacija se vrši i prema razredu osovine.

Očekuje se da će odgovarajuća prilagodba tarife stupiti na snagu 1. siječnja 2023. Zakonodavno tijelo još uvijek treba usvojiti nacrt zakona. Detaljan nacrt zakona možete pronaći na stranicama Saveznog ministarstva prometa i digitalne infrastrukture (BMDV):

Nacrt petog zakona o izmjeni Saveznog zakona o cestarinama na magistralnim cestama

Daljnje preporuke