BAG sada se zove BALM

Berlin,

Savezna uprava za robni promet (BAG) promijenila je svoj naziv. Od 1. siječnja 2023. zove se Savezni ured za logistiku i mobilnost (BALM).

U novom nazivu određene su buduće zadaće Saveznog ureda kao nacionalnog pružatelja usluga u područjima logistike i mobilnosti.

Naziv smo već promijenili u tekstovima na našoj web stranici i korisničkom portalu. Uskoro ćemo prilagoditi i obrasci i potvrde.

Informacije BALM-a o promjeni naziva

Daljnje preporuke