Na svim magistralnim cestama uspješno pokrenut sustav za naplatu cestarine


Teretno vozilo prolazi ispod narančastog putokaza na magistralnoj cesti.
Berlin,

Od danas su u Njemačkoj sve magistralne ceste pod obvezom plaćanja cestarine za motorna vozila i kombinacije vozila od 7,5 tona dopuštene ukupne težine nadalje. Cestovna mreža s naplatom cestarine u Njemačkoj sada obuhvaća oko 52 000 kilometara autocesta i magistralnih cesta.

Tehnička prilagodba sustava naplate cestarine za teretna vozila obuhvatila je automatsku i ručnu naplatu cestarine te kontrolu. Nadogradnje sustava uvodili smo postepeno i provodili u pravom trenutku. S današnjim stanjem u kojem postoji obveza plaćanja cestarine na svim magistralnim cestama uspješno je završen ovaj opsežan projekt.

Veći broj poduzeća ima obvezu plaćanja cestarine

Procjenjuje se da oko 30 000 dodatnih vozila poduzeća iz najrazličitijih branši ima obvezu plaćanja cestarine. Poduzeća trebaju provjeriti imaju li u svom voznom parku vozila ili kombinacije vozila dopuštene ukupne težine od 7,5 tona nadalje i zatim odlučiti kako će ubuduće plaćati cestarinu.

Promjene u automatskoj prijavi u sustav

Od listopada 2017. do kraja ožujka 2018. oko 1,1 milijuna mobilnih uređaja za vozilo ugrađenih u teretna vozila (uređaji OBU) za automatsku naplatu cestarine postepeno je prebačeno s decentralne na centralnu naplatu cestarine. Mobilni uređaji za vozilo s vremenskom odgodom i šifrirano šalju podatke o vožnji i karakteristike vozila važne za naplatu cestarine u centar za obradu podataka tvrtke Toll Collect. U njemu se vrši obračun cestarine za prijeđene cestovne odsjeke pod obvezom plaćanja cestarine.

U okviru daljnjeg razvoja pri naplati cestarine i pri kontroli stvoreni su tehnički preduvjeti za to da se cestarina ubuduće klasificira prema razredima težine.

Ručna prijava u sustav

Usavršeni postupak ručne prijave u sustav nudi različite mogućnosti za plaćanje pristojbi za cestarinu. Težište nove ručne prijave u sustav predstavlja aplikacija tvrtke Toll Collect i njezina primjena na mobilnim krajnjim uređajima poput pametnog telefona i tableta. Nadalje se u sustav može prijaviti putem osobnog računala ili na 1100 novih terminala za naplatu cestarine. Novi terminali za naplatu cestarine nadopunjavaju online prijavu u sustav.

Kontrolni stupovi

Ubuduće će na magistralnim cestama kontrolni stupovi provjeravati je li ispunjena obveza plaćanja cestarine. Kontrolni stupovi nadopunjavaju mobilne kontrole Savezne uprave za robni promet (BAG). Kontrolni mostovi nisu postavljeni na magistralne ceste. Kontrolni su stupovi tehnički opremljeni sličnim funkcijama kao i kontrolni mostovi postavljeni na autocestama. Oko 600 kontrolnih stupova visine četiri metra označenih plavom/zelenom bojom provjerava jesu li vozila koja pored njih prolaze pod obvezom plaćanja cestarine i jesu li ispravno platila tu pristojbu.

Daljnje preporuke