Pogon na zemni plin: Obratite pažnju na preduvjete za oslobođenje od obveze plaćanja cestarine

Berlin,

Od 1. siječnja 2019. vozila s pogonom na zemni plin oslobođena su od obveze plaćanja cestarine za teretna vozila. To oslobođenje vrijedi do 31. prosinca 2020. Savezna uprava za robni promet sada je precizirala preduvjete za oslobođenje od obveze plaćanja cestarine.

Načelno se pogon mora odvijati ili s NG (Natural Gas), CNG (Compressed Natural Gas) ili LNG (Liquefied Natural Gas). Mogući su bivalentni pogoni, ali pritom udio zemnog plina u regularnom radu vozila mora značajno pretezati. Na zahtjev se pretezanje pogona na zemni plin mora dokazati prikladnim dokumentima.

Od 1. listopada 2019. bivalentna vozila na zemni plin profitirat će od oslobođenja od obveze plaćanja cestarine samo ako dokažu da imaju minimalni volumen spremnika zemnog plina (jedan veći ili zbroj više manjih spremnika) od 300 litara ili LNG od 115 kg. Pri dokazivanju tog minimalnog volumena spremnika vrijedi pretpostavka koju u pojedinačnom slučaju može osporiti Savezna uprava za robni promet da udio zemnog plina značajno preteže u regularnom radu vozila. Bivalentna vozila na zemni plin sa spremnikom manjim od minimalne vrijednosti (300 litara ili pri upotrebi LNG-a 115 kg) tvrtka Toll Collect također neće registrirati kao vozila oslobođena obveze plaćanja cestarine. Izbrisat će se registracije izvršene prije 1. listopada 2019. koje ne postižu minimalnu veličinu.

Od plaćanja cestarine nisu oslobođena vozila s pogonom na LPG (Liquefied Petroleum Gas).

Dodatne informacije možete dobiti od Savezne uprave za robni promet.

www.bag.bund.de

Daljnje preporuke