Promjena u oslobođenju od obveze plaćanja cestarine za vozila na zemni plin


Pokazivač količine plina u vozilu na zemni plin
Berlin,

Od 1. listopada 2019. bivalentna vozila na zemni plin profitirat će od oslobođenja od obveze plaćanja cestarine samo ako dokažu da imaju minimalni volumen spremnika zemnog plina od 300 litara ili LNG od 115 kg. Pritom se volumen može postići s jednim većim ili s više manjih spremnika.

Pri dokazivanju minimalnog volumena spremnika vrijedi pretpostavka koju u pojedinačnom slučaju može osporiti Savezna uprava za robni promet (BAG) da udio zemnog plina značajno preteže u regularnom radu vozila.

Bivalentna vozila na zemni plin koja ne dostižu minimalni volumen spremnika tvrtka Toll Collect neće registrirati kao oslobođena obveze plaćanja cestarine. Brišu se registracije takvih vozila izvršene prije 1. listopada 2019.

Vozila s pogonom na zemni plin oslobođena su od plaćanja cestarine za teretna vozila od 1. siječnja 2019. To oslobođenje vrijedi do 31. prosinca 2020. Od plaćanja cestarine nisu oslobođena vozila s pogonom na LPG (Liquefied Petroleum Gas).

Dodatne informacije možete dobiti od Savezne uprave za robni promet.

www.bag.bund.de

Daljnje preporuke