Oslobođenje od plaćanja cestarine za vozila na zemni plin do kraja 2023.


Pokazivač količine plina u vozilu na zemni plin
Berlin,

Vozila s pogonom na zemni plin izvorno su trebala biti oslobođena od plaćanja cestarine za teretna vozila samo do kraja 2020. To oslobođenje sada je produljeno do 31. 12. 2023.

Od cestarine za teretna vozila oslobođena su vozila koja se u potpunosti ili većinskim dijelom pogone na zemni plin. Tu se ubrajaju teretna vozila s pogonom na CNG (Compressed Natural Gas), NG (Natural Gas) ili LNG (Liquefied Natural Gas). Oslobođena nisu vozila s pogonom na LPG (Liquefied Petroleum Gas).

Spremnici zemnog plina moraju imati sljedeći najmanji kapacitet:

  • CNG: najmanje 300 litara ili 50 kg;
  • LNG: najmanje 300 litara ili 115 kg;
  • NG: najmanje 300 litara.

Registracija vozila oslobođenog obveze plaćanja cestarine u Toll Collect vrijedi najviše dvije godine i nakon toga se može produljiti. Oslobođenje od obveze plaćanja cestarine za vozila na zemni plin završava 31. 12. 2023.

Dodatne informacije možete dobiti od Savezne uprave za robni promet

Daljnje preporuke